Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 14

Za pravičnejšo družbo B ORIS PAH OR

»NAŠ IDEAL JE EVROPSKI ČLOVEK, RAZLI ČEN PO SVOJIH OBRAZIH, A SAMO EDEN V SVOJEM VELIKEM STREMLJENJU: LJUBITI VSE LJUDI IN V TEJ LJUBEZNI DELATI.« Srečko Kosovel

Govorim vam kot človek, ki se je srečno vrnil iz taborišč, v katerih so bili politični zaporniki: Dachau, Buchenwald, MittelbauDora, Natzweiler-Struthof, Mauthausen, Bergen-Belsen in vse depandanse teh taborišč, ki jih je bilo ogromno in kjer so umirali ljudje. Ti ljudje so se borili za svobodo v raznih odporniških gibanjih - francoskem, italijanskem, jugoslovanskem in drugih. Toda zdi se, da današnja Evropa ne upošteva vseh teh žrtev, da je postala dežela egoizma, dežela brez prave etike. V knjigi Le chemin de l'esperance, ki sta jo napisala Edgar Morin in Stéphane Hessel, oba velika evropska človeka, avtorja predlagata ustanovitev etičnega sveta. Evropa bi morala postati avtoriteta s pomembno vlogo prav pri etičnih vprašanjih in na tem graditi svojo specifično identiteto.

Vzemimo za primer izkrcavanje emigrantov na Lampedusi, beguncev, ki iščejo svobodo in možnost poštenega dela. Veliko jih utone. Tam je ogromno žrtev. To je problem, ki bi ga morala že zdavnaj reševati Evropa kot avtoriteta, ne da bi čakala, da Italija prosi za pomoč. Evropska unija bi morala bolje poskrbeti za problem emigrantov. Posameznim narodom ali državam bi morali pomagati, da doma razvijajo gospodarstvo, da sodelujejo pri odločitvah vlade in da si ustvarijo boljše življenje. Tako bi bilo manj beguncev ali pa jih sploh ne bi bilo in bi prihajali v Evropo kot turisti. Vesel sem, da se je EU lotila vprašanja mladih in da so v ospredje postavili problem njihove brezposelnosti ter to podprli z denarjem, ki jim bo v prihodnje na voljo. Pridružujem se tej usmeritvi, mladim pa priporočam, da se šolajo in da se zanimajo za dežele v razvoju ter tako pripomorejo k reševanju družbenih problemov nerazvitega sveta.