Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 139

G E N E RAC I J A Z

Kot šolar menim, da bi moralo biti v šoli več športa, več rekreacijskih dni, saj se povečuje število debelih ljudi. Pouk je včasih preveč monoton in učitelji dolgočasno razlagajo. Želim si več privlačnih primerov in zanimivosti. Tako bi si snov lažje zapomnili. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se v šolah trudili uporabljati obe roki, saj svojo drugo roko zanemarjamo. Z enakomernejšo uporabo obeh rok bi bili spretnejši in hitrejši in bi se nam hitreje ustvarjale sinapse v možganih, ki bi jih bilo tudi več. Bili bi pametnejši. Bolj problematične otroke bi morali trdo prijeti, šibke pa bi morali naučiti, kako se sami braniti. Moti me, da se nekateri učenci prilizujejo učiteljem samo zato, da bi se izognili kazni, v resnici pa so moteči za razred in kasneje za družbo. Prednosti Evrope bi lahko bile avtomobilska industrija, turizem, najbolj pa pamet in znanje. Prihodnost si predstavljam kot lepo. Zelo pa me skrbi prenaseljenost in onesnaženost zemlje. Malo pa tudi hrana. Ne verjamem,

138 / 139

da so kobilice hrana prihodnosti. Bojim se, da bomo nekoč jedli vse preveč hrane v prahu. V šolah bo vedno večja uporaba tehničnih inštrumentov (tablice, računalniki), vendar upam, da se to čim dlje časa ne bo zgodilo, saj sicer ne bomo znali nič več napisati s peresom. Upam tudi, da bodo knjige ostale knjige in jih ne bodo zamenjale elektronske knjige, ter da bodo ljudje čim več brali. Ker se strinjam s svojo mami, ki pravi, da so knjige naš zaklad. Leta 2030 bomo morda v hišah že imeli tudi robote za čiščenje ipd. Gotovo bomo imeli drugačne avtomobile, morda bomo odkrili nov način ustvarjanja energije, ki bo poganjala vozila. Uporaba vlaka se bo povečala, vlaki bodo hitrejši. Tovornjaki bodo morda manj potrebni. Predstavljam si, da bo prišlo do velikih izboljšav v letalstvu (večja, hitrejša letala), v vesolju (nova odkritja, morda način življenja na Marsu) in v računalništvu. Upam, da bomo te nove nivoje znanosti kmalu osvojili. Moj moto je: “V znanju je moč.”

NIKOLAJ IVAN KRAŠEK, ROJ E N 2 0 0 2 , J E UČ E N E C Š E S T E G A RAZ R E DA O S N OV N E Š O L E LO U I S A ADAMIČA V ŠMARJU-SA PU. PRI SRC U STA MU MAT E MAT IKA I N LO G I KA , PA TU D I ZG O DOVI NA . JE NAVDUŠEN B RA L E C RAZ N OVRST N IH K N J IG IN STR I POV, O B OŽ E VA L E C AVTO MOBILSKE O DDAJE TO P GE A R, RA D PRISL UHN E SK EČ E M SLO N A I N S A D E ŽA TE R K L E M E N A SLAKONJE. ŠE RAJE PA SMUKNE V DOMAČO RAČUNALNIŠKO SOBO, OD KODER SE NATO RAZLEGAJO ZVOKI TANKOV IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE. TRENIRA NOGOMET IN KARATE, UČI SE IGRANJA NA KITARO, SE ZABAVA IN KREGA S SESTRICAMA IN IMA RAD DOMAČO PSIČKO LILI.