Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 135

G E N E RAC I J A Z

zdravstvenih storitev ter uvedla brezplačno šolstvo do fakultetne stopnje. Z uvajanjem aparatov za pijače, bralnikov časopisov ipd. je bistveno znižala količino odpadkov, ljudi pa spodbudila k varovanju okolja. Evropska družba je doživela moderno razsvetljenstvo in renesanso. Moderni evropski srednji vek je padel. Evropska unija je svojim prebivalcem zagotovila zdrav in varen življenjski prostor ter jim omogočila uresničitev ideala novo renesančnega človeka. Človek izvira iz narave in je njena najvišja stvaritev. Tako naj se tudi obnaša: živi v sozvočju z naravo, samim seboj in sočlovekom. Človekovo bistvo je v tem, da si sam svobodno opredeljuje svoj položaj, svobodno izbira svoje ustvarjalne možnosti in je zdrava celica v zdravem družbenem tkivu.

134 / 135