Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 131

G E N E RAC I J A Z

Sama menim, da Evropa leta 2030 ne bo veliko slabša, kot je danes, če ne bo kakšnih drastičnih sprememb v političnem, ekonomskem in gospodarskem sistemu. Lahko pa bo boljša, če bodo vodilne generacije mlajšim dovolile uveljavitev spre-

memb, predvsem boljši in prilagodljiv politični sistem. Zato prosim, da na nas ne gledate zviška, zato ker smo mladi in neizkušeni. Še vedno se vsak dan učimo, v šolah in v vsakdanjem življenju, medtem ko so nekateri starejši žal že pozabili osnove bontona.

ANA MANOJLOVIĆ HABICHT, ROJENA 1994, DIJAKINJA 4. LETNIKA WALDORFSKE GIMNAZIJE. RADA PIŠE PESMI, ZGODBE TER POJE IN IGRA . OBČASNO OPRAVLJA PRAKSE NA RADIU, KJER SE UČI OD RADIJSKIH VODITELJEV IN NOVINARJEV. NEKEGA DNE ŽELI TUDI SAMA POSTATI RADIJSKA VODITELJICA . ŽE OD NEKDAJ JO ZANIMAJO SOCIOLOGIJA TER REAKCIJE DRUŽBE IN POSAMEZNIH GENERACIJ NA SPREMEMBE V SVETU. S SVOJIM BESEDILOM ŽELI PREDVSEM OPOZORITI NA GRENKO PRIHODNOST, KI NAS MORDA ČAKA , IN SVOJI GENERACIJI VSAJ MALO ODPRETI VRATA K URESNIČITVI SANJ.

130 / 131


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.