Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 129

128 / 129

G E N E RAC I J A Z

1995 – DANES: GENERACIJA Z FACEBOOK, TWITTER, PLAYSTATION, PSP, MOBILNI TELEFON - OBSTAJAJO OD VEDNO, MAR NE? INTERNET JE NAŠE ŽIVLJENJE IN UMETNIŠKO POLJE, NA KATEREM »SMO VSI LAHKO VSE«. VSAK IMA SVOJ SPLETNI PROFIL, NENEHNO SMO POD STRESOM INFORMACIJ. UČITELJ NAS USMERJA IN NE POUČUJE. SMO AKTIVNI IN ZGODNJI POTROŠNIKI. PRI ISKANJU ZAPOSLITVE SE BOMO PRIPRAVLJENI PRESELITI TJA, KJER BO DELO. LOJALNOST DELODAJALCU IN ZAVEZANOST K DELU BOSTA PRIORITETI. TEMELJNI NAČINI NAŠEGA POSLOVANJA BODO ZAUPANJE, RAZNOLIKOST IN ENAKOPRAVNOST. DO KDAJ SE BOMO OSEBNOSTNO RAZVIJALI, JE ODVISNO TUDI OD DRUŽBENIH, GOSPODARSKIH IN POLITIČNIH OKOLIŠČIN, KI SE PRAVKAR USTVARJAJO.

Število prebivalcev na Zemlji: 7 milijard

Ana Manojlovic Habicht 1994 Patrik Bole 1996 Angela Milharčič Hladnik 1998 Nikolaj Ivan Krašek 2002