Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 123

G E N E RAC I J A Y

motnje v duševnem razvoju, bi morali biti invalidi povsem integrirani v izobraževalni sistem. S tem ne bi samo pomagali pri osebnostnem razvoju drugačnih, temveč bi tudi druge mlade učili sprejemati drugačnost. V nekaterih evropskih državah je to že ustaljena praksa (skandinavske države, Nizozemska, itd.), v veliko državah pa bo treba še veliko časa, da se invalidnost ne bo več razumela kot drugačnost, temveč kot nekaj "normalnega". Za konec, ali se počutim državljan Evrope ali Slovenije. Sam sem se vedno in verjetno se tudi bom vedno počutil državljan Slovenije. Utopično je pričakovati, da se bodo predstavniki tako različnih kultur, kot jih združuje Evropska unija, imeli za rojake. Zatorej je po mojem mnenju najpomembnejše, da EU poskrbi za blaginjo in ohranitev različnih kultur, ki Evropo delajo tako posebno.

122 / 123