Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 122

>> DA RKO ĐURIĆ

pritisniti na gospodarstva, kjer je visoka stopnja koruptivnosti.

izboljšati, urediti. Ena izmed teh oblik je zagotovo zlato fiskalno pravilo, ki bi delno uredilo porabo javnih financ. Predvsem pa bi se morali izogniti scenarijem, kakršen je doletel Grčijo, kjer tuji strokovnjaki izvajajo revolucionarne spremembe. Mimogrede, moteče je dejstvo, da jim gre za rešitev gospodarstva zgolj zaradi povračila dolgov. Upajmo, da se v Sloveniji takim scenarijem izognemo. Evropska unija bi tudi morala spodbujati t.i. socialno državo. To sicer ne pomeni neomejenih socialnih transferjev, vendar bi se države članice morale zavezati, da bodo določen odstotek proračuna namenile izvajanju programov za učinkovitejšo socialno državo. Seveda je spet velika razlika med severnim delom Evrope, kjer je kultura usmerjena k doslednejšemu sledenju pravilom, in južnim delom, kjer se bolj iščejo luknje v zakonih. Tako bi EU morala bolj

Veliko vlogo Evropske unije vidim tudi pri sprejemanju drugačnosti. V različnih državah se sicer spoprijemajo z različnimi problemi, večinoma povezanih s priseljevanjem. Svet, s tem pa tudi Evropa, postaja vse bolj mešanica različnih kultur in narodnosti. Ravno zaradi tega prihaja do problematik, saj bodisi določene kulture niso pripravljene sprejeti drugih bodisi se priseljenci niso pripravljeni asimilirati in včasih tudi vsiljujejo svojo kulturo domačim. Vsekakor pa je to velik problem, pri katerem je potrebna velika previdnost, saj napačne odločitve lahko sprožijo velike konflikte, vsaj tako uči zgodovina. Sam bi se bolj dotaknil drugačnosti v obliki invalidnosti. Vsi vemo, da poznamo različne oblike invalidnosti - od fizičnih omejitev, slabovidnosti in slepote, naglušnosti in gluhosti ter motenj v duševnem razvoju. Ker sem tudi sam invalid (nerad se sicer označujem s tem izrazom, ki po mojem mnenju označuje nezmožnosti), veliko bolj opazim razlike v sprejemanju invalidov v različnih državah. Slovenija je glede tega še daleč zadaj. Invalidnost je tabu tema, vendar opažam, da tovrstno drugačnost veliko težje sprejemajo starejše generacije. Zakaj je tako? Ker se šele v zadnjih letih invalide bolj vključuje v družbo, prej so bili bolj ali manj ločeni v raznih ustanovah, kjer so imeli posebne oblike izobraževanja. Dokler ne gre za