Europus Mutandis - Dinozaver ali gazela?

Page 115

G E N E RAC I J A Y

114 / 115

IVANA SIMONITI, ROJEN A L E TA 1 98 8 , J E OT RO ŠTVO PRE Ž IVE LA V R I M U I N S TO C K H O L M U . OP RAV ILA JE MEDNAROD N O MAT URO N A GIMN AZ IJ I B E Ž IGRA D V L J U BL J A N I , S E DA J PA J E Š TUDENTKA EVROPSKIH ŠT UD IJ N A F A K ULT E T I ZA D RUŽ B E N E V E D E .

toliko manj - neke natančno orisane prihodnosti. Vseskozi pa se nam je in se nam ponuja možnost, da si vsak sam zariše sliko svoje prihodnosti, ki se lahko s tem, da smo aktivni in ambiciozni, prej ali slej izoblikuje v neko skupno voljo in podobo. Najboljše, kar lahko storimo je, da poskušamo svoje želje uresničiti že v sedanjosti. Pomembno je stremeti k boljšemu, a vseeno ne pozabiti temelje, ki so nas pripeljali do povezovanja in evropskih integracij. Predvsem si želim, da bi moja generacija v resnici razumela te temelje in cilje preteklosti in se zavedla, da privilegiji in pravice, ki so nam dani, niso samoumevni. Vsako pravico in priložnost, ki je bila omogočena nam, moramo udejanjiti in jo nadgraditi za naslednje generacije. To pomeni zavedati se dejstva, da za našimi predhodniki stoji ogromna količina dela, tolerantnosti, razumevanja in družbene odgovornosti.

Moja generacija Y je zaznamovana z željo po individualizmu, uživanju življenja, svobodi in ima sposobnost hitrega prilagajanja. Nekateri v tem vidijo zmedeno generacijo, ki ne ve, kam naprej, in v kateri vsak rine v svojo smer. Jaz pa nas vidim kot skupino ljudi, ki imamo sposobnosti in si želimo avtonomno razmišljati. Manjka nam le razumevanje, da avtonomno razmišljanje ne pomeni odmikanja od družbe in kolektivne identitete. Prav tako kot tudi kolektivna identiteta ne izključuje možnosti, da posamezniki razmišljajo s svojo glavo. Želim si, da bi moja generacija premagala ovire, ki sem jih omenila. Po mojem mnenju izvirajo zgolj iz strahu, da bi posameznik v večji skupnosti izgubil moč, smisel in identiteto. Moja slika Evrope 2030 zato ne vključuje na novo narisanih meja, gospodarskega stanja ali morebitnih strukturnih reform; te bodo prišle kot nujne posledice potreb, ki se spreminjajo, ter angažiranosti ljudi. Moja vizija Evrope je bolj želja kot pa napoved ali pričakovanje. Želim si, da bi se moja generacija zavedala pomembnosti aktivnega življenja, morda tudi drugje, a predvsem doma. Ne smemo oddaljevati Slovenije od evropske slike z begom v tujino. Lahko pa v Slovenijo prinesemo najboljše od zunaj, da uresničimo njen in svoj potencial. Pomembno pa se je tudi zavedati, da je leto 2030 zelo bližnja prihodnost in da so kakršnekoli spremembe, tudi manjše, produkt daljših procesov, predvsem pa dela in inovativnosti.