Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

Konspekt warsztatu

Zmiany naszego Klimatu Weronika Świderska

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Konspekt warsztatu Tytuł warsztatu: Zmiany naszego Klimatu Czas trwania: 1 godzina 45 minut Grupa: uczniowie gimnazjum – 15 osób Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej, ul. Jasna 17 Osoba prowadząca/trener: Weronika Świderska

Cel strategiczny: Zwiększenie kompetencji w analizie megatrendów oraz roli konsumpcjonizmu w zakresie działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Cele operacyjne: 1. Zwiększenie świadomości wzajemnych połączeń megatrendów w kontekście zmian klimatycznych. 2. Zwiększenie świadomości wpływu konsumpcjonizmu na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Pytania do cyklu Kolba: - Doświadczenie: czy to było łatwe, czy trudne zadanie? Co było proste? Z czym mieliście największe trudności? Czy były pojęcia, których całkiem nie rozumieliście? - Wnioski: wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć, wyjaśnienie niezrozumiałych zależności


Czas

Opis i cel struktury

15 min

- przedstawienie siebie: Weronika Świderska, trener na rzecz dobrego klimatu, psycholog; - przedstawienie tematu: zmiany klimatyczne; - cel: zwiększenie wiedzy na temat zmian klimatu oraz możliwości przeciwdziałania im; - nawiązanie do miejsca spotkania: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest jedną z najstarszych i najskuteczniejszych organizacji ekologicznych w Polsce. Zajmuje się prawnoadministracyjnym postępowaniem w sprawach ochrony dzikiej przyrody, wdrażaniem rozwiązań dla budowy przejść dla zwierząt, prowadzeniem działalności edukacyjnej oraz jest wydawcą miesięcznika „Dzikie Życie”; - wyjaśnienie obecności grupy osób obecnych na warsztatach: są to pozostali trenerzy Szkoły na Rzecz Dobrego Klimatu, mają za zadanie obserwować moją pracę podczas prowadzenia warsztatu; - rundka uczestników: proszę o przedstawienie się oraz przedstawienie swoich oczekiwać co do warsztatu; - przedstawienie planu pracy: warsztat obejmuje 2 ćwiczenia, każde z nich składa się z części wykonawczej oraz omówienia. Wykonanie ćwiczenia (plus instrukcja) zajmie około 15 minut a omówienie powinno zająć20 minut, czyli jedno ćwiczenie potrwa w sumie 35 minut. Pomiędzy nimi jest zaplanowane 10 minut przerwy. Na sam koniec warsztatu odbędzie się 10 minutowa runda podsumowująca; - zawarcie kontraktu: kontrakt to zbiór zasad, jakimi grupa chce się kierować podczas trwania warsztatu, po to by przebiegł on sprawnie i konstruktywnie dla uczestników. Proponowane zasady to: wyłączenie telefonów, nie obrażanie innych uczestników, głos ma tylko jedna osoba – nie ma przekrzykiwania się, nie spóźniamy się, uważnie słuchamy instrukcji zadania itp.

Kierunek omówienia, pytania - podsumowanie oczekiwań: odniesienie się do oczekiwań, które będą realizowane podczas warsztatu, oraz do tych, które nie mieszczą się w ramach tego warsztatu.

Materiały


czas wykonywania ćwiczenia: 10 min; czas omawiania ćwiczenia: 25 min

Ćwiczenie 1 Podział uczestników na 3 grupy: Instrukcja: Każda z grup dostaje zestaw składający się z pojęć związanych ze zmianami klimatu. Zadanie polega na tym, by pojęcia te uporządkować w 4 grupy: przyczyny zmian klimatycznych, skutki zmian klimatycznych, zasoby naturalne, paliwa kopalne. Uwaga, w grupie przyczyn oraz skutków będą znajdowały się pojęcia, które są skutkiem lub przyczyną pośrednim/pośrednią innego pojęcia, które powinno pojawić się w danej kolumnie. Po czasie wykonania zadania grupy przedstawiają swoje przyporządkowania, podając najważniejszą ich zdaniem przyczynę oraz skutek zmian klimatycznych. Podczas omawiania ćwiczenia uczniowie dowiadują się, które przyporządkowania są poprawne oraz jakie jest dokładne powiązanie danego pojęcia ze zmianami klimatycznymi. Na tablicy można rozrysować schemat wzajemnych zależności najważniejszych megatrendów.

d w

Kartki z pojęciami; tablica


czas trwania ćwiczenia: 10 min; czas omawiania ćwiczenia: 25 min

10 min

Ćwiczenie 2 Podział uczestników w 2 osobowe zespoły (jeden 3osobowy)

Pytania do cyklu Kolba: - doświadczenie: jakie emocje odczuwałeś patrząc na zdjęcie? Czy Grupom rozdawane są zdjęcia przedstawiające chciałbyś/chciałabyś się miejsca, w których śpią dzieci z różnych zamienić z dzieckiem z krajów świata. Są to zdjęcia dokumentalne fotografii? zrobione przez Jamesa Molisson'a umieszczone - wnioski: jaka jest na jego zależność pomiędzy stronie: www.jamesmollison.com/books/where- zmianami klimatu a children-sleep/ ilością rzeczy jakie widać na poszczególnych Każdy zespół dostaje zdjęcie z imieniem, zdjęciach? Co to jest wiekiem i krajem pochodzenia dziecka. Na konsumpcjonizm? Jakie jest powiązanie kartce otrzymują zadanie: odpowiedzieć na następujące pytania: konsumpcjonizmu z poznanymi wcześniej - wypisz listę rzeczy, które widzisz w miejscu megatrendami? spania dziecka - podsumowanie: czy - wypisz rzeczy, które są dziecku potrzebne i chciałbyś /chciałabyś które są niepotrzebne zamienić się z którymś z - wypisz rzeczy, których produkcja wymagała dzieci? Jaki mamy wpływ wykorzystania ropy naftowej na naszą konsumpcję? Jak - wypisz rzeczy, których produkcja nie można ją stosować wymagała wykorzystania ropy naftowej bardziej świadomie? Prezentacja każdego zespołu, jego zdjęcia i odpowiedzi na pytania - co najbardziej utkwiło Zakończenie wam w pamięci z dzisiejszych zajęć? - czy zrozumieliście związki pomiędzy różnymi megatrendami? Które wydały się wam oczywiste a które nowe i zaskakujące? - jaki jest związek pomiędzy konsumpcjonizmem a zmianami klimatu? - jak każdy z nas może ograniczać konsumpcję by przeciwdziałać zmianom klimatycznym? - co wam się podobało w dzisiejszym warsztacie a co być może podobało wam się w mniejszym stopniu?

Zdjęcia miejsc, w których śpią dzieci; kartki z pytaniami; ołówki, długopisy.


Załącznik 1 wielkość populacji na świecie węgiel gleba czyste powietrze przemysłowa hodowla zwierząt ropa naftowa woda spalanie ropy naftowej wzrost średniej temperatury Ziemi zanieczyszczenia wody ograniczony dostęp do wody wymieranie gatunków topnienie lodowców rolnictwo wielkoobszarowe emisje CO2 wycinanie lasów dobrobyt społeczeństwa susze lasy produkcja śmieci fale upałów erozje gleby powodzie związki mineralne gaz ziemny styl życia dziura ozonowa zanieczyszczenia powietrza zmniejszanie się różnorodności biologicznej 4 kategorie: - przyczyny zmian klimatu - skutki zmian klimatu - zasoby naturalne Ziemi - paliwa kopalne

Zmiany naszego klimatu - W. Świderska  

Konspekt warsztatu składa się z dwóch odrębnych części połączonych ze sobą „nitką” diagnozy głównego problemu jakim są zmiany klimatu. W pie...

Zmiany naszego klimatu - W. Świderska  

Konspekt warsztatu składa się z dwóch odrębnych części połączonych ze sobą „nitką” diagnozy głównego problemu jakim są zmiany klimatu. W pie...

Advertisement