Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

Konspekt warsztatu

Tworzę klimat Szymon Kułakowski

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


KONSPEKT WARSZTATU Tytuł warsztatu: Tworzę klimat Czas trwania: 1 godzina 45 minut Grupa: uczniowie gimnazjum – 15 osób Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej, ul. Jasna 17 Osoba prowadząca/trener: Szymon Kułakowski Cel strategiczny: Zmotywowanie uczniów do codziennych działań dla klimatu. Cele operacyjne: 1. Przedstawienie uczniom wiedzy o zmianach klimatu na świecie i w skali lokalnej. 2. Poznanie przez uczniów przyczyn i skutków zmian klimatu. 3. Pokazanie uczniom codziennych czynności służącym ekologicznej postawie i ograniczającym zmiany klimatu poprzez ich osobiste przykłady i pomysły. 4. Zmotywowanie uczniów do zmian swoich codziennych nawyków na bardziej ekologiczne.


Czas 15 min

40 min

10 min

Opis i cel struktury Wstęp: uczniowie zajmują miejsce w kręgu; Przedstawienie się Trenera, przedstawienie tematu i celu zajęć; Wyjaśnienie obecności i roli grupy obserwującej prace trenera; Przedstawienie się uczniów i krótkie zapytanie o oczekiwania i nastrój uczestników warsztatu; Przedstawienie planu pracy: czas, przerwa, proponowane metody; Przygotowanie wspólnie z grupą kontraktu zajęć, który ma usprawnić ich przebieg i wprowadzić ogólną harmonię. Ćwiczenie „Tworzę Klimat” Podzielenie grupy na zespoły 4-5 osobowe; Zespoły otrzymują zadania: 1) sprecyzowania każdej osoby w zespole swoich zainteresowań (sport, muzyka itd.); 2) wymiana w zespole informacji z czym się wiąże dane zainteresowanie i jakie może mieć skutki dla środowiska; 3) wspólna praca w zespołach nad tym, jak można wykorzystać zainteresowania każdego z uczestników i w jaki sposób mogą one się wiązać z działaniami dla klimatu i spisanie ich na kartce formatu A2, zastanowienie się czy nie zmienić swojego hobby jako szkodliwego; 4) wyznaczenie lidera grupy przez głosowanie w każdym z zespołów; 5) prezentacja przez lidera na forum całej grupy wyników pracy w zespole; Po każdej prezentacji uczestnicy ćwiczenia mogą zadawać pytania grupie prezentującej. Przerwa

Kierunek omówienia, pytania Materiały Przedstawienie celu (sensu) zajęć, poznanie oczekiwań Praca w kręgu uczestników, szkolenia i co czeka uczestników; Odniesienie się do oczekiwań uczestników warsztatów; Wspólne wypracowanie kontraktu-podpisanego przez wszystkich: np. mówi jedna osoba, nie oceniamy innych, szanujemy wszystkie zdania i opinie, wyłączamy telefony komórkowe i inne gadżety.

Praca w zespołach umożliwi uczestnikom komunikację i kreatywną pracę; Sprecyzowanie indywidualnych zainteresowań uczestników w gronie rówieśników pozwoli trenerowi określić poziom zaangażowania i dalszy kierunek rozwinięcia ćwiczenia; Na podstawie informacji udzielonych przez uczestników trener może im pomóc zauważyć możliwe punkty styczne ich zainteresowań z działaniami dla klimatu np. - zainteresowanie związane z grą na gitarze: stworzenie własnej melodii do już powstałego tekstu ekologicznego albo w gronie znajomych lub przy wykorzystaniu internetu stworzenie tekstu piosenki i zaprezentowanie jej w szkole lub w mediach społecznościowych; - zainteresowanie związane z modą i ubraniami: wykorzystanie w produkcji materiałów z recyklingu i kreowanie mody bliższej naturze; Trener przy pomocy rzutnika i internetu pomaga odnaleźć w sieci po jednym przykładzie działań, które już istnieją aby pokazać że jest to naprawdę możliwe.

Kartki A2 oraz pisaki, komputer, sieć Internet, rzutnik, ekran wolne odpowiedzi, dyskusja, burza mózgów, pomysły grupy, komentarz trenera,


25 min

Praca w kręgu wykorzystując Cykl Kolba

15 min

Zakończenie – podsumowanie wspólnych zajęć i podziękowanie sobie za wspólna pracę Ostatnim elementem zajęć jest omówienie działania zwanego offsetem lub kompensacją przyrodniczą. Zadajemy pytanie: czy możemy całkowicie ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko? Czy jest w takim razie jakiś sposób, aby zrekompensować przyrodzie nasze na nią oddziaływanie? Odpowiedzią może być np. sadzenie drzew lub inwestycje w energię odnawialną. Trener prosi uczniów w rundce podsumowującej o jeden przykład offsetowy, który mogą stosować w ich codziennym życiu.

Odniesienie się uczestników do pytań: jak się czuliście wykonując ćwiczenie? co było łatwe? co trudne? jak możecie wykorzystać we waszym życiu to czego się dowiedzieliście? Z czym kończysz te ćwiczenia? Co z tych zajęć zabierzesz dla siebie? Jakie myśli, emocje są w Tobie?

Praca w kręgu z cała grupą

Praca w kręgu

Tworzę klimat - S. Kułakowski  
Tworzę klimat - S. Kułakowski  

Autor wykorzystuje pracę uczestników w podgrupach nad własnymi zainteresowaniami. Intencją trenera jest ukazanie w zainteresowaniach uczest...

Advertisement