Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

Konspekt warsztatu

Stop zmianom klimatycznym Justyna Dec

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


KONSPEKT WARSZTATU

Tytuł Warsztatu: Stop zmianom klimatycznym Czas trwania: 1 godzina 45 minut Grupa: uczniowie gimnazjum – 15 osób Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich istot w Bystrej, ul. Jasna 17 Osoba prowadząca/ trener: Justyna Dec

Cel strategiczny: Wzrost motywacji do podejmowania właściwych zachowań w celu ograniczenia zmian klimatu. Cele operacyjne: 1. Rozpoznanie, które czynności w życiu człowieka mają wpływ na zużywanie naturalnych zasobów środowiska. 2. Analiza codziennych czynności, które powodują nadmierne zużywanie naturalnych zasobów środowiska. 3. Poszukiwanie rozwiązań, aby ograniczyć zużywanie naturalnych zasobów środowiska.


Czas

Opis i cel struktury

Kierunek omówienia, pytania

Materiały

15 min

Rundka rozpoczynająca

Identyfikatory z imionami, długopisy.

30 min

Rozpoznanie oczekiwań i przedstawienie celu szkolenia, kontrakt. Opowieść o Wyspie Wielkanocnej

Podsumowanie oczekiwań, przedstawienie celu (sensu) szkolenia i tego, co nas czeka. Po wypowiedziach następuje podsumowanie ćwiczenia. W omówieniu nałożony jest nacisk na emocje, które pojawiły się u uczestników podczas odpowiedzi na pytanie. Przykładowe pytania po zakończeniu ćwiczenia

Fotografie wyspy

1. Co czułeś wiedząc, że na Tobie spoczywa obowiązek ratowania wyspy? 2. Jakie emocje Ci towarzyszyły? 3. Czy było to dla ciebie łatwe znaleźć rozwiązania, które mogą uratować wyspę? 4. Czy wszyscy w grupie byli zgodni co do podejmowanych działań? 5. W jaki sposób przekonalibyście pozostałych mieszkańców wyspy do zmian? 6. Gdybyś miał sporządzić notatkę z wyciągniętych przed chwilą wniosków to, co by ona zawierała. (proszę, spiszmy to na tablicy). 7. Co jeszcze możemy zrobić? 8. W jaki sposób wprowadzisz te działania na wyspie? 9. Czy uważasz, że poprzez podjęte działania wyspa zostanie uratowana?

książki M. Popkiewicza

Cel: poszukiwanie rozwiązań, aby ograniczyć zużywanie naturalnych zasobów środowiska, dostrzeżenie potrzeby dbania o zasoby naturalne. Uczestnicy dzielą się na 3 grupy. Prowadzący poprzez pokazanie zdjęć i ułożenie ich w środku kręgu wprowadza grupę do wysłuchania opowieści. Każda grupa otrzymuje kopertę z zadaniem, które brzmi. Jakie działania należy podjąć, aby uratować wyspę? Prowadzący przedstawia opowieści o Wyspie Wielkanocnej, (zaczerpnięta jest z książki M. Popkiewicza „Świat na Rozdrożu” str. 24-28) po jej wysłuchaniu uczestnicy mają zadanie odpowiedzieć na zadane pytanie. Każda grupa ma takie samo pytanie. Po omówieniu doświadczenia, prowadząca mówi, jaki los naprawdę spotkał wyspiarzy. Podkreśla, że brak porozumienia i brak właściwych działań doprowadziły do wyniszczenia wyspy i ludzi tam mieszkających. 10 min. Przerwa 5 min

Rundka, z pytaniem o samopoczucie po przerwie

wielkanocnej, koperty, kartki papieru, długopisy, fragment „Świat na rozdrożu” str. 24-28.


25 min. Codzienne działania

15min

Cel: rozpoznanie, które czynności w życiu człowieka mają wpływ na zużywanie naturalnych zasobów środowiska; analiza codziennych czynności, które powodują nadmierne zużywanie naturalnych zasobów środowiska; poszukiwanie rozwiązań, aby ograniczyć zużywanie naturalnych zasobów środowiska. Uczestnicy dzielą się na trójki. Prowadzący rozdaje im pytania i prosi, aby zostały one przedyskutowane w parach oraz by na ostatnie pytanie uczestnicy odpowiedzieli na kartce. 1.Pomyśl jakie czynności w Twoim codziennym życiu mają wpływ na zużywanie naturalnych zasobów środowiska. 2.Przeanalizuj Twoje czynności dnia codziennego, które powodują nadmierne zużywanie naturalnych zasobów środowiska. 3.Jakie działania możesz podjąć w swoim życiu, aby ograniczyć nadmierne zużywanie naturalnych zasobów środowiska (uzupełnij to według wzoru)? Ja – dom Ja- transport Ja- otoczenie Ja- zakupy Ja- inne Rundka kończąca- podsumowanie dnia

Po przeprowadzeniu ćwiczenia, prowadzący prosi o podzielenie się odpowiedziami. 1. Jakie uczuci, emocje Ci towarzyszyły przy odpowiedzi na pytania? 2. Czy łatwo było Ci znaleźć rozwiązania pozwalające ograniczyć zużywanie zasobów naturalnych? 3. W jaki sposób wprowadzisz zmiany w Twoje codzienne życie? 4. Czy widzisz różnice między swoim obecnym postępowaniem a tym, które chciałbyś wprowadzić w swoje życie? 5. Co możesz jeszcze poprawić w swoim codziennym życiu?

Kartki papieru, długopisy.

Profile for Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stop zmianom klimatycznym - J. Dec  

Konspekt warsztatu składa się dwóch części. W pierwszej uczestnicy zostają wprowadzeni w baśniowy niemal świat rajskiej Wyspy Wielkanocnej,...

Stop zmianom klimatycznym - J. Dec  

Konspekt warsztatu składa się dwóch części. W pierwszej uczestnicy zostają wprowadzeni w baśniowy niemal świat rajskiej Wyspy Wielkanocnej,...

Profile for pnrwi
Advertisement