Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

warsztat

Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata, Bystra, 9–10 listopada 2013

Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata Marcin Popkiewicz

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

edukacja dla dobrego klimatu


Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata


Co ja tutaj robiÄ™..?


Energia


Dobrobyt

Zanieczyszczenia - wody - gleby - powietrza - biologiczne

Paliwa kopalne

Rozwiązania systemowe

PKB Energia odnawialna

Postawy społeczne

Stabilność społeczna

Żywność

Zdarzenia klimatyczne

Technologie


Procent składany

Po 1 roku Po 2 latach

1587

Kapitał na początku roku

Odsetki (5%)

Razem

1 000,00 1 050,00

50,00 52,50

1 050,00 1 102,50


Eksperyment


Kiedy bakterie zajmą połowę szalki ? czas?

Bakterie


Uważajcie, maleństwa – jeszcze jeden podział i koniec imprezy!


97%


Czy można to było przewidzieć?


Kiedy połowa drzew na wyspie ciągle rosła…


+3,5%

Wzrost populacji, korzystna struktura wiekowa, praca kobiet Nowe tereny i zasoby (kopalnie, ziemie rolne, łowiska, lasy, …) Wzrost zużycia energii (tanie zasoby ropy, węgla, gazu) Minimalne „koszty zewnętrzne” i problemy środowiskowe Globalizacja System finansowy stymulujący wzrost Specjalizacja pracy, edukacja Nowe technologie


Skąd się wzięły nasze pieniądze?


Dlaczego stagnacja gospodarcza jest problemem?


Dlaczego paliwa kopalne..?


1

litr

ROPY


Przeszłość


Teraźniejszość


Kalkulator


Ilokrotnie w XX wieku wzrosły  światowe PKB  zużycie energii  emisje CO2 Jeśli w XXI wieku świat utrzyma 3% tempo wzrostu gospodarczego, to o ile wzrośnie światowe PKB? Ile razy wzrośnie gospodarka pomiędzy 1900 i 2100?


„Zrównoważony” wzrost gospodarczy


„PAT” wzrostu


do 1900

1925-1950 1900-1925

1975-2000 1950-1975

2000-2025


Dylemat Brak wzrostu = załamanie gospodarcze

Dalszy wzrost = koniec zasobów i środowiska


A nowe odkrycia i technologie?

Arktyka

Ropa łupkowa

Głęboko pod dnem oceanów

Zasoby niekonwencjonalne


Wydobycie ropy Niekonwencjonalna NGL Złoża, które zostaną znalezione Znane złoża, do zagospodarowania Obecnie wykorzystywane złoża


Dostawy paliw ciekłych wg typu Mln ekwiwalentu baryłek ropy

Biopaliwa Inne ciekłe NGL Piaski roponośne Ropa łupkowa Głębokowodne

Konwencjonalna +kondensat (C+C)

2013


Zawsze chciałeś, żeby ludzie w biednych krajach mieli lepsze życie

Taaak… Ale teraz, kiedy ich konsumpcja nakręca ceny ropy nie jestem już tego taki pewien…


Oil price [$/bbl] http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12109.pdf


Sekwencja wydarzeń z początku kryzysu

Droższa energia

Zaciskanie pasa

Recesja

Bankructwa i bezrobocie

Spadek podatków

Spadek popytu i cen ropy


2 stadium kryzysu

Brak środków na projekty energetyczne

Upadek infrastruktury

Gospodarka w kryzysie

Konflikty o zasoby

Bankructwa krajów

Załamanie społeczeństwa


20… 10… 0


Drzwi do 2°C zamykają się. Czy zostaniemy „zamknięci”?

Opóźnienie do 2017 Opóźnienie do 2015 Emisje z istniejącej infrastruktury

Przy braku działań, do 2017 roku całość emisji CO2 dopuszczalnych w „Scenariuszu 450” zostanie „zablokowana” w wybudowanych elektrowniach, fabrykach, budynkach itp.


+5째C

-4째C


x3 (2050)

+2,8% rocznie


Tu jesteśmy


Tu jesteśmy


Dziś

2100


+5째C

-4째C


Przewidywane zmiany koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze w najbliższych 10 tysiącach lat 2300

1900

ppm

1500

1100

700

300 2000

4000

6000 1000 Gt

8000 5000 Gt

10000

12000


10 mln.

1 mln. 200 tys. 1

10 tys.


Wzrost gospodarczy Wzrost populacji, korzystna struktura wiekowa, praca kobiet Nowe tereny i zasoby (kopalnie, ziemie rolne, łowiska, lasy, …) Wzrost zużycia energii (tanie zasoby ropy, węgla, gazu) Minimalne „koszty zewnętrzne” i problemy środowiskowe Globalizacja System finansowy stymulujący wzrost Specjalizacja pracy, edukacja Nowe technologie


Wzrost populacji, korzystna struktura wiekowa, praca kobiet Nowe tereny i zasoby (kopalnie, ziemie rolne, łowiska, lasy, …) Wzrost zużycia energii (tanie zasoby ropy, węgla, gazu) Minimalne „koszty zewnętrzne” i problemy środowiskowe Globalizacja System finansowy stymulujący wzrost Specjalizacja pracy, edukacja Nowe technologie


„Jeśli wkrótce nie zmienimy kierunku,

skończymy tam, dokąd niechybnie zmierzamy"


„Biznes jak zwykle”

„Zrównoważony rozwój” Alternatywne źródła energii, efektywność, postawy, prawo

„Kryzys gospodarczy” Recesja, wojny, zamieszki, upadek

„Eksploatujemy co się da” Kryzys środowiskowy i klimatyczny


Zrównoważony rozwój Co to właściwie jest?

• • • • •

Czy żyjemy w sposób zrównoważony Wizja – jak chcielibyśmy, żeby było Dlaczego robimy to, co robimy? Co zmienić i jak to osiągnąć Co Ja mogę zrobić?


Czy 偶yjemy w spos贸b zr贸wnowa偶ony?


Wizja – jak chcielibyśmy, żeby było?


Wzrost czy dobrobyt


Dlaczego robimy to, co robimy?


Dlaczego nie rozumiemy?

Skoro czegoś nie widać, to tego nie ma…

Zmiany powolne i globalne

Maskowanie przez inne zjawiska

Skomplikowane mechanizmy

Chaotyczność zmian pogody

Niewidoczne gołym okiem bez nauki i statystyki

Odległe od codzienności

Zmienić klimat planety - czy to możliwe?


Kalkulator


Polska polityka klimatyczna


Polska polityka klimatyczna


Rola technologii

Tempo zmian Paradoks Jevonsa Plusy i minusy Tylko technologia?


Jak powinien działać system? Punkty krytyczne. Jak to osiągnąć?


Diagnoza sytuacji Drogowskaz


„Biznes jak zwykle”

„Kryzys”

„Działania”

+/-

V

„Autopilot”

Co robimy?

Scenariusz

V

+/-


Platforma dla Przyszłości


Co JA mogę zrobić?


Q&A

STdDK - Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata (prezentacja) - M. Popkiewicz  

Aby zrozumieć przyczyny zmian klimatu i nie wystarczy jedynie poznać ich fizyczny, naukowy mechanizm. Konieczne jest uświadomienie sobie zaw...