Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

warsztat

Ochrona przyrody jako narzędzie stabilizujące klimat Bystra, 01–02 lutego 2014

Ekologia a podstawowe zasady funkcjonowania przyrody Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu Piotr Skubała

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

edukacja dla dobrego klimatu


EKOLOGIA A PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZYRODY

Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii Fot. Piotr Skubała


I. Ekologia a przyroda i wartości

Fot. Piotr Skubała


Ekologia naukowa, dając pewną, spójną wizję świata żywego, jego funkcjonowania, stała się jedną z głównych przesłanek dla powstania alternatywnego systemu etycznego i nowego nurtu w filozofii.

Etyka ekologiczna i różne nurty filozofii środowiskowej stanowią mocny fundament dla rozwoju ruchu ochrony środowiska w świecie.

Fot. Piotr Skubała


Eko-wartości

szacunek dla życia

umiarkowanie odpowiedzialność

różnorodność współodczuwanie

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.


II. Czym zajmuje się ekologia?

Fot. Piotr Skubała


Czym zajmuje się ekologia?

Nauka, której przedmiotem zainteresowań jest całokształt oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem zarówno ożywionym, jak i nieożywionym 1869 - Ernst Haeckel (niemiecki biolog) Krebs Ch. J. 1996. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.

Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody 1963 - Eugene Odum (ekolog amerykański) Odum E. P. 1982. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.


Czym zajmuje się ekologia?

Nauka, która próbuje poznać tajemnicę życia na naszej planecie


Czym zajmuje się ekologia?

„Plemiona pierwotne żyły wplecione w tkaninę życia do tego stopnia, że filozofowanie i roztrząsanie Prawdziwej Natury, byłoby czymś podobnym do ryby opisującej naturę wody”

John Halifax pisarz brytyjski

Devall B., Session G. 1994. Ekologia głęboka. Pusty Obłok, Warszawa.


III. Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

Fot. Piotr Skubała


Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

Czego rośliny potrzebują do życia?

http://grandaspirations.org/wp-content/uploads/2010/11/growing-plant.jpg


Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

Czego rośliny potrzebują do życia?

1. 2. 3. 4.

światło słoneczne CO2 woda sole mineralne http://grandaspirations.org/wp-content/uploads/2010/11/growing-plant.jpg


Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

Czego rośliny potrzebują do życia?

1. 2. 3. 4.

światło słoneczne CO2 woda sole mineralne

+

tysiące gatunków bakterii, grzybów, roślin i zwierząt z którymi tworzą one ekosystem

http://grandaspirations.org/wp-content/uploads/2010/11/growing-plant.jpg


Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

Czego rośliny potrzebują do życia?

1. 2. 3. 4.

światło słoneczne CO2 woda sole mineralne

Justus von Liebig (1803-1873) – niemiecki chemik

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Justus_von_Liebig.jpg


Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

Czego człowiek potrzebuje do życia?


Czy ważnym jest badanie funkcjonowania ekosystemów na Ziemi?

„Tak jak biologia molekularna służy zdrowiu człowieka, ekologia gwarantuje zdrowie planety”

Edward Wilson (1929-) ekolog amerykański

Wilson E.O. 2000: A Global Biodiversity Map. Science 289: 2279

http://greensource.construction.com/people/images/0606_Edward_Wilson.jpg


IV. Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

Fot. Piotr Skubała


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

“Nasza ignorancja jest tak duża, że nie jesteśmy tego świadomi... nie wiemy niemal nic o działalności ziemskiego ekosystemu... i dopiero zaczęliśmy pojmować charakter planetarnego życia jako całości”

Norman Myers (1934-) brytyjski ekolog, autorytet w dziedzinie bioróżnorodności Capra F. 1987. Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura. PIW, Warszawa. http://www.clubofrome.at/news/sup2007/img_norman_myers.jpg


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

„Ekologia znajduje się dzisiaj na takim etapie rozwoju jak XVIII-wieczna chemia”

January Weiner (1947-) ekolog, Uniwersytet Jagielloński Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN, Warszawa. http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/zdjecia/czlonkowie/korespondenci/wydzial_2/koresp_w2_weiner_january.jpg


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 1. Różnorodność biologiczna na Ziemi

IV 2. Zależności w świecie żywym

Fot. Piotr Skubała


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 1. Różnorodność biologiczna na Ziemi

Liczba gatunków na Ziemi

Fot. Piotr Skubała


Różnorodność biologiczna na Ziemi

– – ó –

ó


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ó


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ó ó


Różnorodność biologiczna na Ziemi


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ł


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ł


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ł


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 1. Różnorodność biologiczna na Ziemi

Grupy organizmów dobrze poznane (?)

Fot. Piotr Skubała


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ROŚLINY Szacuje się, że na każde 100 gatunków roślin napotkanych w dżungli tropikalnej 1 jest nowy dla nauki

Wilson E. O. 1999. Różnorodność życia. PIW, Warszawa. http://www.blueplanetbiomes.org/rainforest.htm


Różnorodność biologiczna na Ziemi

ROŚLINY Index Kewensis: co roku przybywa 2000 gatunków roślin

Wilson E. O. 1999. Różnorodność życia. PIW, Warszawa. http://02bc54d.netsolhost.com/web/standards.htm


Różnorodność biologiczna na Ziemi

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Beilschmiedia


Różnorodność biologiczna na Ziemi


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów dobrze poznane (?)

SSAKI - Wieloryby Eubalaena japonica

Rosenbaum H. C. et al. 2000. World-wide genetic differentiation of Eubalaena: questioning the number of right whale species. Molecular Ecology 9, 11: 1793–1802. http://unbohemioburguesenmadrid.files.wordpress.com/2008/12/ballena-franca-del-pacifico-norte.jpg


Różnorodność biologiczna na Ziemi


Różnorodność biologiczna na Ziemi


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 1. Różnorodność biologiczna na Ziemi

Grupy organizmów słabo poznane

Fot. Piotr Skubała


Różnorodność biologiczna na Ziemi


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów słabo poznane

Roztocze (Acari) Opisana liczba gatunków 45 000

Oczekiwana liczba gatunków 1,1 mln

Walter D. E., Proctor H. C. 1999. Mites. Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, New York, USA. http://www.cciw.ca/eman-temp/reports/publications/Mixewood/miets/mites2.htm


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów słabo poznane

BAKTERIE Ile komórek bakteryjnych mieści się w szczypcie leśnej gleby?


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów słabo poznane

BAKTERIE Ile komórek bakteryjnych mieści się w szczypcie leśnej gleby?

10 miliardów

Rossello-Mora R., Amman R. 2001. The species concept for prokaryotes. FEMS Microbiology Reviews 25: 39–67.


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów słabo poznane

BAKTERIE Ile gatunków bakterii mieści się w szczypcie leśnej gleby? Do tej pory poznano 4 500 gatunków bakterii Torsvik V., Øvreås L., Thingstad T. F. 2002. Prokaryotic Diversity—Magnitude, Dynamics, and Controlling Factors. Science 296, 5570: 1064–1066.


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów słabo poznane

BAKTERIE Ile gatunków bakterii mieści się w szczypcie leśnej gleby? Do tej pory poznano 4 500 gatunków bakterii Torsvik V., Øvreås L., Thingstad T. F. 2002. Prokaryotic Diversity—Magnitude, Dynamics, and Controlling Factors. Science 296, 5570: 1064–1066.

Kilka tysięcy Torvik, V. L., and J. Goksoyr. 1978. Determination of bacterial DNA in soil. Soil Biol. Biochem. 10: 7-12.


Różnorodność biologiczna na Ziemi Grupy organizmów słabo poznane

„There are probably millions of species in the microorganismal domains Bacteria and Archea. However, only about 4500 species have been characterized”

Torsvik V., Øvreås L., Thingstad T. F. 2002. Prokaryotic Diversity—Magnitude, Dynamics, and Controlling Factors. Science 296 (5570): 1064–1066.


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Czy znasz poniższy organizm? Najliczniejszy organizm fotosyntetyczny na kuli ziemskiej 70 000 - 200 000 komórek / 1 ml wody Odpowiedzialny za znaczną część produkcji pierwotnej oceanów Wiąże 50% CO2 w oceanach


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Czy znasz poniższy organizm? Najliczniejszy organizm fotosyntetyczny na kuli ziemskiej 70 000 - 200 000 komórek / 1 ml wody Odpowiedzialny za znaczną część produkcji pierwotnej oceanów Wiąże 50% CO2 w oceanach

Prochlorococcus marinus [opisany dopiero w 1988 r.] Chisholm S. W., Olson R. J., Zettler E. R., Waterbury J., Goericke R., Welschmeyer N. 1988. A novel free-living prochlorophyte occurs at high cell concentrations in the oceanic euphotic zone. Nature 334: 340–343.

http://www.mbl.edu/news/press_releases/images/prochlorococcus.jpg


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Prochlorococcus marinus (sinica/cyjanobakteria) http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/assets/images/2003/Aug-14-2003/Prochlorococcus.jpg


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 1. Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi

Fot. Piotr Skubała


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi

Antarktyda - jezioro Wostok

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/12/03/lake_vostok_nsf_h.jpg&imgrefurl=http://www.dailygalaxy.com


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi

Antarktyda - jezioro Wostok

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.dailygalaxy.com/photos/uncategorized/2007/12/03/lake_vostok_nsf_h.jpg&imgrefurl=http://www.dailygalaxy.com


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi Pod 3 km warstwą lodu, 220 metrów nad powierzchnią jeziora, odkryto skupiska różnorodnych bakterii i grzybów.

Antarktyda - jezioro Wostok Jouzel J., et al. 1999. More than 200 meters of lake ice above subglacial Lake Vostok, Antarctica. Science 286, 5447: 2138–4 http://whirledview.typepad.com/whirledview/images/new_vostok_cartoon_high.gif


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi Skały litosfery – na głębokości 3 km i więcej odkryto „Subsurface Lithoautotrophic Microbial Ecosystems (SLiME)”.

zielona - skała

czerwone - bakterie

Stevens T.O., McKinley J.P. 1995. Lithoautotrophic microbial ecosystems in deep basalt aquirers. Science 270: 450-454.

http://www.psrd.hawaii.edu/Dec96/LifeUnderground.html


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Biomasa bakterii pod powierzchnia Ziemi

Gold Thomas 1992. The deep, hot biosphere. Proc. Natl. Acad. Sci., 89: 6045-6049


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Biomasa bakterii pod powierzchnia Ziemi

Warstwa do 5 km Porowatość: 3% 1% - przestrzeń dla bakterii Ogólna biomasa bakterii: 200 trylionów ton = 1,5 m warstwa pokrywająca całą Ziemię Ogólna biomasa form żywych na powierzchni Ziemi: 1 trylion ton Gold Thomas 1992. The deep, hot biosphere. Proc. Natl. Acad. Sci., 89: 6045-6049


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi Halicephalobus mephisto (gatunek nicienia, odkryty w RPA w 2011 r.)

Borgonie G., García-Moyano A., Litthauer D., Bert W. et al. 2011. Nematoda from the terrestrial deep subsurface of South Africa. Nature 474: 79–82. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i4.asntown.net/Halicephalobus_mephisto


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi

Halicephalobus mephisto (gatunek nicienia, odkryty w RPA w 2011 r.)

Występowanie: żyje w wodach gruntowych na głębokości do co najmniej 3,6 km Wielkość: ok. 0,5 mm Pożywienie: bakterie Rozmnażanie: bezpłciowe Oddychanie: anaerobowe Inne cechy: odporność na wysoką temperaturę (nawet 48°C) Borgonie G., García-Moyano A., Litthauer D., Bert W. et al. 2011. Nematoda from the terrestrial deep subsurface of South Africa. Nature 474: 79–82. http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i4.asntown.net/Halicephalobus_mephisto


Różnorodność biologiczna na Ziemi

Życie odkrywane w zaskakujących miejscach na Ziemi

Glony (USA na głębokości 200 m)

Grzyby (Szwecja na głębokości 400 m)

Roztocze (do kilkunastu m)

http://www.scribemedia.org/wp-content/uploads/2007/10/igb_alge2.jpg

http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00091/pg-20-fungi-alamy_91555t.jpg


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 1. Różnorodność biologiczna na Ziemi

Różnorodność gatunkowa w Polsce

Fot. Piotr Skubała


Stopień dotychczasowego poznania całkowitej, spodziewanej w Polsce liczby gatunków: 1 - ponad 90% 2 - 50-90% 3 - 10 do 50% 4 - mniej niż 10% ? - brak danych

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 1994. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.


Stopień dotychczasowego poznania całkowitej, spodziewanej w Polsce liczby gatunków: 1 - ponad 90% 2 - 50-90% 3 - 10 do 50% 4 - mniej niż 10% ? - brak danych

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 1994. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.


Różnorodność biologiczna na Ziemi

„Wielka część różnorodności gatunkowej patrzy nam prosto w oczy i pozostaje niezauważona”

Wilson E. O. 1999. Różnorodność życia. PIW, Warszawa.

http://greensource.construction.com/people/images/0606_Edward_Wilson.jpg


Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu

IV 2. Zależności w świecie żywym

Fot. Piotr Skubała


Sieć troficzna północnozachodniego Atlantyku

Lavigne D. M. 1996. Ecological interactions between marine mammals, commercial fisheries, and their prey: unravelling the tangled web. In: Montevecchi, W. A. (Ed.) Studies of high latitude seabirds. 4. Trophic relationships and energetics of endotherms in cold ocean systems. Canadian Wildlife Service Occasional Paper 91, Ottawa. (rysunek za:


Zależności w świecie żywym Klasyfikacja oddziaływań międzygatunkowych ze względu na ich efekty

Typ interakcji

Efekt dla gatunku A

Efekt dla gatunku A

Konkurencja

-

-

Drapieżnictwo/ Roślinożerstwo

+

-

Pasożytnictwo

+

-

Neutralizm

0

0

Amensalizm

0

Komensalizm

0

Mutualizm

+

+ +


Zależności w świecie żywym

http://www.losie.org/wydarzenia/afryka/kruger/termitiera.jpg


Zależności w świecie żywym

http://edupy.files.wordpress.com/2008/09/z_termites_cwc.jpg


Zależności w świecie żywym

Mastotermes darwiniensis http://www.savanna.org.au/all/images/Masto-Workers.gif


Zależności w świecie żywym

1012 bakterii 10 milionów Protista

http://www.google.pl/search?q=Mastotermes+darwiniensis+photo&hl=pl&lr=&start=10&sa=N


Zależności w świecie żywym

Mixotricha paradoxa http://www.google.pl/search?q=Mastotermes+darwiniensis+photo&hl=pl&lr=&start=10&sa=N


Zależności w świecie żywym

Mixotrichia paradoxa: zbudowany z setek tysięcy osobników, należących do 5 różnych gatunków Procaryota „Bestia z 5 genomami” Margulis L. 2000. Symbiotyczna planeta. Wyd. CiS, Warszawa. http://www.google.pl/search?q=Mastotermes+darwiniensis+photo&hl=pl&lr=&start=10&sa=N


Zależności w świecie żywym

„Odłóżmy rozpoczęcie wojen nuklearnych do czasu, gdy choćby jeden organizm żywy, np. Mixotricha paradoxa zostanie do końca poznany” Lewis Thomas (amerykański lekarz i poeta) Lewis T. 1974. The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher. New York, The Viking Press. http://www.google.pl/search?q=Mastotermes+darwiniensis+photo&hl=pl&lr=&start=10&sa=N

Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu - P. Skubała  
Stan wiedzy o funkcjonowaniu ziemskiego ekosystemu - P. Skubała  

Nasza wiedza o funkcjonowaniu przyrody jest bardzo skromna, nie wiemy nawet ile gatunków żyje na Ziemi, nie mówiąc już o zrozumieniu skompli...

Advertisement