Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

Klimat a bioróżnorodność. Obóz terenowy w Puszczy Białowieskiej Białowieża, 13–17.05.2015

ZJAZD V

Żeby wszystko zmienić potrzebujemy wszystkich. Globalny ruch klimatyczny. Obywatelski Marsz Klimatyczny i szczyt ONZ w Nowym Jorku. COP21: Paryż 2015 Diana Maciąga

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Żeby wszystko zmienić potrzebujemy wszystkich Globalny ruch klimatyczny The movement of movements Obywatelski Marsz Klimatyczny Szczyt Klimatyczny ONZ w Nowym Jorku 2014 COP21: Paryż 2015 Diana Maciąga Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Czerlonka, 16 maja 2015


Movement of Movements - Ochrona klimatu, utrzymanie ocieplenia poniżej 2°C (1,5°C!) - Całkowite odejście od paliw kopalnych -> muszą zostad w ziemi! - Transformacja energetyki -> energetyka odnawialna -> en. obywatelska - w rękach społeczeostwa, nie koncernów! - Transformacja gospodarki – „rozszalały kapitalizm zabija planetę” - Sprawiedliwośd klimatyczna (climate justice) Kraje bogate, odpowiedzialne za historyczne emisje GHG, mają obowiązek pomóc krajom słabiej rozwiniętym, które nie są odpowiedzialne za wywołanie zmiany klimatu, ale jako pierwsze i najmocniej odczuwają ich negatywne skutki. -> pomoc finansowa -> know how (odpornośd na zmiany klimatu, energetyka odnawialna) -> redukcja własnych emisji! - Ochrona bioróżnorodności - Sprawiedliwośd społeczna - Zielone, etyczne miejsca pracy lepszy, bardziej - Ochrona zdrowia sprawiedliwy - Równouprawnienie kobiet, dostęp do edukacji - Prawa ludności rdzennej świat - Prawa zwierząt etc.


Movement of Movements - globalna sied zamiast drabiny – współpraca setek organizacji, ścisła lub luźna, w zależności od potrzeb - wsparcie dla grup i organizacji z krajów mniej rozwiniętych - rola rdzennych narodów i społeczności najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu (kraje globalnego południa) - równośd płci: kobiety –> liderki, organizatorki, uczestniczki - udział młodzieży i dzieci - siła w różnorodności – reprezentujemy całe społeczeostwo - celebracja podobieostw, tolerancja wobec różnic - budowanie ruchu opartego na szacunku i poczuciu wspólnoty - bycie liderem polega na wspieraniu i kształceniu kolejnych liderów Działania na poziomie: -> globalnym: umowa międzynarodowa (Paryż 2015) -> narodowym: działania na poziomie rządów -> lokalnym: działania oddolne, obywatelskie Różnorodnośd warto celebrowad, z niej bowiem rodzi się mądrośd. Sercem mądrości jest tolerancja. S. Erikson


GCCA, the Global Call for Climate Action Sied ponad 450 organizacji. Nie jest koalicją: - nie ma wspólnego stanowiska czy polityki poza wspólnym celem, - organizacje działają niezależnie, wg własnych agend, - podobieostwa, nie różnice. Wspólny cel – wzmocnienie organizacji obywatelskich związanych z wiarą, rozwojem, nauką, środowiskiem, ruchem młodzieżowym, związkami zawodowymi etc.

dla ochrony klimatu. -

Łączenie i ułatwienie współpracy między organizacjami z całego świata. Przekaz: zmiana klimatu to szalenie pilny problem! Mobilizacja wsparcia społeczeostwa dla ruchu klimatycznego… … oraz konkretnych, sprawiedliwych i skutecznych działao na poziomie rządowym i międzynarodowym.

http://tcktcktck.org/

Arab Youth Movement Adopt-a-Negotiator Działania kampanijne, medialne, treningi, konferencje itp.


Zmiana systemu energetycznego by powstrzymad zmiany klimatu: Odejście od paliw kopalnych i innych szkodliwych form pozyskiwania energii, wsparcie obywatelskiej energetyki opartej na OZE. -

Węgiel Ropa naftowa Gaz łupkowy Energetyka atomowa Biopaliwa Megatamy itp…

- zakaz tworzenia nowych projektów opartych na p. kopalnych - koniec z subsydiami dla brudnej energetyki - ogólny dostęp do czystej energii, dekarbonizacja gospodarki - energetyka obywatelska, nie korporacyjna


2007: Autor Bill McKibben (autor The end of Nature) studenci Middlebury Colledge

2015: Setki tysięcy ludzi ze 188 krajów Cele: Redukcja stężenia CO2 do poziomu 350 ppm Rozwiązanie kryzysu klimatycznego: - Działania medialne – nagłośnienie kwestii zmian klimatu - Budowanie globalnego ruchu klimatycznego - Międzynarodowy traktat klimatyczny - Działania na poziomie międzynarodowym, rządowym i społeczności lokalnych http://350.org/resources/videos/the-350-movement-90-seconds-no-words/


KAMPANIE I AKCJE Rurociąg Keystone XL Connect the Dots 5.May.2012

"International Day of Climate Action" 24 października, 2009 4,600 akcji w 177 krajach


Działania medialne Kampanie w internecie – memy i petycje Narzędzia dla aktywistów http://350.org/ Kampanie http://campaigns.350.org/

Filmy – edukacja i mobilizacja


350.org & Fossil Free – Divestemnt (deinwestowanie) Wycofanie publicznych funduszy z sektora paliw kopalnych - uniwersytety - fundusze emerytalne - instytucje publiczne - związki wyznaniowe…. Sukcesy: - World Council of Churches (WCC) – 300 kościołów, 150 krajów, 590 mln wiernych - Second AP Fund – szwedzki fundusz emerytalny - The Church of Sweden - Stanford University - University of Glasgow – pierwszy w Europie! NY 2014: 837 instytucji i osób prywatnych, ponad 50 mld $ Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Dania USA, Australia, Nowa Zelandia


http://www.theguardian.com/environment/fossil-fuel-divestment


Lektura obowiązkowa: This changes everything. Capitalism vs the climate W produkcji film dokumentalny pod tym samym tytułem.

http://thischangeseverything.org/book/ http://thischangeseverything.org/the-documentary/


Szczyt młodych liderów klimatycznych. 500 osób ze 134 krajów. 5 treningów: - Digital campaigns (kampanie w internecie) - Policy (polityka) - Media & communication (media i komunikacja) - NVDA (pokojowe akcje bezpośrednie) - Artivism (sztuka w kampaniach ) Wykłady plenarne Sesje grup regionalnych Sesje tematyczne


Dzieo Akcji Marsz Klimatyczny, Istambuł, 29.06.2014


GPS report back Fot. D. MaciÄ…ga


GPS FAZA II Lokalne warsztaty na całym świecie.


9th Conference of Youth / Power Shift Central and Eastern Europe - warsztaty dla młodych aktywistów i aktywistek klimatycznych z całego świata - w przeddzieo rozpoczęcia szczytu klimatycznego UNFCCC – COP 19 w Warszawie


https://www.youtube.com/watch?v=on6eeELbcFo


BIEG NIEPODLEGŁOŚCI ENERGETYCZNEJ 2014


https://klimatyczna.wordpress.com


CZYNY NIE SĹ OWA Obywatelski Marsz Klimatyczny


Global Climate Ambassadors

Fot. D. MaciÄ…ga


NOWOJORSKI TYDZIEO KLIMATYCZNY

Fot. D. Maciąga


Women's Earth & Climate Action Network

Women’s Climate Action Agenda 2014 http://wecaninternational.org/

Fot. D. MaciÄ…ga

Crystal Lameman, Beaver Lake Nation Women Leading Solutions on the Front lines of Climate Change

Wall of Women, NY 09.14


WIELKA MOBILIZACJA! Bezprecedensowa różnorodnośd Ponad 1500 organizacji z całego świata 2 dni przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Nowym Jorku

Fot. D. Maciąga


Opowiadamy historiÄ™, by zmienid historiÄ™.


W PIERWSZEJ LINII KRYZYSU / NA CZELE ZMIAN Delegacja Dzici Rdzenne Narody Sprawiedliwośd środowiskowa Społeczności dotknięte katastrofami klimatycznymi (huragan Sandy!) Imigranci Farmerzy

Fot. D. Maciąga


W PIERWSZEJ LINII KRYZYSU / NA CZELE ZMIAN Ambasadorki i Ambasadorzy Klimatu


W PIERWSZEJ LINII KRYZYSU / NA CZELE ZMIAN

Fot. D. Maciąga

Vaishali Patil, Indie

Goksen Sahin, Turcja


W PIERWSZEJ LINII KRYZYSU / NA CZELE ZMIAN IMIGRANCI UCHODŹCY KLIMATYCZNI

Fot. D. Maciąga


BUDUJEMY PRZYSZŁOŚD Związki zawodowe, pracownicy Sektor zdrowia publicznego Rodzice, dzieci, rodziny Organizacje kobiece Ludzie starsi Młodzież i studenci

Fot. D. Maciąga


BUDUJEMY PRZYSZŁOŚD Ochrona środowiska i klimatu VS miejsca pracy? Tysiące związkowców z całego świata ręka w rękę z obroocami środowiska.

Fot. D. Maciąga


MAMY ROZWIĄZANIA! Żywnośd i woda Energetyka odnawialna Artyści Organizacje polityczne Ruch antynuklearny i antywęglowy Czysty, zielony biznes Alternatywny transport Organizacje ekologiczne Fot. D. Maciąga


PROKLAMACJA NOWOJORSKA Fot. D. Maciąga


WIEMY, KTO JEST ODPOWIEDZIALNY Pokój i sprawiedliwośd, ruch antywojenny Weterani Fracktywiści Ruch antykorporacyjny Mountaintop removal


WIEMY, KTO JEST ODPOWIEDZIALNY FLOOD WALLSTREET 22.09.2014 Obywatelskie nieposłuszeostwo w akcji

Fot. D. Maciąga


DEBATA SIĘ SKOOCZYŁA Naukowcy Przedstawiciele związków wyznaniowych Pszczelarze Ratuj Arktykę! Ochrona dzikiej przyrody Zdrowy styl życia i duchowośd

Prof. James Hansen


BY WSZYSTKO ZMIENID POTRZEBUJEMY WSZYSTKICH!

Fot. D. Maciąga

Fot. D. Maciąga

Fot. D. Maciąga

Fot. D. Maciąga


Fot. D. MaciÄ…ga


Ponad 2 600 akcji solidarnościowych w 162 krajach


AKCJA SOLIDARNOŚCIOWA WARSZAWA

Fot. D. Maciąga

Przywołaj Kapitana Planetę


Ponad 2 600 akcji solidarnościowych w 162 krajach


Transmisja: Democracy Now! NY Times El Pais The Guardian La Republica‌


http://peoplesclimate.org/wrap-up/


ŻĄDAMY CZYNÓW, NIE SŁÓW


SZCZYT KLIMATYCZNY ONZ Nowy Jork, 23 września 2014 • • • • •

Specjalny, jednodniowy szczyt poza procesem negocjacyjny UNFCCC. Zwołany przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona. Przyspieszenie i wzmocnienie międzynarodowych działao na rzecz ochrony klimatu. Podsumowanie dotychczasowych działao, deklaracje rządów. Umożliwienie zawarcia wiążącego traktatu w Paryżu w 2015 r. At the request of the UN Secretary-General’s Climate Change Support Team, UNNGLS issued an open call for nominations of civil society speakers and attendees for the 2014 UN Climate Summit.

38 przedstawicieli organizacji społecznych wybranych spośród 544 nominacji. Diana Maciąga – jedyna obserwatorka NGO z Europy.


Ponad 120 głów paostw, 800 przedstawicieli biznesu, finansów, sektora pozarządowego. Przyspieszenie i skatalizowanie procesu negocjacyjnego. Zmiana klimatu kluczową kwestią naszych czasów. Utrzymanie ocieplenia poniżej 2°C. Działania dla ochrony klimatu = walka z ubóstwem i nierównościami społecznymi. Uchwalenie wiążącej umowy międzynarodowej w Paryżu.

Fot. D. Maciąga

Redukcja emisji CO2: np. EU 40% (1990/2030), Chiny 45%, Urugwaj 85%/2030 OZE: Kostaryka 100%/2016, Tuvalu 100%/2020, Nikaragua 90%/2020, Dania 100%/2050 Koniec z węglem: Finlandia 2025, Izrael (na rzecz gazu), Niemcy (nie dla nowych elektrowni)


Udział polskiej delegacji, w tym Prezydenta Komorowskiego, nie był nagłaśniany. Wręcz przeciwnie...

Fot. D. Maciąga


http://mashable.com/2014/09/23/un-climate-summit-country-promises-map/


SESJE TEMATYCZNE Koalicja rządów i biznesu: 200$ miliardów na niskowęglowy rozwój, odpornośd na CC.

73 rządy, 11 rządów regionalnych, 1,042 firm -> popiera wprowadzenie ceny za emisje. Deklaracja w sprawie lasów : - 150 stron: 32 rządy, 20 rządy regionalne , 40 firm, 16 grup rdzennych mieszkaoców, 49 NGO - Zatrzymanie deforestacji o połowę do 2020, całkowicie do 2030. Convent of Mayors: 228 miast – redukcja emisji CO2 o 454 megatony do 2020 (już działają!). Transport: redukcja emisji, oszczędzi $70 bilionów do 2050 . Zielony Fundusz: Francja i Niemcy po 1 mld $, w sumie ponad 10 mld $. Finanse: EU -> $18 miliardów dla krajów słabiej rozwiniętych. Zrównoważone rolnictwo odporne na zmiany klimatu.


KATHY JETNIL-KIJINER 26-letnia poetka z Wysp Marshalla. Reprezentantka społeczeostwa przemawia podczas ceremonii otwarcia Szczytu. Wiersz „Dear Matafele Peinem”, zadedykowany córce poetki poruszył słuchaczy, niejednego zawstydził.

Fot. D. Maciąga

https://www.youtube.com/watch?v=mc_IgE7TBSY


Klimatyczni Wojownicy i Wojowniczki z Wysp Pacyfiku

https://www.youtube.com/watch?v=8xZlswE7IVI


NEWCASTLE, Australia, 17 października 2014 Pokojowa blokada największego portu węglowego świata. 30 Wojowników i Wojowniczek z Wysp Pacyfiku 12 narodów w 12 canoe Setki wspierających z całego świata


14.11.14

12.11.14 „Chiny zawstydziły rząd Australii”. „Republikanie panikują”.

24.10.14


ŠBELGA/AFP/J.Demarthon


PARYŻ 2015 Klimatyczny Szczyt Szczytów 21 SZCZYT KLIMATYCZNY UNFCCC CONFERENCE OF THE PARTIES (COP 21) 30.11.-11-12.2015 Ostatnia deska ratunku czy gwóźdź do trumny ochrony klimatu?

http://phys.org/news/2014-12-climate-paris.html

http://roadtoparis.info/


COP 21 CEL: Osiągnięcie wiążącego, międzynarodowego porozumienia wszystkich narodów świata w sprawie uniknięcia niebezpiecznej zmiany klimatu. Czyli to, czego nie udało się osiągnąd przez 20 lat trwania negocjacji. Utrzymanie globalnego ocieplenia poniżej 2°C w stos. do ery preindustrialnej - Ustalenie wiążących celów redukcji emisji CO2 (cele wyznaczone przez protokół z Kyoto z 1992 r. dalece niewystarczające i nieegzekwowalne). - Wsparcie potęg gospodarczych globalnej północy dla krajów rozwijających się i biednych –> walka ze skutkami zmian klimatu, wsparcie rozwoju niskoemisyjnego.

Ostatni dzwonek dla ochrony klimatu. Najważniejszy krok ku bezwęglowej przyszłości. Ale na pewno nie ostatni. Mobilizacja trwa.

SK Żeby wszystko zmienić potrzebujemy wszystkich. Globalny ruch klimatyczny Diana Maciąga  

Żeby wszystko zmienić potrzebujemy wszystkich. Globalny ruch klimatyczny. Obywatelski Ruch Klimatyczny i szczyt ONZ w Nowym Jorku. COP21: Pa...