Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

ZJAZD III Planowanie

i prowadzenie kampanii klimatycznej Bystra, 14–16.11.2014

Powietrze i klimat – dwie strony tego samego medalu? Lokalne kampanie na rzecz poprawy jakości powietrza na przykładzie Krakowa Anna Dworakowska

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


POWIETRZE I KLIMAT - DWIE STRONY TEGO SAMEGO MEDALU? LOKALNE KAMPANIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA


Liczba dni z przekroczoną normą dzienną dla PM10 – ranking Europejskiej Agencji Środowiska

180

Pernik, Bulgaria

161

Plovdiv, Bulgaria Krakow, Poland

151

Pleven, Bulgaria

150

Dobrich, Bulgaria

145

Nowy Sacz, Poland

126

Zabrze Poland

125

Gliwice, Poland

125

Sosnowiec, Poland

124

Katowice, Poland

123 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu w różnych miastach europejskich


Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu w różnych miastach europejskich – przeliczenie na papierosy


Ile ponad wartość bezpieczną (50 µg/m3) w Krakowie? Jeden miesiąc - Aleje


Ile dni ponad normę? Aleje Nowa Huta Kurdwanów

166 dni 127 dni 120 dni

Norma UE

35 dni


Udział poszczególnych źródeł w stężeniach PM10 i PM2,5 - Kraków


Udział poszczególnych źródeł w stężeniach BaP i NO2 - Kraków


GŁÓWNA PRZYCZYNA PROBLEMU


Powietrze w Krakowie – skutki zdrowotne • Badania epidemiologiczne wskazują, że każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza drobnym pyłem przedwcześnie umiera około 400 osób (głównie: nowotwory, zawały serca, udary mózgu, choroby układu oddechowego i układu krążenia).


Powietrze w Krakowie – skutki zdrowotne


Powietrze w Krakowie – skutki zdrowotne • Badania krakowskich lekarzy potwierdzają, że dzieci w Krakowie są znacznie bardziej podatne na choroby dróg oddechowych oraz astmę.


Jak to się zaczęło? • • • • • •

Zdobyć poparcie społeczne – edukacja. Nagłośnić problem – informacja, media. Dialog czy konfrontacja? Sprzymierzeńcy, zaangażowanie non-profit. Zrozumieć adwersarzy –„trochę” racji. Narzędzia – FB, media, kampanie outdoor, petycja, www z apelem, aplikacje na telefon, itp.


• Ponad 23 000 osób na FB. • Ponad 17 500 podpisów pod petycją. • Około 1000 materiałów w mediach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych.


Kampania luty/marzec 2013


Kampania luty/marzec 2013


Kampania wrzesień 2013

Apele Krakowian o czyste powietrze (wyrażane przy okazji podpisywania petycji do władz Krakowa i Małopolski o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy krakowskiego powietrza).


Aplikacje na smartfony


Konsultacje społeczne Programu ochrony powietrza – sierpień/wrzesień 2013


Marsz – Pogrzeb czystego powietrza – październik 2013


Marsz – Pogrzeb czystego powietrza – październik 2013


Marsz – Pogrzeb czystego powietrza – październik 2013


Pierwszy w Polsce zakaz paliw stałych Obejmuje wszystkie paliwa stałe. Od teraz dla nowych domów. Od 1 września 2018 dla istniejących pieców. Program dotacji do wymiany pieców (kilkaset mln zł) – 90 mln zł zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, Program KAWKA. • Program osłonowy dla ubogich (dopłaty do rachunków). • • • •


Średnioroczne stężenia benzo[a]pirenu w wybranych miejscowościach, 2013 r. 18

16

14

12

10

8

6

4

2

0 Sucha Beskidzka

Opoczno

Nowy Sącz

Rybnik

Zakopane

Żywiec

Kraków

Norma UE


Niska emisja – główne źródło problemu

PM10

B(a)P

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami


Ilość benzo[a]pirenu wdychana z powietrzem w przeliczeniu na papierosy (średnie dla krajów) 1282

222 123

Polska

Litwa

Niemcy

99

W. Brytania

49 Belgia


Ilość dni z przekroczoną normą dla dziennego stężenia pyłu PM10

158

152 138 126

120

78

75

35

Kraków

Opoczno

Łódź

Rybnik

Katowice

Wrocław

Warszawa

Norma UE


Badania Instytutu Ekonomii Środowiska, 2013

Źródła ogrzewania domów jednorodzinnych w Polsce


Stan energetyczny domów jednorodzinnych w Polsce

Badania Instytutu Ekonomii Środowiska, 2013


Rolnictwo Inne 3% 3%

Transport drogowy 15% Transport inny 1%

Przemysł 10%

Energetyka 57%

Udział w emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych

Komunalnobytowy 11%


Sprzedaż kotłów węglowych do indywidualnego ogrzewania domów

SK Powietrze i klimat - dwie strony tego samego medalu? - A. Dworakowska  

Krakowski Alarm Smogowy to nie tylko kampania na rzecz ochrony powietrza w Krakowie i ludzkiego zdrowia, to także niezwykle ważna kampania k...