Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

klimatu – energetyka, ekonomia, polityka Bystra, 24–26.10.2014

ZJAZD II Ochrona

Demokracja energetyczna. Jak uwolnić energię Polek i Polaków Dariusz Szwed

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Demokracja energetyczna Dariusz Szwed Zielony Instytut

26 paĹşdziernika 2014 www.demokracjaenergetyczna.pl


Wolność i demokracja energetyczna – TERAZ! Po odzyskaniu przez nas wolności w 1989 roku i budowaniu przez 25 lat demokracji potrzebujemy nowego wymiaru wolności i demokracji. Demokracji i wolności, która opłaci się nam wszystkim – wolności i demokracji energetycznej. Chodzi o to, że dzięki nowoczesnym, taniejącym technologiom, zamiast kupować prąd od koncernów czy gaz od Rosji/z Kataru, możemy sami zacząć produkować energię z czystych źródeł odnawialnych dostępnych w każdej miejscowości (a nie tylko w Bełchatowie), za darmo.


Za energię płacimy najwięcej w UE!*

*uwzględniając siłę nabywczą


Elektrownia czy (termo)modernizacja? Elektrownia

koszt: 40 mld PLN

miejsca pracy: 2000-2500

Ciepłe domy

koszt: 20 mld PLN

miejsca pracy: 200/250 tys

Chcesz oszczędzać pieniądze i stworzyć miejsca pracy – podnoś efektywność energetyczną!


Źródło: http://powietrze.krakow.pl/przed-i-po-ociepleniu-elewacji/ WWW.DEMOKRACJAENERGETYCZNA.PL


LED - ten sam komfort - jeszcze mniej energii

oszczędności w Polsce: 12-14 mld PLN/rok!


Jak ograniczyć ubóstwo energetyczne?

1900 kWh x 0,60 gr

320 kWh x 0,60 gr

145 kWh x 0,60 gr


Elektrownia czy tysiÄ…ce domowych OZE


Energetyka = demokracja?

Niemcy - 594 TWh w tym 136 TWh z OZE Polska - 160 TWh w tym 14 TWh z OZE


Panele fotowoltaiczne o łącznej wielkości 33 km x 33 km zapewnią 100% energii elektrycznej zużytej w Polsce w 2013 roku. Cena: 32 gr/kWh – twoje OZE, 65 gr/kWh – energia koncernu.


Energia Obywatelki odnawialna i obywatele w rękach w Niemczech obywatelek produkują i obywateliwłasną w Niemczech energię--2012 2013 firmy projektowe

Prosumetki/ci

Wielka „czwórka” dostawców energii MOC OZE 72900 MWel

Inni dostawcy energii

Fundusze inwestycyjne/banki

Przemysł

Rolniczki/cy Inne

Źródło:


Twój region – 15% czy 80%? 15 groszy/eurocentów

80 groszy/eurocentów


Zielona energetyka tworzy więcej miejsc pracy niż konwencjonalna Zatrudnienie w Niemczech w sektorze OZE i konwencjonalnej energetyki

Pracownicy

OZE

www.demokracjaenergetyczna.pl

Wydobycie węgla i konwencjonalne paliwa


Systemowe elektrownie np. węglowe czy 10 mln pojazdów elektrycznych na OZE „Silniki samochodów elektrycznych mają moc 50-300 kW. W Polsce jest obecnie blisko 20 mln samochodów. Powiedzmy, że w wyniku wprowadzenia dobrego planowania przestrzennego, rozpowszechnienia się alternatyw zintegrowanego systemu transportowego i zmiany postaw społecznych samochody staną się mniej popularne i wystarczy ich o połowę mniej – 10 mln. Ich łączna moc (przy mocy silnika 100 kW) wyniosłaby 1000 GW. Szczytowe zapotrzebowanie na prąd w Polsce jest rzędu 26 GW. Oznacza to, że wystarczy by niecałe 3% właścicieli aut – prosumentów – oddawało w danej chwili do sieci prąd z akumulatorów (w naszym przykładzie ładując je prądem za 5 gr/kWh, a odsprzedając go za 2 zł/kWh, przy okazji zarabiając na każdym takim cyklu przy akumulatorze 80 kWh ponad 150 zł), to w ogóle nie potrzebowalibyśmy elektrowni (to oczywiście przesada, bo mielibyśmy biogazownie, elektrownie wodne i interkonektory do innych krajów, w których np. akurat wieje wiatr gdy u nas jest flauta) – nie byłyby za to potrzebne obecne elektrownie zawodowe na węgiel, gaz czy atom” – Marcin Popkiewicz, www.ziemianarozdrozu.pl


Samochody…

na słońce


Bateria do domu i do samochodu Spadają ceny baterii samochodów elektrycznych

Pojazdy elektryczne staną się konkurencyjne cenowo


Odnawialne miejsca pracy w UE 2012 kraj

ogółem

|

FV

|

biomasa stała | wiatr

Źródło: http://www.eurobserv-er.org/

Niemcy Francja Włochy Hiszpania Szwecja Wlk. Brytania Dania Austria Finlandia Polska Grecja Portugalia Belgia


Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przykładowe działania w ramach PO IiŚ odnoszące się do oszczędzania energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii: – Współfinansowanie projektów elektrowni geotermalnych, biogazowni itp..; – Wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów i paneli słonecznych przez małych odbiorców (np. prosumentów, kooperatywy energetyczne); – Budowa nowych instalacji lub linii technologicznych do wytwarzania biokomponentów lub biopaliw; – Realizację dużych projektów wytwarzania energii z odnawialnych źródeł lub projektów wspomagających rozwój tych źródeł, do których należy zaliczyć takie inwestycje jak: morskie farmy i sieci przesyłowe, elektrownie szczytowopompowe i inne przyczyniające się do powstania dużej mocy OZE lub jej magazynowania; – Modernizacja lub rozbudowa linii produkcyjnej, w tym także budowa własnych instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii przez przedsiębiorstwa; – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne; – Dostosowania sieci dystrybucyjnej do energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach (tzw. smart grid). Na podstawie materiałów Ministerstwa Gospodarki


Nasze pieniÄ…dze 2014-2020!


6132

4522 5715 5446


Budujemy demokrację energetyczną • Wspólne zakupy energii – grupy zakupowe. • Wymiana oświetlenia na LEDowe. • Docieplenie budynków. • Wymiana źródeł energii -> OZE. • Rozbudowa transportu elektrycznego (rowery, tramwaje, autobusy, pociągi pod/miejskie, samochody).


Panel to the People ď Š


Mamy słońce i wiatr – róbmy prąd!  \

• Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy! dariusz.szwed@zielonyinstytut.pl

SK Demokracja energetyczna - jak uwolnić energię Polek i Polaków - D. Szwed  

Po odzyskaniu przez nas wolności w 1989 roku i budowaniu przez 25 lat demokracji potrzebujemy nowego wymiaru wolności i demokracji. Demokrac...

SK Demokracja energetyczna - jak uwolnić energię Polek i Polaków - D. Szwed  

Po odzyskaniu przez nas wolności w 1989 roku i budowaniu przez 25 lat demokracji potrzebujemy nowego wymiaru wolności i demokracji. Demokrac...

Advertisement