Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

klimatu – energetyka, ekonomia, polityka Bystra, 24–26.10.2014

ZJAZD II Ochrona

Finansowanie inwestycji – sposoby na zwrócenie uwagi instytucji finansowych na problematyczne aspekty projektów Jakub Gogolewski

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Warsztat pt. „Finansowanie inwestycji – sposoby na zwrócenie uwagi instytucji finansowych na problematyczne aspekty projektów” Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie 2. Praca w trzech grupach – inwestycja w kopanie węgla kamiennego, inwestycja związana z poszukiwaniem gazu z łupków, inwestycja w elektrownię atomową. Zadanie: Jesteście przedstawicielami lokalnej społeczności, w której planowana jest jedna z wyżej wymienionych inwestycji. W jaki sposób zamierzacie prowadzić Waszą kampanię, aby Wasze zastrzeżenia i aspekty związane ze szkodami środowiskowymi i społecznymi w Waszej społeczności dotarły do świadomości inwestora? W szczególności chcę byście odpowiedzieli na trzy pytania: a) Czy inwestor odpowiedzialny za tą inwestycję jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych? b) Czy inwestor posiada wystarczające środki, aby samodzielnie, bez uzyskania finansowania od instytucji finansowych lub poprzez emisje papierów wartościowych lub obligacji, sfinansować planowaną inwestycję? c) Czy projekt, który planuje inwestor jest opłacalny z punktu widzenia obecnych uwarunkowań rynkowych lub innymi słowy czy jest w stanie zapewnić zwrot z inwestycji udziałowcom inwestora bez subsydiów lub ulg podatkowych? 3. Prezentacja wyników pracy w podgrupach oraz komentarz prowadzącego. 4. Przedstawienie sposobów prowadzenia kampanii, których celem jest inwestor i rynek finansowy, w które zaangażowany był CEE Bankwatch Network lub inne organizacje pozarządowe o podobnym profilu.

SK Finansowanie inwestycji - J. Gogolewski  

Agenda warsztatu "Finansowanie inwestycji - sposoby na zwrócenie uwagi instytucji finansowych na problematyczne aspekty projektów".