Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

Konspekt warsztatu

Jak ugotować Ziemię (w 200 lat) Jan Chudzyński

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


KONSPEKT WARSZTATU

Tytuł warsztatu: Jak ugotować Ziemię (w 200 lat) Czas trwania: 1 godzina 45 minut Grupa: uczniowie gimnazjum – 15 osób Miejsce: Ośrodek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej, ul. Jasna 17 Osoba prowadząca/trener: Jan Chudzyński Cel strategiczny: Uświadomienie problemu globalnego ocieplenia jako poważnego tematu angażującego ludzi na całym świecie.

Cele operacyjne: 1. Rozpoznanie problemu zmian klimatu jako jednego z współczesnych wyzwań. 2. Zwiększenie świadomości dotyczącej konsekwencji zmian klimatu w wymiarze globalnym i indywidualnym. 3. Poznanie działań instytucji i społeczeństwa obywatelskiego nakierowanych na łagodzenie konsekwencji zmian klimatu.

1


Czas

Opis i cel struktury

3 min

Wprowadzenie

Kierunek omówienia, pytania

Materiały

Przedstawienie siebie, tematu i celu, nawiązanie do miejsca spotkania - siedziby stowarzyszenia oraz Szkoły Trenerów, wyjaśnienie obecności i roli grupy superwizującej pracę trenera, przedstawienie planu pracy: czas, przerwa, metody. Rundka rozpoczynająca

6 min

Cel: poznanie imion, rozpoznanie oczekiwań Uczestnicy przedstawiają się, określają swoje oczekiwania, nawiązują do tematu warsztatu 5 min

Zawarcie kontraktu Cel: ustanowienie zasad usprawniających wspólną pracę. Trener i uczestnicy proponują zasady panujące podczas szkolenia, zapisują je na tablicy, wspólnie je zatwierdzają.

Podsumowanie oczekiwań, nawiązanie do poruszonych wątków, odniesienie ich do tematu i celu szkolenia.

Zasady są konkretne ale nie dotyczą sytuacji skrajnych, odnoszą się do kwestii organizacyjnych oraz komunikacji podczas szkolenia. Proponowane normy: − nie przerywamy sobie, − wolność wypowiedzi (nie ma głupich pytań, nie ma głupich odpowiedzi), − nie używamy telefonów komórkowych.

Instrukcja do ćwiczenia 1

3 min

Cel: zrozumienie zasad ćwiczenia Ćwiczenie 1

15 min

Cel: Refleksja nad stanem świata, ocena wagi zmian klimatu w 2

Przykładowe problemy: bezrobocie, bieda, wojny, głód, zmiany klimatu, AIDS.

Kartki i flamastry.


zestawieniu z innymi współczesnymi wyzwaniami. Uczestnicy wcielają się w rolę młodzieży zaproszonej do współpracy przy przygotowaniu audycji III Programu Polskiego Radia, „Raport o stanie świata” nt. współczesnych wyzwań. Wraz z trenerem tworzą listę współczesnych problemów lokalnych, krajowych i globalnych. Zamykając ten punkt trener dodaje do listy zmiany klimatu (jeśli nie zostały wcześniej wymienione). Następnie w 5-osobowych grupach opisują trzy wybrane zagadnienia, przy każdym odpowiadając na pytania: 1.Wczym rzecz? Gzie to się dzieje? 2.Co jest źródłem problemu? 3.Jak można temu zaradzić? 4.Jakie działania już dziś są podejmowane? Dodatkowo, spośród wszystkich wymienionych problemów uczestnicy wybierają 5 ich zdaniem najistotniejszych. 15 min

Omówienie ćwiczenia 1

Co zadecydowało o takiej kolejności?

Pary uzasadniają swoje wybory.

Skąd taka pozycja zmian klimatu? Czy to były łatwe czy trudne wybory? Czy rozumiesz te problemy, skąd się biorą, jakie są sposoby ich zwalczania?

10 min

Przerwa

3 min

Instrukcja do ćwiczenia 2 Cel: zrozumienie zasad ćwiczenia 2 Ćwiczenie 2: mini-wykład i klip wideo

15 min

Cel: Lepsze zrozumienie zjawiska zmian klimatu i 3

klip wideo:


uświadomienie sobie jego wpływu na życie ludzi. Mini-wykład na temat zjawiska globalnego ocieplenia, jego źródeł oraz konsekwencji odczuwanych zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnie. Kluczowe zagadnienia: efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie. Klip wideo pokazujący jednoznaczne stanowisko opinii międzynarodowej (politycy, eksperci, młodzież, aktywiści), która podkreśla konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie emisji CO2 oraz walkę ze skutkami globalnego ocieplenia. wypowiedzi m.in. B.Obamy, Severn Suzuki [Suzuki Rio 1992], Jose Bove, M.Thatcher [MT on climate change], Jamesa Hansena [YT: watch?v=A2HAt9FERFE], Marty Sykut, A.Schwarzeneggera [Years of Living Dangerously], A.Merkel, H.Clinton i Jerzego Buzka Omówienie ćwiczenia 2

20 min

Uczestnicy odpowiadają w rundce.

Co czuliście, jakie uczucia wzbudziły w Was te obrazy? Dlaczego to, co widzieliście ma miejsce, dlaczego to się dzieje? (w odniesieniu do działań ludzi) Czy to jest ważny problem? Co my możemy zrobić?

10 min

Rundka na koniec Cel: podsumowanie szkolenia

4

Z czym kończysz, co zrozumiał@ś?

Jak ugotować Ziemię (w 200 lat) - J. Chudzyński  
Jak ugotować Ziemię (w 200 lat) - J. Chudzyński  

Warsztat odnosi się do problematyki zmian klimatycznych jako kwestii angażującej ludzi na całym świecie oraz ukazuje zmiany klimatyczne zaró...

Advertisement