Page 1

projekt

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu

warsztat

Ochrona przyrody jako narzędzie stabilizujące klimat Bystra, 01–02 lutego 2014

Człowiek i przyroda W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych Piotr Skubała

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

edukacja dla dobrego klimatu


Człowiek i przyroda W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii http://theguiridispatches.files.wordpress.com/2008/05/earth.jpg


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Przyroda i etyka w badaniach sondażowych

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Przyroda i etyka w badaniach sondażowych W latach 90. w krajach Europy Zachodniej przeprowadzono sondaż opinii publicznej dotyczący stosunku do przyrody.

1a. Przyroda ma wartość sama w sobie. 1b. Przyroda ma wartość o ile jest użyteczna dla człowieka.

2a. Ludzie i zwierzęta mają tę samą wartość. 2b. Ludzie mają wyższą wartość niż zwierzęta.

Ryden L. (ed.) 1997. Foundations of Sustainable Development. Ethics, law, culture and physical limits. The Baltic University Programme, Uppsala Universiity, Sweden.


Przyroda i etyka w badaniach sondażowych

1a. Przyroda ma wartość sama w sobie – 61% 1b. Przyroda ma wartość o ile jest użyteczna dla człowieka - 36%

Ryden L. (ed.) 1997. Foundations of Sustainable Development. Ethics, law, culture and physical limits. The Baltic University Programme, Uppsala Universiity, Sweden.


Przyroda i etyka w badaniach sondażowych

2a. Ludzie i zwierzęta maja tę samą wartość – 55%

2b. Ludzie mają wyższą wartość niż zwierzęta – 40%

Ryden L. (ed.) 1997. Foundations of Sustainable Development. Ethics, law, culture and physical limits. The Baltic University Programme, Uppsala Universiity, Sweden.


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Świstaki i zapora wodna

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Świstaki i zapora wodna W regionie zbudowano dużą zaporę wodną. Będzie tutaj również funkcjonować hydroelektrownia. Za kilka dni, 1 grudnia, obszar ma zostać zalany wodą. Właśnie w tym momencie grupa naukowców odkryła, że na obszarze, który ma zostać zalany, do snu zimowego ułożyła się grupa około 200 świstaków. Nie chcą oni pozwolić na zalanie świstaków. Jaką podjąłbyś (podjęłabyś) decyzję?

http://www.tatry.info/przyroda/swistak.html


Marmota marmota


Świstaki i zapora wodna

W 1984 r. we Francji, w górach Isére wstrzymano do wiosny następnego roku napełnianie zbiornika zaporowego, gdyż okazało się, że na jego dnie do snu zimowego ułożyło się około 200 świstaków.

Umiński T. 1995. Ekologia, środowisko, przyroda. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. http://www.tatry.info/przyroda/swistak.html


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Rosiczka i kopalnia torfu

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Rosiczka i kopalnia torfu W naszym kraju buduje się dużą kopalnię torfu. Budowa infrastruktury jest już zaawansowana w 50%. W tym momencie naukowcy odkryli na obszarze przyszłej kopalni stanowisko rosiczki niciolistnej (Drosera filiformis). Jest to czwarte stanowisko tej rośliny w kraju. Podejmij decyzję.

http://www.honda-e.com/CP_ARTICLES/Florida_2008_March/FloridaAlabama2008_0426_1.htm


Rosiczka i kopalnia torfu W Kanadzie w 1992 r. rząd stanu Nowa Szkocja wstrzymał tworzenie kopalni torfu, aby zachować stanowisko rosiczki niciolistnej (Drosera filiformis) na Swaines Road Bog, najważniejszym z czterech stanowisk tego gatunku znanych w Kanadzie. Przedsiębiorstwu zaproponowano pomoc państwa w znalezieniu innych miejsc odpowiednich do eksploatacji torfu.

Umiński T. 1995. Ekologia, środowisko, przyroda. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. http://www.honda-e.com/CP_ARTICLES/Florida_2008_March/FloridaAlabama2008_0426_1.htm


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Fiołek bagienny i osiedle

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Fiołek bagienny i osiedle W naszej miejscowości blisko 200 lat temu odkryto fiołka bagiennego (Viola uliginosa). Obecnie jest to już jedyne stanowisko tego gatunku w kraju. Obszar ten przeszedł w posiadanie firmy budowlanej, która zamierza tutaj zbudować osiedle. To oznaczałoby zagładę dla tej rośliny. W ostatnim roku stwierdzono obecność zaledwie 50 kwitnących roślin. Czy widzisz jakąś szansę dla uratowania tej rośliny? Jakie podjąłbyś (podjęłabyś) decyzje?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Viola_uliginosa_1.JPG


Fiołek bagienny (Viola uliginosa)


Fiołek bagienny i osiedle W 1809 r. we wsi Rząska koło Krakowa krakowski botanik Walibald Besser opisał nowy gatunek rośliny: fiołek bagienny. W połowie XX wieku było znanych w Polsce kilka stanowisk, w latach 90. XX wieku roślina przetrwała tylko we wsi Rząska. W 2001 r. zidentyfikowano zaledwie 50 kwitnących fiołków. W 2000 r. teren ten kupiła firma C., która zamierzała budować osiedle.

Wajrak A. 2002. Fiołek bagienny ginie. Gazeta Wyborcza, 19 marca 2002, s. 6. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Viola_uliginosa_1.JPG


Fiołek bagienny i osiedle W czerwcu 2001 r. wojewoda małopolski ustanawia zakazy dla przyszłego użytku ekologicznego. W lipcu 2001 r. gmina Zabierzów akceptuje tę decyzję (niestety proponowany obszar 8 razy mniejszy od planowanego przez wojewodę). W grudniu 2001 r. wojewoda tworzy użytek ekologiczny.

Wajrak A. 2002. Fiołek bagienny ginie. Gazeta Wyborcza, 19 marca 2002, s. 6. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Viola_uliginosa_1.JPG


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Gorczyca i Zimowa Olimpiada

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Gorczyca i Zimowa Olimpiada W górach rozpoczęto przygotowania do zbudowania narciarskiej trasy zjazdowej na najbliższą Olimpiadę. Na zboczach gór naukowcy odkryli nową dla nauki odmianę gorczycy. W regionie występuje ok. 5-6 tys. sztuk tej rośliny. Jakąś podjąłbyś (podjęłabyś) decyzję?

Gorczyca biała (Sinapis alba)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/ImageMoutarde1.jpg


Gorczyca i Zimowa Olimpiada W 1998 r. na zboczach gór w okolicach Snowbasin na północy stanu Utah odkryto nową odmianę gorczycy, nazwaną gorczycą Burke’a. Występuje ona tylko na północy stanu Utah w liczbie ok. 5-6 tys. sztuk. Na zboczach tej góry planowano trasę zjazdową. Zdecydowano o przerobieniu konstrukcji trasy zjazdowej. Amerykańskie służby leśne zgodziły się na stratę najwyżej 500 roślin podczas budowy trasy.

Gorczyca biała (Sinapis alba)

Igrzyska na ziarnku gorczycy. Gazeta Wyborcza, 25 sierpnia 1998. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/ImageMoutarde1.jpg


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Obca wiewiórka

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Obca wiewiórka 1878 r. – bankier Thomas Brocklehurst wypuścił parę wiewiórek szarych przywiezionych z wycieczki do USA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sciurus_carolinensis-gotigersjf.jpg


Obca wiewiórka W połowie lat 90. w Wielkiej Brytanii rozmnożyła się nadmiernie wiewiórka szara sprowadzona przed wielu laty z Ameryki Północnej. Obgryzanie przez nią pąków i młodych pędów drzew przybrało takie rozmiary, że w wielu lasach żadne młode drzewko nie miało szansy przeżycia. Jakie podjąłbyś (podjęłabyś) działania?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sciurus_carolinensis-gotigersjf.jpg


Obca wiewiórka Leśnicza placówka badawcza przygotowała wiewiórczą pigułkę antykoncepcyjną, podsuwaną wiewiórkom w odpowiedniej przynęcie.

Umiński T. 1995. Ekologia, środowisko, przyroda. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sciurus_carolinensis-gotigersjf.jpg


Obca wiewiórka Save Our Squirrels: „Save a red, eat a grey”

http://www.newser.com/story/47287/britons-eat-gray-squirrels-to-save-beloved-reds.html

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sciurus_carolinensis-gotigersjf.jpg


Obca wiewiórka Wielka Brytania: 20 mln wiewiórek szarych i 150 tys. wiewiórek rudych Wiewiórka szara: Włochy i Irlandia Czy wiewiórki rude znikną z Wielkiej Brytanii?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sciurus_carolinensis-gotigersjf.jpg


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Obiekty sportowe i żaba

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Obiekty sportowe i żaba

W mieście znajduje się obszar nieużytków. Pojawia się inwestor, który proponuje na tym obszarze wybudowanie obiektów sportowych i tym samym uporządkowanie całego terenu. Znajduje się tutaj szereg zapadlisk wypełnionych wodą. Okazuje się, że zamieszkał w nich gatunek żaby, będący pod ochroną. Jakie podjąłbyś (podjęłabyś) działania?


Obiekty sportowe i żaba Podobna sytuacja miała miejsce w Sydney w Australii, w trakcie przygotowań do Letnich Igrzysk Olimpijskich (2000). W 1993 r. na terenach po opuszczonej cegielni planowano budowę kortów tenisowych. Ornitolodzy odnajdują na tym obszarze żabę Litoria aurea. Australia została postawiona na nogi, gdyż żabka jest pod ochroną i za zrobienie jej krzywdy grozi 2 lata więzienia albo 150 tys. dolarów grzywny.

Pol M., Leniarski R. 2000. Żeby nie było do góry nogami. Gazeta Wyborcza, Magazyn Gazety, 14 września 2000, s. 20-22. http://australianmuseum.net.au/image/Green-and-Golden-Bell-Frog-Litoria-aurea


Obiekty sportowe i żaba Opracowano plan przeniesienia żabek. Przygotowano 20 nowych sadzawek oraz system korytarzy. Żabki nie chciały się przenieść, wracały z powrotem na teren starej cegielni, między śmieci. Dopiero 2 lata później poznano przyczynę porażki. Okazało się, że żaby bały się rybki sprowadzonej w 1925 r., która miała przetrzebić larwy komara.

Pol M., Leniarski R. 2000. Żeby nie było do góry nogami. Gazeta Wyborcza, Magazyn Gazety, 14 września 2000, s. 20-22. http://australianmuseum.net.au/image/Green-and-Golden-Bell-Frog-Litoria-aurea


Obiekty sportowe i żaba Pozostawiono teren po starej cegielnię i tam przeniesiono wszystkie żabki. Barbara Sanders w „The Wall Street Journal” pisała: „Zaglądasz pod ładny kamień, i nic. Potem podnosisz porysowany kawał plastiku, a tam siedzi pięć żabek i rechocze: hej, połóż to na miejsce”. Ponieważ niektórzy troskliwi ludzie mogliby chcieć uporządkować ten teren i zakłócić spokój żab, umieszczono tablicę: „Teren doświadczalny Uniwersytetu Sydney. Nie ruszać”.

Pol M., Leniarski R. 2000. Żeby nie było do góry nogami. Gazeta Wyborcza, Magazyn Gazety, 14 września 2000, s. 20-22. http://australianmuseum.net.au/image/Green-and-Golden-Bell-Frog-Litoria-aurea


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Kozły i zagrożone gatunki roślin

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Kozły i zagrożone gatunki roślin Na wyspie San Clemente zaplanowano zastrzelenie 2 tysięcy zdziczałych kozłów, aby ochronić 3 zagrożone gatunki roślin Malacothamnus clementinus, Costilleja griseai i Delphinium kinkiense.

Wyspa San Clemente należy do Stanów Zjednoczonych, położona na Ocenie Spokojnym na zachód od wybrzeży Kalifornii.

Czy słuszniejszym jest bardziej cenić życie roślin niż ssaków? Rolston H., 1992: Challenges in environmental ethics. In: The Environment in Question. Ethics and global issues (pod red. D. E. Cooper, J. A. Palmer), Routledge, London and New York. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/San-clemente-island.jpg


Kozły i zagrożone gatunki roślin Jeżeli uważasz, że dla dobra ekosystemu wyspy należy poświęcić życie kozłów stoisz na stanowisku ekocentryzmu (kierunek etyki środowiskowej).

Malacothamnus clementinus

Jeżeli Twoim zdaniem, w tym wypadku życie kozłów jest mimo wszystko cenniejsze opowiadasz się za biocentryzmem (kierunek etyki środowiskowej).

http://www.laspilitas.com/nature-of-california/plants/malacothamnus-clementinus


Kozły i zagrożone gatunki roślin

Na wyspie San Clemente w 1972 r. populacja zdziczałych kóz liczyła 11 tysięcy sztuk. W 1980 r. zredukowano ich liczbę do 4000. Plany dalszego odstrzału zablokowały organizacje ekologiczne, kozy zostały wyłapane i przetransportowane na stały ląd.

http://pl.wikipedia.org/wiki/San_Clemente_%28wyspa%29 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/San-clemente-island.jpg


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Wydrążona sekwoja

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Wydrążona sekwoja W parku narodowym Yosemite od 100 lat stało drzewo: sekwoja z wyciętym w środku tunelem dla zabawy ludzi. Drzewo to osłabło i wichura je powaliła. Ludzie domagali się wydrążenia tunelu w następnej sekwoi.

Jakie zająłbyś (zajęłabyś) stanowisko na miejscu dyrektora parku narodowego?

Rolston H., 1992: Challenges in environmental ethics. In: The Environment in Question. Ethics and global issues (D. E. Cooper, J. A. Palmer eds.), Routledge, London and New York. http://www.reppster.com/yosemain.htm


Wydrążona sekwoja Etyka ekologiczna mówi zdecydowanie nie. Nie powinniśmy kaleczyć drzew dla rozrywki.

http://www.reppster.com/yosemain.htm


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Puszczyk i stary las

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Puszczyk i stary las Puszczyk plamisty (Strix occidentalis) ze Stanów Zjednoczonych, gatunek zagrożony, od 1988 r. stał się obiektem narodowej debaty.

Każda para sów wymaga ok. 3-8 km2 lasu iglastego, starszego niż 250 lat. Tylko takie siedlisko gwarantuje ptakom wystarczająco duże dziuple oraz przestrzeń otwartego podszytu dla skutecznego polowania na myszy i inne małe ssaki.

Wilson E. O. 1999. Różnorodność życia. PIW, Warszawa. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Strix_occidentalis_lucida.JPG


Puszczyk i stary las Drwale: „Czy rzeczywiście mamy poświęcić tysiące miejsc pracy dla paru ptaków?” Ochroniarze: „Czy dla kilkuletnich dochodów z wyrębu musimy pozbawiać następne pokolenia, jednego z gatunków ptaków?”

Po której stronie konfliktu Ty się opowiadasz? Jakie widzisz rozwiązanie tej kwestii? Wilson E. O. 1999. Różnorodność życia. PIW, Warszawa. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Strix_occidentalis_lucida.JPG


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Drzewa podmiotem prawa (?)

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Drzewa przed sądem 1970 - US Forest Service wydał zgodę dla przedsiębiorstwa Walta Disneya na inwestycje w dzikiej dolinie Mineral King (Sierra Nevada).

Sierra Club zaskarżyła decyzję, argumentując, że spowoduje to zniszczenie walorów estetycznych i naturalnej równowagi. Skarga została odrzucona, gdyż prawo w USA ochrania interesy, a nie abstrakcyjne wartości.

http://www.earthjustice.org/about/our_history


Drzewa przed sądem 1972 - Prof. Christopher D. Stone postuluje przyznanie prawa ustawowych lasom, oceanom, rzekom, całemu naturalnemu środowisku.

Sierra Club składa apelację, powołując się na opinię prawnika.

Stone Ch. D. 1972. Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. Southern California Law Review 45: 450-487.


Drzewa przed sądem 1972 - Prof. Christopher D. Stone postuluje przyznanie prawa ustawowych lasom, oceanom, rzekom, całemu naturalnemu środowisku.

Sierra Club składa apelację, powołując się na opinię prawnika.

Wynik rozprawy sądowej po apelacji: 4 głosy - przeciw 2 głosy - wstrzymujące 3 głosy - za Drzewa przegrały 1 głosem! Stone Ch. D. 1972. Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. Southern California Law Review 45: 450-487.


Drzewa przed sądem Magdalena Środa (filozof, etyk, polityk)

„Sądzę również, że Pan Bóg za stosowne uznałby to, co wymyślił jeden z francuskich ekologów - drzewa powinny mieć swoją reprezentację w parlamencie. Miałoby to pozytywny skutek i dla drzew, i dla parlamentu, i dla naszej przyszłości”


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Jak walczyć z wycinką drzew w miastach?

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Jak walczyć z wycinką drzew w miastach?

http://www.wegetarianie.pl/Article1529.html


Jak walczyć z wycinką drzew w miastach?

Z mitami na temat ogławiania drzew rozprawia się dr hab. Marek Kosmala, prof. SGGW.

Mit 1. W wyniku ogłowienia poprawia się stabilność statyczna drzew. Ogławianie redukuje niebezpieczeństwo.

Mit 2. Ogławianie wzmacnia drzewo (dodaje mu wigoru). Ogławianie wzmaga żywotność drzewa – dowodem mają być ogławiane wierzby przydrożne.

Mit 3. Ogłowione drzewa są łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu i pielęgnowaniu.

Kosmala M. Prawdy i mity o ogławianiu drzew. http://e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=66


Czy przydrożne drzewa trzeba wycinać, czy chronić? Andrzej Pieczyrak (biolog, dziennikarz) i jego żona Katarzyna Lisowska (biolog) fotografowali prace przy wycince drzew w Gliwicach. Liczyli wycięte drzewa, sprawdzali czy były chore.

Fotografowanie drzew może być niebezpieczne. Gazeta Wyborcza, 18.03.2008. http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,82938,5036885.html


Czy przydrożne drzewa trzeba wycinać, czy chronić? „Część drzew jest wycinana bezkarnie i właśnie z tym walczymy. Nie chcemy, żeby Gliwice stały się betonową pustynią” Andrzej Pieczyrak

Fotografowanie drzew może być niebezpieczne. Gazeta Wyborcza, 18.03.2008. http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,82938,5036885.html


Czy przydrożne drzewa trzeba wycinać, czy chronić? Komitet obrony drzewa - Katowice, ul. Żeromskiego

„Widzę drzewo z okna, pilnuję. Jak tylko pojawiają się robotnicy, zbiegamy na dół i stajemy w jego obronie” Teresa Strużyna


Czy przydrożne drzewa trzeba wycinać, czy chronić? „Komitet obrony drzewa zaczyna prac wcześnie rano. Rozdziela dyżury i pilnuje, czy nie zakradają się robotnicy z piłami. Gdy życie drzewa jest w niebezpieczeństwie, działacze komitetu zasłaniają je własną piersią”


Czy przydrożne drzewa trzeba wycinać, czy chronić?

Co sądzisz o opisanych sposobach walki z wycinką i okaleczaniem drzew? Jaki jest Twój pomysł, aby zachować piękne drzewa w naszych miastach?

http://www.wegetarianie.pl/Article1529.html


Człowiek i przyroda. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania konfliktów środowiskowych

Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić?

http://jkneilson.files.wordpress.com/2010/01/looking_down_on_earth.jpg


Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić? Drzewa wzdłuż dróg pięknym elementem krajobrazu symbolem regionu. Drzewa wzdłuż dróg to zagrożenie dla kierowców, przeszkoda w rozwoju.

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://d.wiadomosci24.pl/g2/69/48/fe/48437


Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić? Stowarzyszenia, mające na celu wzrost bezpieczeństwa na drogach.

Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego.

http://www.rawicz.psp.wlkp.pl/gfx/chojno005.jpg


Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić? List do premiera, sejmu, senatu i władz samorządowych, podpisany m.in. przez: Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Wajdę, Olgę Lipińską, Wojciecha Malajkata, Marka Nowickiego, Kazimierza Orłosia (czerwiec 2006).

„W ostatnich latach obserwujemy nasilającą się dewastację krajobrazu Polski. Szczególnie widoczne jest to w regionach turystycznych takich jak Warmia i Mazury, gdzie wycinane są tysiące drzew przydrożnych. Piękne aleje stanowiące istotny element krajobrazu kulturowego są zagrożone”

Cały list możesz przeczytać poniżej: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,64


Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić?

http://d.wiadomosci24.pl/g2/69/48/fe/48437_1193402881_f568_p.jpeg


Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić?

http://www.koscian.policja.gov.pl/getimg.php?name=Drzewa2.jpg


Czy przydrożne drzewa należy wycinać, czy chronić? Po której stronie sporu się opowiadasz? Czy należy pozostawić przydrożne aleje drzew?

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://d.wiadomosci24.pl/g2/69/48/fe/48437

http://www.koscian.policja.gov.pl/getimg.php?name=Drzewa2.jpg

Człowiek i przyroda - P. Skubała  

Czy jesteśmy skłonni postępować etycznie w stosunku do przyrody, przyznać jej wartość moralną i uznać, że jest cenna sama w sobie, niezależn...

Człowiek i przyroda - P. Skubała  

Czy jesteśmy skłonni postępować etycznie w stosunku do przyrody, przyznać jej wartość moralną i uznać, że jest cenna sama w sobie, niezależn...

Advertisement