Page 1

Raport de activitate europarlamentară Perioada: ianuarie - iulie 2007

Adina Ioana Vălean ƒ ƒ ƒ ƒ

Membru al Comisiei pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) Membru supleant in Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) Membru al delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia) Membru supleant al delegaţiei pentru relaţia cu Statele Unite

1


1. Activitate în plen ¾

Întrebări adresate ƒ

Programul de scutire de vize şi acordul privind registrul de nume al pasagerilor (PNR) 21 mai 2007 - ÎNTREBARE SCRISĂ adresată Comisiei Europene (comisarului Franco Frattini) - anexa

¾

Intervenţii în şedinţă plenar㠃 Luare de poziţie la dezbaterea votului Raportului Fava privind activităţile ilegale ale CIA in Europa, adoptat la 14 februarie. ƒ Elaborarea unui concept strategic de combatere a crimei organizate - a solicitat sprijin european concret pentru noile ţări de frontieră ale Uniunii. 23 mai - vezi anexa ƒ Intervenţie cu durata de un minut privind măsurile luate de guvernul

român

pentru

reformarea

justiţiei

şi

în

lupta

împotriva corupţiei, în particular despre ANI. 6 iunie - anexa ƒ Luare de poziţie în cadrul dezbaterilor de la votul final asupra Deciziei

Consiliului

privind

intensificarea

cooperării

transfrontaliere - Tratatul Prüm şi a Deciziei-cadru a Consiliului privind protecţia datelor cu caracter personal. 6 iunie - anexa ƒ Intervenţie în cadrul dezbaterilor de la votul final al deciziei-cadru a Consiliului privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre. 20 iunie 2007 - anexa ƒ Intervenţie în cadrul dezbaterilor legate de acordul consolidat dintre Uniunea Europeană şi Ucraina, cu privire la tratamentul inegal al cetăţenilor romani în privinţa vizelor de călătorie pentru spaţiul ucrainean. (12 iulie)

2. Activitatea în comisiile parlamentare ¾

raportor principal în rapoartele cu privire la: ƒ Întărirea politicii europene de vecinătate

2


ƒ Acordul dintre CE şi Republica Muntenegru cu privire la facilităţi privind acordarea de vize pe termen scurt ƒ Acordul dintre CE şi Macedonia cu privire la facilităţi privind acordarea de vize pe termen scurt ƒ Acordul dintre CE şi Republica Albania cu privire la facilităţi privind acordarea de vize pe termen scurt

¾

raportor fictiv (shadow) din partea grupului politic ALDE pentru: ƒ raportul privind propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre ƒ raportul referitor la propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penal㠃 raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, în ceea ce priveşte competenţele de executare ale Comisiei ƒ raportul de recomandare privind o Decizie a Consiliului cu privire la aderarea Bulgariei şi României la Convenţia din 17 iunie 1998 referitor la suspendarea permiselor de conducere ƒ raportul de recomandare privind Decizia Consiliului legată de aderarea Bulgariei şi României la Convenţia din 26 iulie 1995 referitor la crearea unui Birou European de Poliţie (Convenţia Europol) ƒ raportul de recomandare privind Decizia Consiliului cu privire la aderarea Bulgariei şi României la Convenţia din 29 mai 2000 referitor la Asistenţa Reciprocă în probleme de criminalitate între statele membre ale UE. ƒ raportul privind propunere de Decizie a Consiliului asupra Protocolului dintre Comunitatea Europeana, Elveţia si Danemarca cu privire la Înţelegerea dintre CE si Elveţia asupra criteriilor de stabilire a statului responsabil pentru examinarea unei cereri de azil depusă într-un stat membru, în Elveţia sau în Danemarca. ƒ raportul privind propunere de Decizie a Consiliului asupra Protocolului dintre Comunitatea Europeana, Elveţia si Principatul Liechenstein cu privire la accederea Liechenstein la Înţelegerea dintre CE si Elveţia asupra criteriilor de stabilire a statului responsabil pentru examinarea unei cereri de azil depusă într-un stat membru sau în Elveţia.

3


¾

amendamente depuse în comisie:

Plecând de la principiul menţinerii balanţei intre nevoia de securitate si dreptul fundamental de respectare a vieţii private a cetăţeanului, cele 18 amendamente depuse de Adina Vălean au vizat în special domeniul protecţiei datelor personale si al vieţii private (dosarele EUROPOL, Tratatul Prüm si Schimbul de informaţii din cazierele judiciare). Alte amendamente importante depuse in Raportul Fava privind zborurile ilegale CIA in Europa. ¾

Întrebare adresată Dr. Wolfgang Schäuble, German Minister of Interior si doamnei Brigitte Zypries, German Minister of Justice cu privire la politica in domeniul migraţiei forţei de muncă, in cadrul audierii noii preşedinţii germane - 24 ianuarie

¾

Interpelarea raportorului Dick Marty, în cadrul audierii din Comisia LIBE, cu privire la acuzaţiile aduse României in Raportul privind "existenţa unor centre ilegale de detenţie ale CIA în Europa" - 17 iulie

3. Audieri publice/ campanii de promovare/ conferinţe •

Audierea Cancelarului Germaniei - Angela Merkel a prezentat programul preşedinţiei Germane a Uniunii, pentru următoarele şase luni, în cadrul unei dezbateri prezidate de preşedintele nou ales al Parlamentului, Hans-Gert Poettering. Priorităţile în domeniul Justiţiei si al Afacerilor interne au fost prezentate în cadrul unei reuniuni a Comisiei LIBE in 24 Ianuarie.

Audierea comisarului Leonard Orban, in calitatea de euro observator şi membru al Comisiei pentru Cultură si Educaţie a PE (decembrie 2006).

Discurs despre “reglementarea protecţiei datelor” în cadrul primului Summit European pentru Securitate şi Siguranţă dedicat telecomunicaţiilor de urgenţă (numărul unic 112, interoperabilitatea şi problemele sistemelor de alertă). La întrunirea organizată la Bruxelles, în 6 si 7 iunie a.c., de către Asociaţia Europeană a Numărului Unic de Urgenţă au participat în premieră toţi actorii europeni care au legătură cu serviciul de urgenţă: de la înalţi oficiali şi manageri ai serviciilor de urgenţă, la reprezentanţii agenţiilor de ordine publică şi ai societăţii civile.

Participare dezbatere in cadrul seminarului organizat la Bruxelles de Colegiul Europa din Hamburg. Discuţii extinse cu 25 de studenţi despre experienţa integrării României în UE (5 iunie).

Lansarea oficială la Bruxelles a biroului Asociaţiei Municipiilor din România (5 iunie) - prezidată de prim-vicepreşedintele AMR, Cristian Anghel. Discurs despre modalităţi de colaborare intre administraţia locala şi MEP.

Campania "MADE IN" - in pregătire, seminar despre "Propunerea de reglementare privind etichetarea obligatorie cu marca de origine pentru produsele din ţările lumii a treia", cu participarea mai multor MEP din Italia si România.

4


4. Activităţi în cadrul grupului politic ALDE ƒ

Discurs in plenul grupului ALDE pentru susţinerea politicii guvernului roman in materia adopţiilor internaţionale

ƒ

din 25 aprilie, la propunerea liderului ALDE, Graham Watson, aleasă în unanimitate vicepreşedinte al grupului ALDE

ƒ

Delegată de preşedintele Graham Watson pentru a participa ca şi reprezentant ALDE la mai multe şedinţe ale Comisiei Preşedinţilor (reuniunea exclusivă a liderilor tuturor grupurilor politice din PE).

ƒ

Delegată de grupul ALDE pentru a prezida şedinţe de grup si şedinţe ale coordonatorilor precum si întâlniri cu delegaţii străine.

5. Activităţi de lobby •

Lobby în cadrul ALDE pentru adoptarea Raportului de ţară pentru România, in calitate de euro-observator - decembrie 2006

Organizare întâlniri între Ministrul Justiţiei, Tudor Chiuariu şi înalţi oficiali ai Parlamentului European pentru informări cu privire la stadiul reformei în justiţie şi măsurile luate de guvernul român în lupta împotriva corupţiei: - cu coordonatorii principalelor grupuri politice ai PE din Comisia LIBE: Martine Roure (PSE), Manfred Weber (PPE-DE), Giusto Catania (GUE/NGL), în 12 iunie; - cu europarlamentari ai grupului ALDE din Comisia LIBE : Ignasi Guardans, Sophie In't Veld, Sharon Bowles şi Henrik Lax, în 12 iunie, - cu preşedintele PSE Martin Schultz şi vicepreşedintele PSE Jan Marinus Wiersma, în 14 iunie.

Lobby în cadrul ALDE dar şi în rândul altor grupuri politice pentru respingerea amendamentului unui deputat socialist grec (Katerina Batzeli) prin care se cerea derogarea României şi Bulgariei de la aplicarea reglementării privind reducerea tarifelor de roaming.

6. Programe iniţiate •

Membru al grupului de iniţiativă (alături de Gérard ONESTA si Diana WALLIS, vicepreşedinţi ai Parlamentului European si Alexander ALVARO, europarlamentar ALDE) pentru promovarea "numărului de urgenţă unic european 112" cu scopul strângerii a un milion de semnături.

Organizator vizita de lucru la Parlamentul European a 33 de tineri olimpici din Călăraşi, intre 19-22 martie, pentru familiarizarea cu instituţiile europene.

Organizator vizita delegaţie tineri liberali (Luciana Rusanu, Adrian Vintilă, Mădălina Radu) in scopul asimilării modalităţii de lucru a grupului ALDE (intre 12 si 21 iunie, întâlniri cu membrii secretariatului general ALDE, MEP si policy advisori)

5


Organizator vizita de lucru la Parlamentul European a 6 jurnalişti din presa centrală (Gândul, Cotidianul, Adevărul, Jurnalul Naţional, TVR şi Agenţia de presa Newsin) în scopul familiarizării acestora cu dezbaterile şi principalii actori din cadrul Parlamentului European în domeniul libertăţilor civile. Programul a cuprins întâlniri, între 9 şi 11 mai, cu:

-

preşedintele ALDE, Graham Watson

-

europarlamentari ALDE, membrii ai comisiei LIBE: Baroneasa Sarah Ludford (vicepreşedintă a subcomisiei pentru Drepturile Omului), Alexander Alvaro (coordinator al comisiei LIBE), Sophie In't Veld (membră a Biroului ALDE) şi consilierii politici ai grupului ALDE pe acest domeniu.

-

membrii unităţii media ai grupului ALDE şi reprezentanţi media europeană: Corespondentul BBC pe afaceri europene, Shirin Wheeler (TBC) şi Reporterul publicaţiei European Voice, Judith Crosbie.

Organizator vizita de lucru la Parlamentul European, cu finanţare ALDE, pentru un grup de 33 de primari si viceprimari din 7 judeţe - familiarizare instituţii europene, întâlnire cu dl. comisar Ludovic Orban, intre 10-12 iulie.

Organizator al programului de stagiu pentru 2 tinere membre ale Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei. Scopul acestui stagiu a fost familiarizarea cu modalitatea de lucru in comisiile parlamentare, in special al comisiei LIBE. Cu aceasta ocazie s-au organizat întâlniri si cu membrii ai Comisiei respectiv ai DG JLS.

directorul executiv al organizaţiei Amnesty International, Dick Oosting

7. Comunicate de presă, apariţii mass-media ƒ

Peste 20 de comunicate de presă despre poziţia in proiectele de pe agenda Comisiei LIBE.

ƒ

Participant in calitate de euro-observator roman in PE la Emisiunea BBC World, The Record Europe, alături de: Chris Heaton-Harris, Conservatori, Marea Britanie, Richard Corbett, Laburisti, Marea Britanie, Heidi Ruehle, verzi, Germania. Temele discutate: eficienta sistemului audierilor in PE, comparatia cu sistemul american, reducerea numarului de comisari - 2 dec 2006

ƒ

Participant dezbatere TV BBC World, după prezentarea din plen a priorităţilor preşedinţiei germane, alături de alţi importanţi lideri europeni precum Elmar Brock (Preşedintele Comisiei pentru Politica Externă), Gary Titley (Liderul Laburiştilor britanici din Parlamentul European) si Timothy Kirkhope (liderul conservatorilor britanici din Parlamentul European). 24 ianuarie

ƒ

Organizator conferinţa de presă (alături de alţi 4 MEP) în Parlamentul European pe tema "numărului unic de urgentă european 112" - 6 februarie

ƒ

Scrisoare de protest adresată Partidului Popular European (PPE) ca răspuns la încercarea unui membru PD (Marian-Jean Marinescu) de introducere în cadrul dezbaterilor din Comisia LIBE a PE a unor chestiuni de

6


politică internă din perioada campaniei referendumului privind suspendarea preşedintelui - 15 mai ƒ

Participant la dezbaterea live în cadrul “Matinalului” TVR1 din 9 mai despre rolul europarlamentarilor români şi agenda de lucru din PE.

ƒ

Participant la două emisiuni “Dialoguri europene” difuzate pe Radio România Actualităţi. Subiecte de dezbatere: proiectele de pe agenda comisiei LIBE din PE, “cetăţenia europeană”, Tratatul Constituţional etc.

ƒ

Interviu pentru Radio Tineret Slovenia. Subiecte: libertăţi civile şi accederea României în UE.

ƒ

Articole în revista "CARIERE" despre noua reglementare privind tarifele comunitare din sistemul roaming şi despre "timbrul verde" - taxa de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.

ƒ

Intervenţie în direct în cadrul ştirilor TV Antena3 din 27 iunie, reacţie la cald asupra Raportului de ţară al CE.

ƒ

Articole şi interviuri în presa locală (Prahova şi Călăraşi).

7


ANEXA ÎNTREBARE SCRISĂ E-2766/07 de Adina-Ioana Vălean (ALDE) adresata Comisiei Europene Subiect: Programul de scutire de vize şi acordul privind registrul de nume al pasagerilor (PNR) La 14 mai 2007, în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European,secretarul SUA pentru securitate internă dl Chertoff a subliniat în mod clar poziţia SUA privind acordul PNR pe termen lung, în curs de negociere cu Comisia Europeană. Având în vedere: că autorităţile din SUA au arătat clar că programul de scutire de vize nu urma să fie extins în cele 12 state membre ale UE (România, Grecia, Malta, Cipru, Bulgaria, Slovacia, Republica Cehă, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania şi Estonia) înainte să se ajungă la o înţelegere în privinţa PNR, importanţa egalităţii de tratament din partea SUA pentru toate statele membre ale UE şi recomandarea de a acorda călătorii fără viză tuturor cetăţenilor UE, inclusiv românilor şi cetăţenilor din celelalte 11 state membre, că poziţia declarată a SUA privind PNR (de exemplu perioada excesivă de stocare a informaţiilor, reticenţa de a comuta din sistemul PULL în sistemul PUSH şi insuficienta protecţie a datelor) s-a situat sub aşteptările Parlamentului European, că, deşi politica de vize este de competenţa UE, SUA negociază în prezent, în paralel, acorduri PNR bilaterale cu cele 12 state membre, importanţa solidarităţii UE şi a reciprocităţii cu privire la scutirea de obligativitatea vizei pentru toate statele membre ale UE; Ar putea Comisia să ne comunice: 1. Care este poziţia de negociere a Comisiei privind PNR şi programul de scutire de vize pentru cele 12 state membre şi care este starea actuală? 2. Care sunt cerinţele concrete ale Comisiei faţă de SUA referitor la dispoziţiile privind protecţia datelor în cadrul negocierilor actuale privind acordul PNR? 3. Care este poziţia Comisiei referitor la negocierile bilaterale privind PNR, având în vedere posibilitatea ca acestea să genereze condiţii suplimentare pentru cele 12 state membre şi să creeze, astfel, cerinţe asimetrice comparativ cu acordul general?

8


DEZBATERI IN PLEN Miercuri, 23 Mai 2007 - Strasbourg Elaborarea unui concept strategic de combatere a crimei organizate

Madam President, we have committed ourselves to creating in Europe an area of freedom, security and justice with no internal borders. However, we are often reminded that criminals and terrorists do not recognise borders. They take advantage of the lack of borders and are fully in command of the new means of travel and communications. On the other hand, our law enforcement agencies still have to face enormous administrative burdens that hinder their efficiency. It is now our responsibility to take all the necessary steps to adapt means and methods to the new realities. We must overcome the lack of mutual trust among law enforcement agencies, increase cross-border cooperation, intensify joint training and work together. I believe, however, that the Union must pay greater attention to its external borders and its neighbourhood policy. Since the recent enlargements, enforcing strong external borders has become a wider challenge. Some of the new EU border countries do not have the appropriate resources to tackle the phenomenon of organised crime. Corruption must be tackled with as much energy as we bring to the fight against organised crime and terrorism. The EU must recognise the situation and provide additional human resources and financial means, as well as sharing its know-how. We must adopt a comprehensive and specific approach built on transparency and anti-corruption measures. Our citizens need a safer world and more security, but this should not be at the expense of our civil liberties. We need more safeguards to ensure the balance of rights in our democracies, which means more parliamentary oversight of security activities and a high level of protection of privacy. This is why, once again, I urge the Council to adopt the framework decision on data protection under the third pillar as soon as possible. We have all waited too long.

Miercuri, 6 iunie 2007 - Bruxelles IntervenĹŁii cu durata de un minut (Articolul 144 din Regulamentul de procedură PE)

Mr President, I would like to draw your attention to some measures taken by the Romanian Government this year aimed at improving the fight against corruption. Romania is now the first country in Europe to adopt a law that allows monitoring of the wealth of all high-level government and public officials, conflicts of interests and incompatibilities. Reforming the judiciary is not an easy task that can be tackled from one day to the next, nor can it be done by one person. Such a challenge requires strong political will, determination and collaboration between the government and the parliament. The current government is determined to continue the judiciary reform process in Romania by guaranteeing a total independence of the judiciary in full accordance with the commitments made towards our EU partners and most of all towards Romanian citizens. I am confident that the Commission report on Romania to be presented at the end of this month will acknowledge the progress made by the Romanian Government in the judiciary reform process and in the fight against corruption.

9


Miercuri, 6 iunie 2007 - Bruxelles Intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere (Tratatul de la Prüm) - Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) - Accesul, în vederea consultării, la Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) - Protecţia datelor cu caracter personal

Mr President, I am very satisfied with the package of proposals that Parliament is going to adopt tomorrow. In recent years we have stepped up efforts at European level to encourage cross-border cooperation in combating terrorism and crime. Ensuring effective exchange of information between national police services is essential in a Europe without internal borders, but I believe that this should automatically imply a higher level of data protection. This is why I also warmly welcome the adoption of the decision ensuring protection of personal data used for security purposes. Undoubtedly, these instruments will be extremely useful, but the Prüm episode also demonstrates that we now need a global vision for policymaking in judicial and police cooperation. I believe that it is time to stop piling up new laws. Instead, the Commission would be inspired to make an evaluation of the existing legislation in this area. This would allow us to eventually start adopting a coherent approach. In that perspective, it is also crucial to adopt the Constitution that provides for better decision-making in the justice area as it exclusively gives the Commission the right of initiative. In an era when the most exciting hobby seems to be collecting mountains and piles of data, perhaps we should stop for a minute and wonder: is it really used, useful and necessary?

Miercuri, 20 iunie 2007 - Strasbourg Schimburi de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre

Mr President, I would first of all like to thank the rapporteur, Mr Díaz de Mera García Consuegra, for his very good work that led to this report. I will recall, as he has already done, the terrible story which took place three years ago in Belgium. A Frenchman, aged 62, was given a job at a school. He was then arrested and confessed to nine murders on both sides of the Franco-Belgian border. It was then learned that he had previously been convicted of rape in France but that no one in Belgium was aware of his criminal record. We all remember the Fourniret case. This case, among others, demonstrates how urgently we need a functioning European criminal records system in a Europe composed of so many different legal systems. I congratulate the Commission on this very valuable proposal. This is a clear case of muchneeded legislation that could bring tangible improvements to citizens’ security in their day-today lives. I therefore salute last week’s agreement in the Council, but I urge the Council to adopt this important text as soon as possible. For the first time, we now have uniform EUwide rules which will ensure a faster exchange of information on criminal records and bring more legal certainty. It is also a first step towards online data communication between the EU countries. I am satisfied that the option chosen was an interconnection of records rather than having another central EU database. This is a positive step as far as cost and above all data protection are concerned. I should like to insist again on the privacy issue. In the absence of any agreement on the framework decision on procedural rights in criminal proceedings and on data protection in the third pillar, I urge the Council to adopt the additional data protection provisions included in this report. We cannot continue adopting such instruments without giving additional guarantees to our citizens that their fundamental rights are respected.

10

raport-activitate-valean  

raport-activitate-valean

Advertisement