Page 1

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 01 ianuarie - 31 ianuarie Realizari ianuarie 2009 % din PIB

mil.lei

PIB

% din total

505.503,0

Realizari ianuarie 2010

mil.lei

% din PIB

% din total

Diferenţe 2010 faţă de 2009 mil.lei

(%)

538.917,0

VENITURI TOTALE

15.052,2

3,0

100,0

14.034,9

2,6

100,0

-1.017,3

-6,8%

Venituri curente

14.718,1

2,9

97,8

13.615,3

2,5

97,0

-1.102,8

-7,5%

Venituri fiscale

9.113,2

1,8

60,5

8.331,6

1,5

59,4

-781,7

-8,6%

3.154,7

0,6

21,0

3.225,8

0,6

23,0

71,1

2,3%

1.206,1

0,2

8,0

1.402,4

0,3

10,0

196,3

16,3%

1.771,4

0,4

11,8

1.629,2

0,3

11,6

-142,2

-8,0%

177,2

0,0

1,2

194,2

0,0

1,4

17,0

9,6%

217,5

0,0

1,4

241,4

0,0

1,7

23,8

11,0%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital Impozitul pe profit) Impozitul pe salarii si venit Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Impozite si taxe pe proprietate Impozite si taxe pe bunuri si servicii TVA Accize Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) Alte impozite si taxe fiscale Contributii de asigurari *) Venituri nefiscale Venituri din capital Donatii

5.669,1

1,1

37,7

4.775,5

0,9

34,0

-893,6

-15,8%

4.295,4

0,8

28,5

3.188,0

0,6

22,7

-1.107,3

-25,8%

1.192,9

0,2

7,9

1.350,5

0,3

9,6

157,6

13,2%

4,6

0,0

0,0

4,2

0,0

0,0

-0,4

-9,2%

176,2

0,0

1,2

232,7

0,0

1,7

56,6

32,1%

43,5

0,0

0,3

33,7

0,0

0,2

-9,8

-22,5%

28,4 4.148,6 1.456,3

0,0 0,8 0,3

0,2 27,6 9,7

55,2 3.970,3 1.313,4

0,0 0,7 0,2

0,4 28,3 9,4

26,8 -178,3 -142,9

94,3% -4,3% -9,8%

42,3

0,0

0,3

38,0

0,0

0,3

-4,3

-10,1%

162,5

0,0

1,1

289,5

0,1

2,1

127,0

78,1%

128,1

0,0

0,9

128,1

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate Operatiuni financiare Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)

1,2

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,3

128,0

0,0

0,9

-37,5

0,0

-0,3

-165,5

613,6

25,9%

128,1

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate CHELTUIELI TOTALE

13.406,0

2,7

100,0

14.019,6

2,6

100,0

Cheltuieli curente

12.768,0

2,5

95,2

13.323,7

2,5

95,0

555,8

4,4%

3.657,7 1.693,4

0,7 0,3

27,3 12,6

3.540,7 1.826,4

0,7 0,3

25,3 13,0

-117,0 133,0

-3,2% 7,9%

Dobanzi

325,9

0,1

2,4

355,5

0,1

2,5

29,6

9,1%

Subventii

794,1

0,2

5,9

668,6

0,1

4,8

-125,5

-15,8%

6.293,7

1,2

46,9

6.903,3

1,3

49,2

609,6

9,7% -76,6%

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii

Transferuri - Total Transferuri intre unitati ale administratiei publice Alte transferuri Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile Asistenta sociala Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Cheltuieli de capital Operatiuni financiare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

25.02.2010 / 19:50

4,6%

265,6

0,1

2,0

62,2

0,0

0,4

-203,3

914,5

0,2

6,8

938,7

0,2

6,7

24,1

2,6%

31,1

0,0

0,2

58,0

0,0

0,4

26,9

86,3%

4.882,3 200,2

1,0 0,0

36,4 1,5

5.744,4 100,0

1,1 0,0

41,0 0,7

862,1 -100,2

17,7% -50,0%

3,3

0,0

0,0

29,3

0,0

0,2

26,0

751,8

0,1

5,6

768,0

0,1

5,5

16,3

2,2%

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-92,8%

-113,9

0,0

-0,8

-72,2

0,0

-0,5

41,7

1.646,2

0,3

15,3

0,00

0,1

-1.630,9

-36,6%

Sinteza_BGC_IAN2010  

Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) 43,5 0,0 0,3 33,7 0,0 0,2 -9,8 -22,5% Impozitul pe profit) 1.206...

Advertisement