Page 1

Raport realizat în urma prelucrării datelor statistice colectate de la furnizorii de servicii şi comunicaţii electronice pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2004 1. Piaţa de comunicaţii electronice – descriere generală După doi ani de la liberalizarea totală a pieţei de comunicaţii electronice din România, numărul furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care activează pe piaţă a crescut semnificativ. Astfel, după primele 6 luni ale anului 2004, un număr de 2219 companii aveau dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice. La sfârşitul primului semestru al anului 2004, 1139 de furnizori erau activi pe piaţa de comunicaţii electronice şi furnizau servicii după cum urmează: Tabelul 1.1 Furnizori activi pe piaţa de comunicaţii electronice la data de 31 decembrie 2003

Furnizori activi pe piaţa de comunicaţii electronice la data de 30 iunie 2004

- apeluri locale şi naţionale

13

17

- apeluri fix-mobil

8

14

- apeluri internaţionale

29

40

Servicii de telefonie mobilă

4

4

- acces dial-up

145

166

- acces prin cablu coaxial

56

68

- acces prin fibra optică

52

72

- acces radio

121

170

- acces xDSL

65

78

- acces prin alte mijloace

124

226

Servicii de linii închiriate

15

15

504

573

Servicii

Servicii de telefonie fixă

Servicii acces Internet

Servicii de retransmisie programelor audiovizuale

a

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003


2. Servicii de telefonie fixă La sfârşitul primului semestru al anului 2004, existau 1169 de companii autorizate să furnizeze reţele publice fixe de comunicaţii electronice şi 183 de companii autorizate să furnizeze servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice fixe, dintre care 50 de companii furnizau efectiv servicii de telefonie – 20 de companii prin intermediul reţelelor proprii şi 32 de companii prin intermediul reţelelor de acces ale altor persoane. Tabel 2.1. Numărul furnizorilor autorizaţi sa furnizeze servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice fixe şi numărul furnizorilor operaţionali la 31 decembrie 2003 şi, respectiv, la 30 iunie 2004 31 decembrie 2003

30 iunie 2004

Furnizori autorizaţi 178 183 Furnizori operaţionali 36 50 Furnizori de servicii de telefonie fixă prin 23 20 reţeaua proprie Furnizori de servicii de telefonie fixă prin 19 32 intermediul reţelelor de acces ale altor persoane Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Aşa cum se poate observa în graficul de mai jos, majoritatea companiilor prezente pe piaţa serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice fixe ofereau servicii de apeluri internaţionale (40), 17 companii ofereau servicii de apeluri locale şi naţionale, iar 14 furnizau apeluri la un punct fix către reţelele publice de telefonie mobilă. Figura 2.1. Numărul furnizorilor operaţionali la 31 decembrie 2003 şi 30 iunie 2004 în funcţie de categoria de servicii de telefonie fixă furnizată

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

40 29

13

17

14 8

apeluri locale şi naţionale

31.12.2003

apeluri fix - mobil

apeluri internaţionale

30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003


Număr abonaţi. Rata de penetrare. Trafic realizat în reţelele publice de telefonie fixă din România. Numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă a înregistrat o evoluţie uşor ascendentă, de la 4.215.235 abonaţi la sfârşitul anului 2002 (momentul liberalizării complete a pieţei de telecomunicaţii din România) la 4.540.429 abonaţi în iunie 2004. Astfel, rata de creştere a numărului total de abonaţi în perioada decembrie 2002 - iunie 2004 a fost de 7,7%. Tabel 2.2. Numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă/penetrarea telefoniei fixe la 100 de locuitori/ gradul de digitalizare al telefoniei fixe 31 decembrie 2002 31 decembrie 2003 30 iunie 2004 abonaţi servicii de telefonie 4.215.235 4.331.606 4.540.429 fixă penetrarea telefoniei fixe la 19,43% 19,98% 20,94% 100 locuitori gradul de digitalizare a 71,90% 74,27% 76,46% telefoniei fixe Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Figura 2.2. Evoluţia abonaţilor la servicii de telefonie fixă (2002 – iunie 2004) 5,000,000 4,500,000

4,215,235

4,331,606

2002

2003

4,540,429

4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 30 Iunie 2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

În acelaşi timp, tendinţa de creştere a ratei de penetrare a telefoniei fixe, înregistrată în ultimii ani, se păstrează: rata de penetrare a telefoniei fixe, raportată la populaţia României a atins, la 30 iunie 2004, valoarea de 20,94% faţă de 19,43% în 2002.


Figura 2.3. Evoluţia penetrării telefoniei fixe la 100 locuitori (2002 – iunie 2004) 25.00%

20.00%

19.43%

19.98%

20.94%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00% 2002

2003

30 Iunie 2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

O creştere semnificativă se înregistrează la „capitolul” digitalizare: la sfârşitul primului semestru al anului 2004, procentul abonaţilor care deţin posturi telefonice conectate în centrale digitale era de 76,46%, faţă de 71,90%, cât se înregistra în ianuarie 2003. Figura 2.4. Evoluţia gradului de digitalizare a telefoniei fixe (2002 – iunie 2004) 100.00% 90.00% 80.00% 70.00%

74.27%

76.46%

71.90%

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2002

2003

30 Iunie 2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003


Aşa cum rezultă din tabelul şi graficul de mai jos, numai în prima jumătate a anului 2004, traficul total originat în reţelele publice de telefonie fixă din România a înregistrat o valoare de 5.750,4 milioane minute, reprezentând 47,06% din traficul total realizat în anul 2003. Tabel 2.3. Traficul de minute originate în reţele publice de telefonie fixă din România (2003 – iunie 2004) 2003 (mil. minute) 12,220

Primele 6 luni 2004 (mil. minute) 5,750.4

8,976 7,974

4,496 3,984

Trafic fix - mobil

818

393

Trafic internaţional originat

184

118

Total trafic (voce + internet ASI) Trafic voce Trafic naţional

Trafic Internet (ASI) 3,244 1,255 Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Figura 2.5. Ponderea traficului de voce, pe categorii de apeluri, în traficul total originat în reţelele publice de telefonie fixă în primele şase luni ale anului 2004

69%

22%

78% 2% 7%

Trafic internet (ASI)

Trafic naţional

Trafic fix - mobil

Trafic internaţional

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie fixă în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

În cadrul traficului de voce, traficul internaţional originat a înregistrat o creştere semnificativă (la 30 iunie 2004 acesta reprezenta 64% din traficul total pentru anul 2003). Aceeaşi tendinţă se observă şi în cazul traficului originat în reţele publice de telefonie fixă către alte reţele publice de telefonie fixă, care s-a dublat


în primele 6 luni ale anului 2004 în comparaţie cu sfârşitul anului trecut, reprezentând o consecinţă a apariţiei unui număr mare de furnizori alternativi, a căror ofertă variată, incluzând servicii integrate stimulează utilizarea de servicii de comunicaţii electronice. Situaţia se prezintă în mod diferit în cazul traficului pentru Acces Special la Internet. Astfel, se observă o scădere a numărului de minute originate în primul semestru al anului 2004, aceasta explicându-se în mare parte prin renunţarea utilizatorilor la conexiunile de tip dial-up în favoarea conexiunilor dedicate. La sfârşitul lunii iunie 2004 se înregistrau 49 de furnizori alternativi activi pe piaţă, faţă de 36 de furnizori alternativi activi la sfârşitul anului 2003. În funcţie de categoria de apeluri oferite, 16 operatori ofereau efectiv servicii de apeluri naţionale, 13 – apeluri fix-mobil, iar 39 – apeluri internaţionale. Tabel 2.4. Numărul furnizorilor alternativi de servicii telefonie fixă, în funcţie de categoria de apeluri oferite Furnizori alternativi

Apeluri

31 dec. 2003 30 iunie 2004 Apeluri locale+naţionale 12 16 Apeluri fix-mobil 7 13 Apeluri internaţionale 28 39 Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Figura 2.6. Numărul furnizorilor alternativi de servicii telefonie fixă în funcţie de categoria de apeluri oferite 45 40 35 30

39

25 20

28

15

16

10 5

13

12 7

0 Apeluri naţionale

Apeluri fix-mobil 31.12.2003

Apeluri internaţionale 30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003


Conform datelor primite, fostul furnizor monopolist a înregistrat o creştere a numărului de abonaţi, acesta ajungând la 4,53 milioane, în timp ce numărul de abonaţi ai furnizorilor alternativi s-a dublat la sfârşitul primului semestru al anului 2004, ajungând la 21.659. Tabel 2.5. Trafic minute realizat în funcţie de tipul apelurilor oferite de către furnizorii alternativi în anul 2003 şi în primele 6 luni din anul 2004 trafic operatori alternativi trafic total 2003 I sem. 2004 2003 I sem. 2004 (mil. minute) (mil. minute) (mil. minute) (mil. minute) Trafic naţional 23.8 24.6 7,974 3,984 Trafic fix - mobil 9.6 6.8 818 393 39.4 41.8 184 118 Trafic internaţional Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003 Trafic / perioadă

Traficul realizat de furnizorii alternativi de servicii de telefonie fixă reprezintă 1,63% din traficul total de voce, ofertele alternative având un impact semnificativ asupra pieţei apelurilor internaţionale la puncte fixe. Astfel, la 30 iunie 2004, cota de piaţă înregistrată de către furnizorii alternativi pe acest segment de piaţă era de 35,5%, iar tarifele practicate pentru apelurile internaţionale au scăzut, în medie, cu până la 60%. 3. Servicii de telefonie mobilă Valoarea pieţei serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile pentru primul semestru al anului 2004 este de peste 550 milioane Euro, iar valoarea investiţiilor totale pentru aceeaşi perioadă (care include şi investiţiile realizate în clădiri şi terenuri) se ridică la peste 71 milioane Euro. Tabelul 3.1. Aria de acoperire a reţelelor publice de telefonie mobilă Furnizor

Acoperire Acoperire - teritoriu - populaţie S.C. Mobifon S.A. 73,92% 93,61% S.C. Orange România S.A. 79,18% 96,19% S.C. Telemobil S.A. 58,00% 78,00% S.C. Cosmorom S.A. 39,01% 60,34% Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

În primul semestru al anului 2004, numărul utilizatorilor de servicii furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile şi aria de acoperire a reţelelor au înregistrat


creşteri însemnate. Penetrarea telefoniei mobile în România atingea la sfârşitul lunii iunie 2004 rata de 38.56%. Furnizori autorizaţi. Număr de utilizatori. Volumul traficului realizat prin intermediul reţelelor publice de telefonie mobilă din România. Aşa cum am precizat mai sus, în primul semestru al anului 2004, toţi furnizorii de servicii de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile au înregistrat creşteri ale numărului de utilizatori. Tabel 3.2. Numărul de utilizatori ai serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile la 30 iunie 2004. Furnizor

Număr utilizatori la data de 30.06.2004 S.C. Mobifon S.A 4.089.948 S.C. Orange România S.A. 3.957.298 S.C. Telemobil S.A 226.378 S.C. Cosmorom S.A 85.616 Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003.

Figura 3.2. Evoluţia numărului de utilizatori ai furnizorilor de servicii de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile în perioada 31 decembrie 2003 – 30 iunie 2004 4.089

4.5 4

3.457

3.957 3.317

3.5 3 2.5

2003

2

2004

1.5 1

0.181

0.5

0.226

0.084

0.085

0

S.C. MOBIFON S.A.

S.C. ORANGE S.C. TELEMOBIL S.A. S.A

S.C. COSMOROM S.A.

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003


Numărul total de utilizatori, la 30 iunie 2004, era de 8.359.240 (din care 36,96% pe bază de abonament lunar, iar 63,04% pe bază de cartele preplătite), ceea ce reprezintă o creştere cu peste 18% faţă de sfârşitul anului trecut. În consecinţă, în primele şase luni ale anului 2004, în România s-a înregistrat o creştere a ratei de penetrare a telefoniei mobile, la nivel de populaţie, cu 18,75% faţă de anul 2003. În ceea ce priveşte repartizarea utilizatorilor în funcţie de serviciile pe care le utilizează – pe bază de abonament lunar şi pe bază de cartele preplătite, proporţia utilizatorilor de servicii pe bază de abonament lunar a scăzut cu aproximativ 2% faţă de sfârşitul anului 2003, în timp ce proporţia utilizatorilor de servicii pe bază de cartele preplătite a crescut. Acest lucru se datorează în mare parte cheltuielilor mai reduse pe care le înregistrează utilizatorii serviciilor pe bază de cartele preplătite. Figura 3.3. Evoluţia numărului de utilizatori (milioane) ai serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile (1996 – 30 iunie 2004)

8,359 9,00

7,04 8,00 7,00 6,00

3,875

5,00

4,496

4,00

2,013 3,00

1,35 2,00 1,00

0,05

0,25

0,65

0,00 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

I semestru 2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003


Figura 3.4. Evoluţia traficului de voce, mesaje scrise şi mesaje multimedia realizat prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă (2002 – iunie 2004)

5,000 4,500

4,387

4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

1,556

2,874

1,500 1,000

438 215

500 0

413 trafic voce (milioane minute) 2002

SMS (milioane mesaje) 2003

0 0.200 0.676 MMS (milioane mesaje)

primele 6 luni 2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

În urma prelucrării datelor, se constată că atât traficul de voce, cât şi numărul de SMS-uri şi MMS-uri transmise în prima jumătate a anului 2004, înregistrează valori comparabile cu cele realizate în întreg anul 2003. Astfel, numai în primele şase luni ale anului 2004, traficul de voce, inclusiv roaming, reprezintă 65,5% din traficul total realizat în anul 2003, numărul de mesaje scrise trimise reprezintă 94,3% din numărul de mesaje scrise trimise în anul 2003, iar mesajele multimedia trimise sunt de trei ori mai multe decât cele din anul 2003. De asemenea, numărul utilizatorilor de servicii de date furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile, în primul semestru al anului 2004, a crescut cu 68,34% faţă de numărul utilizatorilor de astfel de servicii din anul 2003.


Figura 3.5. Evoluţia numărului de utilizatori ai serviciilor de transmisiuni de date furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile în perioada 31 decembrie 2003 – 30 iunie 2004 479.443 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000

232.747

236.363 188.322

250.000 200.000 150.000

49.168

100.000

27.563

50.000 -

Servicii WAP

Servicii GPRS

31.12.2003

Alte servicii transmisiuni de date 30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

4. Servicii de acces la Internet şi servicii de linii închiriate 4.1. Servicii de acces la Internet La începutul lunii decembrie 2004, existau pe piaţă 660 companii autorizate pentru furnizarea serviciilor de acces la Internet. La data de 30 iunie 2004, furnizorii activi pe piaţa de comunicaţii electronice ofereau servicii de acces la Internet după cum urmează: - acces dial-up: 166 furnizori; - acces prin cablu coaxial: 68 furnizori; - acces prin fibră optică: 72 furnizori; - acces radio: 170 furnizori; - acces xDSL: 78 furnizori; - acces prin alte mijloace: 226 furnizori. Figura 4.1.1. Numărul furnizorilor de servicii de acces la Internet la 30 iunie 2004, în funcţie de suportul utilizat


226

250

200

170

166

150

100

68

72

78

50

0 Acces dial- Acces prin Acces prin Acces radio Acces xDSL Acces prin up cablu fibră optică alte coaxial mijloace

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Comparativ cu anul 2003, în primele şase luni ale anului 2004, se constată o evoluţie a gradului de utilizare a serviciilor de acces la Internet în România. Astfel, aşa cum se observă în graficul de mai jos, la 30 iunie 2004, numărul conexiunilor de acces la Internet a înregistrat o creştere importantă, de 51,48%1, comparativ cu numărul conexiunilor de acces la Internet înregistrat la sfârşitul anului 2003. Figura 4.1.2. Evoluţia conexiunilor de acces la Internet, în funcţie de suportul utilizat, în perioada 31 decembrie 2003 – 30 iunie 2004

1

În numărul conexiunilor dial-up la puncte fixe nu au fost luate în considerare conexiunile realizate prin intermediul cartelelor preplătite cu acces limitat şi nelimitat la Internet, precum si conexiunile de acces la Internet care folosesc numere de acces de la Romtelecom de tipul "Premium Rate".


479.443

500.000 450.000 400.000 350.000 300.000

265.889 239.650

250.000

275.546 236.363

208.922

200.000 150.000 100.000

48.937 31.137

50.000

32.519 4.619 14.798 2.789

6.159 4.433

16.471 7.579

Dial-up la puncte fixe

Dial-up la puncte mobile

Cablu coaxial

Fibră optică

31.12.2003

Radio

xDSL

Acces WAP Alte mijloace

30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Din totalul conexiunilor de acces la Internet, peste 45% sunt conexiuni prin dialup, la puncte fixe şi la puncte mobile. Utilizatorii de astfel de servicii pot folosi conturi gratuite sau conturi plătite, în funcţie de ofertele furnizorilor. În ceea ce priveşte conturile plătite, accesul la Internet se poate realiza prin abonamente nelimitate (acces nelimitat), cartele preplătite, abonamente cu acces parţial limitat, cu plata orelor suplimentare şi abonamente cu număr limitat de ore (acces limitat). Figura 4.1.3. Evoluţia conexiunilor de acces la Internet în funcţie de lăţimea de bandă utilizată, precum şi evoluţia conexiunilor WAP între 31 decembrie 2003 şi 30 iunie 2004 479.443 500.000

402.958

450.000 400.000 350.000

313.202 247.182

300.000

236.363

196.106

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

Conexiuni Internet în bandă îngustă

Conexiuni Internet în bandă largă 31.12.2003

30.06.2004

Conexiuni WAP


Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

În funcţie de lăţimea de bandă utilizată, se constată faptul că, la data de 30 iunie 2004, în comparaţie cu sfârşitul anului 2003, conexiunile de acces la Internet în bandă largă înregistrează o tendinţă crescătoare mai accentuată (creştere cu peste 26%) decât conexiunile de acces la Internet în bandă îngustă (creştere cu 23,85%). Astfel, ponderea conexiunilor de acces la Internet în bandă largă din totalul conexiunilor de acces la Internet reprezenta, la 30 iunie 2004, 21,88%. Figura 4.1.4. Evoluţia conexiunilor de acces la Internet în bandă largă, în funcţie de suportul utilizat, în perioada 31 decembrie 2003 – 30 iunie 2004 250.000

226.378

200.000

181.359

150.000

100.000

50.000 852

-

2.642 8.598 5.280 1.704 2.251 4.936 1.784 991 3.933 1.875

705

Dial-up la Dial-up la puncte puncte fixe mobile

Cablu coaxial

31.12.2003

Fibră optică

Radio

xDSL

Alte mijloace

30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

Graficul de mai sus evidenţiază faptul că, din totalul conexiunilor de acces la Internet în bandă largă, în funcţie de suportul utilizat, ponderea cea mai mare (aproximativ 95%) o deţin conexiunile prin dial-up la puncte mobile (datorită disponibilităţii serviciului de acces la Internet în cazul utilizării unui abonament la serviciile de telefonie mobilă furnizate de S.C. Telemobil S.A.) şi conexiunile pe suport de cablu coaxial.


Figura 4.1.5. Evoluţia conexiunilor dedicate de acces la Internet, în funcţie de suportul utilizat, în perioada 31 decembrie 2003 – 30 iunie 2004 50.000

48.937

45.000 40.000 35.000

32.519

31.137

30.000 25.000

16.471

14.798

20.000 15.000

6.159

4.619

10.000

4.433

2.789

5.000

7.579

Cablu coaxial

Fibră optică

31.12.2003

Radio

xDSL

Alte conexiuni dedicate

30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

De asemenea, conform graficului de mai sus, se poate observa că, la sfârşitul primului semestru al anului 2004, numărul conexiunilor dedicate de acces la Internet a crescut semnificativ, cu 78,97%, faţă de 31 decembrie 2003, indiferent de suportul utilizat pentru asigurarea conexiunii de acces la Internet. 4.2. Servicii de linii închiriate La data de 30 iunie 2004, 214 de companii erau autorizate să furnizeze servicii de linii închiriate, dintre care 15 furnizau efectiv aceste servicii. Numărul utilizatorilor care foloseau servicii de linii închiriate la sfârşitul primei jumătăţi a anului 2004 era de 30.870, valoare comparabilă cu numărul utilizatorilor de astfel de servicii înregistrat la sfârşitul anului 2003. Dintre aceştia, 98,87% utilizau servicii de linii închiriate - circuite totale, 0,15% servicii de linii închiriate – segmente terminale, iar 0,99% servicii de linii închiriate – segmente de trunchi.


Figura 8.6. Ponderea utilizatorilor în funcţie de tipul de servicii de linii închiriate în total utilizatori de servicii de linii închiriate, în perioada 31 decembrie 2003 - 30 iunie 2004 97,89%

98,87%

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00%

1,88%

10,00% 0,00%

Linii închiriate-circuit total

0,99%

0,23%

0,14%

Linii închiriate-segment Linii închiriate-segment de trunchi terminal 31.12.2003

30.06.2004

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1332/2003

S.C. Romtelecom S.A. este cel mai important furnizor de servicii de linii închiriate, deţinând, la sfârşitul anului 2003, peste 96% dintre utilizatorii de servicii de linii închiriate – circuit total. La sfârşitul primului semestru al anului 2004, 91% dintre utilizatorii de servicii de linii închiriate – circuit total erau abonaţi ai S.C. Romtelecom S.A.

raport%20periodic%20date%20statistice_2004_1  

- acces prin fibra optică 52 72 Servicii de telefonie mobilă 4 4 - acces prin alte mijloace 124 226 Servicii de linii închiriate 15 15 - ape...

raport%20periodic%20date%20statistice_2004_1  

- acces prin fibra optică 52 72 Servicii de telefonie mobilă 4 4 - acces prin alte mijloace 124 226 Servicii de linii închiriate 15 15 - ape...

Advertisement