Page 94

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE la 31 DECEMBRIE 2005 - lei Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod

rând

Prevederi

Prevederi

Încasări

aprobate

definitive

realizate

x

2

3

4

iniţial A

B

C

1

001.20

57.028.000

66.520.000

54.811.664

I

VENITURI PROPRII - TOTALE, din care:

1

Venituri obţinute din tariful de monitorizare anual

21.20.20

34.510.000

34.510.000

32.455.387

2

Venituri din cota pe cifra de afaceri

17.20.17

22.518.000

32.010.000

22.356.277

Cod

Prevederi

Prevederi

Plăţi

Cheltuieli

aprobate

definitive

efectuate

efective

3

4

în domeniul comunicaţiilor electronice Nr.

Denumirea indicatorilor

rând

iniţial A

B

C

1

2

II

CHELTUIELI (1+2+3)

01

67.027.780

124.968.903

42.188.007

43.734.592

1

Cheltuieli de personal

02

14.523.903

14.523.903

11.045.381

10.980.720

2

Cheltuieli materiale şi servicii + transferuri

33.503.877

91.445.000

25.797.092

25.835.078

2a

Cheltuieli materiale şi servicii

20

25.622.620

63.285.000

5.517.770

5.555.756

2b

Transferuri

38

7.881.257

28.160.000

20.279.322

20.279.322

19.000.000

19.000.000

5.345.534

6.918.794

3

Cheltuieli de capital + rambursări împrumuturi

3a

Cheltuieli de capital

70

15.000.000

15.000.000

2.461.534

4.034.794

3b

Rambursări împrumuturi

84

4.000.000

4.000.000

2.884.000

2.884.000

III

EXCEDENT

92

0

0

0

0

III

DEFICIT

93

9.999.780

58.448.903

-12.623.656

IV

CHELTUIELI TOTALE

50,20

67.027.780

124.968.903

42.188.007

43.734.592

1

Comunicaţii

68.20.10

44.509.903

44.509.903

21.461.279

23.007.864

2

Cheltuieli compensarea costului net

68.20.22

14.636.620

52.299.000

447.406

447.406

3

Alte acţiuni privind asistenţa socială etc.

60.20.50

7.881.257

28.160.000

20.279.322

20.279.322

93

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement