Page 91

Figura 9.3 Structura personalului, după tipul de studii

Total

128

Bărbaţi

99

Femei

29

20

0

32

15 7

Profil tehnic Profil economic Profil juridic Profil umanist

12 5 2

10 5

50

100

150

200

Sursa: ANRC

Pentru îndeplinirea misiunii sale, ANRC are nevoie de un personal tânăr şi dinamic, pregătit să răspundă provocărilor existente pe piaţa comunicaţiilor electronice din România. Acest deziderat se reflectă în faptul că, la finele anului 2005, segmentul de vârstă de la 23 la 30 de ani a fost cel mai bine reprezentat în cadrul instituţiei (aproape 50% din totalul angajaţilor). Figura 9.4 Structura personalului, împărţire pe categorii de vârstă

9% 15% 49%

23-30 ani 31-40 ani 41-50 ani 51-60 ani

27%

Sursa: ANRC

90

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement