Page 84

de acţiuni de control, constatându-se un număr de 772 de contravenţii. În cazul a 5 dintre furnizorii contravenienţi Preşedintele ANRC a transmis notificările corespunzătoare. Principalele abateri săvârşite de furnizorii de pe piaţa de linii închiriate şi servicii de acces la Internet constau în transmiterea de către aceştia de date care nu corespund cu situaţia reală din teren. Cea mai gravă contravenţie constatată a fost furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice de către persoane neautorizate pentru acest tip de activitate, iar în aceste cazuri ANRC a aplicat sancţiuni conform prevederilor legale. 8. Servicii poştale 8.1 Piaţa serviciilor poştale ANRC a eliminat barierele existente la intrarea pe piaţa serviciilor poştale, în acest moment fiind necesară doar trimiterea unei notificări către ANRC pentru ca o societate comercială să poată furniza serviciile poştale supuse regimului de autorizare generală (servicii care nu sunt incluse în sfera serviciului universal). Simplificarea sistemului de autorizare a permis dezvoltarea pieţei serviciilor poştale din România, astfel încât numărul furnizorilor de servicii poştale a crescut de la 5 în anul 1999, la 190 în anul 2005. Evoluţia numărului de companii autorizate să furnizeze servicii poştale în perioada 199918 - 2005 este ilustrată în figura 8.1. Figura 8.1 Evoluţia pieţei serviciilor poştale (număr de furnizori autorizaţi) în perioada 1999 – 2005

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

190

138 118

67

5

1999

7

8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Sursa: ANRC

În cursul anului 2005 la ANRC s-au depus 66 de notificări privind furnizarea de servicii poştale pe baza regimului de autorizare generală, 19 cereri de înscriere a modificărilor privind furnizarea de servicii poştale şi s-au eliberat 65 de certificate-tip noi, în timp ce 21 de certificate-tip au fost preschimbate ca urmare a modificărilor comunicate de furnizorii de servicii poştale. Au fost înregistrate un număr de 13 cereri de renunţare la dreptul de a furniza servicii poştale, acest lucru implicând şi radierea companiilor respective din Registrul public al furnizorilor de servicii poştale.

18

În România piaţa serviciilor poştale s-a liberalizat în anul 1999.

83

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement