Page 78

La sfârşitul lunii decembrie 2005 existau pe piaţă 1238 de companii autorizate pentru furnizarea serviciilor de acces la Internet. Dintre acestea, pe piaţa serviciilor de acces la Internet erau operaţionali 981 furnizori, după cum urmează13: -

acces acces acces acces acces acces

dial-up: 130 furnizori; prin cablu coaxial: 79 furnizori; prin fibră optică: 217 furnizori; radio: 322 furnizori; xDSL: 93 furnizori; prin alte mijloace: 764 furnizori14.

La aceeaşi dată, 181 companii erau autorizate să furnizeze servicii de linii închiriate, iar 21 ofereau efectiv aceste servicii.

764

Figura 7.1 Numărul furnizorilor operaţionali de servicii de acces la Internet, în funcţie de suportul utilizat, în perioada 2003 - 2005

800 700 520

600

0

Acces dial-up

31.12.2003

Acces prin fibră optică

30.06.2004

31.12.2004

226

322

Acces radio

Acces xDSL

30.06.2005

124

Acces prin cablu coaxial

65 78 93 89 93

109 145 52 72

100

56 68 72 73 79

200

145 166 160 132 130

300

121 170 219 248

217

400

333

500

Acces prin alte mijloace

31.12.2005

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

7.2 Principalii indicatori de caracterizare a pieţei

13 Există furnizori care utilizează mai multe tipuri de suport pentru a oferi servicii de acces la Internet. 14 Conexiunile de acces la Internet prin alte mijloace cuprind conexiunile utilizând ca suporturi: cablu UTP/FTP, satelit, linii închiriate pe suport de fire metalice torsadate, linii de transport a energiei electrice (cablu electric).

77

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement