Page 71

ANRC a desfăşurat 154 de acţiuni de control pe parcursul cărora au fost constatate 46 de contravenţii. Unele dintre aceste acţiuni de control au fost iniţiate de Preşedintele ANRC în urma unor plângeri sau sesizări ale utilizatorilor finali, iar altele au avut drept scop identificarea furnizorilor sau a persoanelor neautorizate care oferă servicii de telefonie destinate publicului cu ajutorul tehnologiei VoIP prin terminarea de apeluri internaţionale în diferite reţele fixe din România, fără ca aceştia să aibă acordul operatorului de reţea. 6. Telefonie mobilă 6.1 Furnizori autorizaţi/Furnizori operaţionali La sfârşitul anului 2005 existau 64 de companii autorizate să furnizeze servicii de telefonie prin intermediul reţelelor publice mobile, dintre care 4 furnizau efectiv astfel de servicii, prin utilizarea tuturor tipurilor importante de tehnologii. Mai mult, începând cu anul 2005, Mobifon a lansat pe piaţă serviciile de telefonie mobilă de generaţia a treia (3G), iar Orange România va oferi aceste servicii începând cu anul următor. 6.2 Principalii indicatori de caracterizare a pieţei În anul 2005, numărul utilizatorilor de servicii furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile şi aria de acoperire a reţelelor au înregistrat creşteri însemnate. Tabelul 6.1 Aria de acoperire a reţelelor publice de telefonie mobilă, la 31 decembrie 2005

Furnizor S.C. Orange România S.A. S.C. Mobifon S.A. S.C. Telemobil S.A. S.C. Cosmote RMT S.A.

Acoperire - teritoriu % -

n/a n/a 78,00 54,57

Acoperire - populaţie % -

96,6010 95,0011 95,00 78,48

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

În perioada 2004 – 2005, trei dintre furnizorii de servicii de telefonie mobilă au înregistrat creşteri constante ale numărului de utilizatori. Per ansamblu, numărul total al utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu peste 30,7% faţă de sfârşitul anului precedent, ajungându-se la o rată de penetrare a telefoniei mobile, la nivel de populaţie, de 61,8%, faţă de 47,1%, la 31 decembrie 2004. Tabelul 6.2 Numărul de utilizatori ai serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile, la 31 decembrie 2005 Furnizor

S.C. Mobifon S.A. S.C. Orange România S.A. 10

Sursa: www.orange.ro

11

Sursa: www.vodafone.ro

Număr utilizatori

6.131.839 6.823.295

70

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement