Page 68

care a crescut de aproximativ 7 ori în perioada cuprinsă între 31 decembrie 2004 şi 31 decembrie 2005, ajungând la peste 460.000. Figura 5.10 Evoluţia numărului de abonaţi ai furnizorilor alternativi de servicii de telefonie fixă 28.618 432.935

31.12.2005

19.974 30.06.2005

179.096 15.731

31.12.2004

51.259 13.923

30.06.2004 6.895 6.187

31.12.2003

2.836 0

80.000

160.000

Abonaţi prin reţelele proprii

240.000

320.000

400.000

480.000

Abonaţi prin reţele de acces ale altor persoane

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

De asemenea, creşterea traficului realizat prin intermediul reţelelor publice fixe ale furnizorii alternativi de servicii de telefonie fixă a continuat şi pe parcursul anului 2005, cea mai importantă evoluţie înregistrându-se în cazul traficului către destinaţiile la nivel naţional – apeluri locale, intejudeţene, în propriile reţele sau către alte reţele fixe de telefonie, precum şi apeluri către reţele publice mobile – care a atins valoarea de 760.3 milioane minute în anul 2005. Tabelul 5.6 Evoluţia volumului de trafic realizat de către furnizorii alternativi de servicii de telefonie fixă, în funcţie de destinaţia apelurilor în perioada 31 decembrie 2004 - 31 decembrie 2005

Trafic / perioadă

Trafic total Trafic naţional* Trafic către alte reţele fixe Trafic către reţele mobile Trafic internaţional Trafic Internet (ASI)

Trafic furnizori alternativi 2003 2004 2005 mil. mil. mil. minute minute minute 72,8 257,8 868,1 14,1 42,5 191,8 9,7 91,6 466,1 9,6 26,4 102,4 39,4 97,4 107,8 -

Trafic total 2003 2004 mil. mil. minute minute 12.219,8 11.082,7 7.964,3 7.658,2 9,7 111,5 817,9 796,0 183,9 251,9 3.244,0 2.265,2

2005 mil. minute 9.701,4 6.688,0 513,5 786,3 248,4 1.465,2

* trafic realizat în aceeaşi reţea, local + interjudeţean

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

În consecinţă, volumul de trafic realizat prin intermediul reţelelor furnizorilor alternativi de servicii de telefonie fixă deţine o pondere de 13,7% din traficul total de voce, 67

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement