Page 66

1200

1%

1000 800

1%

5%

600 400 200 0

originate în alte reţele fixe

38%

1% 50%

25%

63% 67%

24% 4% sem I 2004 originate în reţeaua mobilă

25% 26% 10% sem II 2004 originate în afară contract direct cu furnizorii din afara României

36% 24% sem I 2005

sem II 2005

originate în afară colectate prin intermediul unor furnizori din România

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

65

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement