Page 64

În ceea ce priveşte traficul de voce realizat de către furnizorii care utilizează reţelele publice fixe de telefonie ale altor operatori în vederea comercializării de servicii de telefonie fixă destinate utilizatorilor finali, se observă o creştere a valorii acestui indicator cu 53,2% în anul 2005 faţă de anul 2004. Tabelul 5.4 Traficul de minute originate în reţelele publice fixe proprii şi în reţelele publice fixe de telefonie ale altor persoane din România sem I 2004 (mil. minute)

sem II 2004 (mil. minute)

sem I 2005 (mil. minute)

sem II 2005 (mil. minute)

4.459

4.264

4.173

3.920

36

58

66

78

4.495

4.322

4.239

3.998

Trafic voce prin reţelele proprii Trafic voce prin alte reţele publice fixe* Total trafic voce

*trafic prin acces indirect realizat prin intermediul indicativelor de selectare a transportatorului, prin intermediul fluxurilor ISDN PRA, precum şi prin utilizarea de resurse de numerotaţie non-geografică Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Figura 5.6 Evoluţia traficului de minute originate în reţele publice fixe proprii de telefonie vs. reţele publice fixe de telefonie ale altor persoane 4459 4264

4173

4500

3920

4000

3500

milioane minute

3000

2500

2000

1500

1000

36

500

66

58

78

0

sem I 2004

sem II 2004

Trafic voce prin reţelele proprii

sem I 2005

sem II 2005

Trafic voce prin alte reţele publice fixe

*trafic prin acces indirect realizat prin intermediul indicativelor de selectare a transportatorului, prin intermediul fluxurilor ISDN PRA şi prin utilizarea de resurse de numerotaţie non-geografică

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Traficul originat în reţele publice fixe de telefonie către alte reţele publice fixe de telefonie a crescut de 4,6 ori în anul 2005 în comparaţie cu anul 2004, datorită prezenţei pe piaţă a unui număr mare de furnizori alternativi, a căror ofertă variată, incluzând servicii integrate, stimulează utilizarea de servicii de comunicaţii electronice. Situaţia se prezintă în mod diferit în cazul traficului pentru Acces Special la Internet (ASI). În anul 2005, traficul de Internet prin reţelele publice fixe a scăzut cu 35,3%, 63

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement