Page 61

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

5.2 Principalii indicatori de caracterizare a pieţei Numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă a înregistrat o evoluţie uşor ascendentă, rata de creştere în perioada decembrie 2002 - decembrie 2005 fiind de 4,17%. Figura 5.2 Evoluţia numărului de abonaţi la serviciile de telefonie fixă. Evoluţia penetrării telefoniei fixe (abonaţi/100 locuitori)

4.390.80520,40 4.389.082 4.364.554 20,31 20,20 4.341.521 4.331.606

4.450.000 4.400.000 4.350.000

19,98

4.300.000 4.250.000 4.200.000

20,03

20,24

20,14

20,00 19,80 19,60

4.215.235

19,40

19,43

4.150.000

19,20

4.100.000

19,00 18,80

4.050.000 31.12.2002

31.12.2003

30.06.2004

abonaţi servicii de telefonie fix?

31.12.2004

30.06.2005

31.12.2005

penetrarea telefoniei fixe la 100 locuitori (%)

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Rata de penetrare a telefoniei fixe, raportată la populaţia României, a atins la 31 decembrie 2005 valoarea de 20,31% faţă de 19,43% în 2002. Tabelul 5.2 Numărul abonaţilor la serviciile de telefonie fixă/penetrarea telefoniei fixe la 100 de locuitori/gradul de digitalizare al telefoniei fixe

Penetrarea telefoniei fixe la 100 locuitori (%) Ponderea liniilor telefonice fixe digitale conectate în total linii telefonice fixe conectate (%)

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

19,43

19,98

20,24

20,31

71,9

74,27

77,15

89,12

Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Gradul de digitalizare a liniilor telefonice fixe înregistrează o creştere continuă, materializată, la sfârşitul anului 2005, într-un procent de 89,12% de abonaţi conectaţi la centrale digitale, faţă de 77,15% la sfârşitul anului 2004 şi 71,90%, în decembrie 2002.

60

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement