Page 55

Tabel 4.2 Indicele preţurilor de consum (IPC) Dec. 2004/ Dec. 2003 IPC – total IPC – servicii Servicii telefonice Servicii poştale

109,3 108,7 94,9

Medie 2004/ Medie 2003 111,9 114,7 110,1

150,7

150,8

Dec. 2005/ Dec. 2004 108,6 113,1 105,6

Medie 2005/ Medie 2004 109,0 110,5 97,7

111,4

133,7

Sursa: INS şi CNP

4.2 Descriere generală a pieţei de comunicaţii După trei ani de la liberalizarea totală a pieţei de comunicaţii electronice din România, numărul furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care activează pe piaţă a crescut semnificativ. Astfel, la 31 decembrie 2005 pe piaţa românească erau autorizaţi un număr de 2207 de furnizori, dintre care 1900 de furnizori aveau obligaţia de a raporta date statistice privind activitatea de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice desfăşurată în al doilea semestru din 2005. În tabelul 4.3 este prezentată distribuţia furnizorilor operaţionali în funcţie de principalele servicii de comunicaţii electronice furnizate. Tabelul 4.3 Furnizori operaţionali la 31 decembrie 2005, în funcţie de serviciile furnizate Categoria de servicii

Furnizori operaţionali

Reţele şi servicii de telefonie fixă

75

Reţele şi servicii de telefonie mobilă

4

Servicii de acces la Internet

981

Servicii de linii închiriate

21

Servicii de transmisiuni de date

34

Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale

625

Servicii de radiocomunicaţii mobile profesionale

208

Total furnizori 18027 Sursa: ANRC, conform datelor statistice raportate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Tabelul 4.4 Furnizori operaţionali pe piaţa de servicii de comunicaţii electronice, în perioada 2003-2005

Categoria de servicii

31.12.2003

30.06.2004

31.12.2004

30.06.2005

31.12.2005

36

50

61

65

75

- servicii de originare

1

3

2

2

8

- servicii de tranzit

6

15

19

20

20

Reţele şi servicii de telefonie fixă

- servicii de terminare

6

9

13

13

18

- apeluri către destinaţii naţionale*

14

21

24

32

44

7

Numărul de furnizori operaţionali la data de 31.12.2005 este reprezentat de numărul de furnizori care au raportat date statistice către ANRC (aproximativ 95% din numărul total care aveau această obligaţie conform Deciziei 1332/2003) şi care a constituit baza de prelucrare şi analiză în cadrul raportului. Numărul total de furnizori care îşi începuseră activitatea la data de 31.12.2005 era de aproximativ 1900.

54

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement