Page 46

întrebări legate de drepturile şi mijloacele de protecţie pe care le are la dispoziţie consumatorul.

Comunicarea cu industria ƒ Conferinţa „Comunicaţiile româneşti, înainte şi după 2007” (Bucureşti, 6 aprilie 2005) a avut ca principale obiective creşterea gradului de conştientizare în rândul actorilor de pe piaţa de comunicaţii electronice şi servicii poştale cu privire la provocările şi beneficiile integrării europene. În cadrul conferinţei structurate în două sesiuni de lucru şi două mese rotunde, au fost prezentate: progresele înregistrate de România cu privire la Capitolul 19 de negociere (Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei), politica Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, aspecte financiare şi de dezvoltare ale politicii Uniunii Europene pentru domeniul comunicaţiilor electronice, studii de caz şi exemple concrete despre dezvoltarea unei afaceri de succes în comunicaţii electronice într-o ţară care a aderat recent la Uniunea Europeană. La evenimentul organizat cu sprijinul Uniunii Europene, prin programul Phare, peste 250 de reprezentanţi ai industriei de comunicaţii electronice din România au putut beneficia de expertiza unor consultanţi internaţionali de prestigiu, a reprezentanţilor mai multor autorităţi de reglementare şi a unor companii din state membre ale Uniunii Europene. ƒ Pliantul informativ destinat industriei conţine informaţiile esenţiale cu privire la rolul şi activitatea ANRC: cele mai importante iniţiative prin care Autoritatea promovează concurenţa pe piaţă; procedurile de consultare publică şi soluţionare a litigiilor şi accesul tuturor furnizorilor la aceasta; pagina de Internet a ANRC. De asemenea, materialul informativ conţine informaţii cu privire la instituţiile abilitate să emită autorizări sau licenţe necesare desfăşurării unei activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice. Au fost tipărite 5000 de pliante care au fost distribuite direct reprezentanţilor furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu ocazia evenimentelor destinate dialogului cu industria, precum şi prin intermediul punctelor de contact cu industria ale ANRC (cele 40 de Oficii Teritoriale din întreaga ţară, Punctul de autorizare a furnizorilor din cadrul sediului central al ANRC şi Punctul de informare-documentare a publicului din sediul central al ANRC). Pliantul informativ destinat industriei poate fi consultat şi pe pagina de Internet a ANRC – www.anrc.ro – în cadrul secţiunii „Informaţii pentru companii” pentru ca orice persoană interesată să poată beneficia de răspunsuri succinte cu privire la sprijinul pe care Autoritatea îl oferă furnizorilor de pe piaţă în derularea activităţii acestora. ƒ Caravana ANRC constă într-o serie de întâlniri regionale între conducerea ANRC şi reprezentanţii industriei de comunicaţii electronice şi servicii poştale prin care reprezentanţii Autorităţii şi-au propus să răspundă necesităţilor de informare a industriei de profil din teritoriu. Caravana ANRC urmăreşte identificarea punctuală a problemelor cu care se confruntă furnizorii la nivel local, dar şi informarea directă a industriei de profil cu privire la evoluţia pieţei, rolul, obiectivele şi iniţiativele ANRC. În anul 2005 Caravana ANRC a demarat în luna aprilie, oprindu-se în Cluj-Napoca, 45

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement