Page 4

Sumar 1. Cuvânt înainte 2. Misiune, obiective, priorităţi ANRC 2.1 Misiunea ANRC 2.2 Principii şi valori 2.3 Anul 2005 – obiective îndeplinite 3. Activitatea ANRC 3.1 Decizii cu impact semnificativ pe piaţă emise de ANRC 3.2 Iniţiative legislative 3.2.1. Legea nr.239/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor 3.2.2. Proiectul de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 3.3. Facilitarea accesului liber pe piaţă 3.3.1. Regimul autorizării furnizorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice 3.3.2 Autorizarea furnizării de servicii poştale 3.3.3 Alocarea resurselor de numerotaţie 3.3.4 Alocarea codurilor de identificare a punctelor de semnalizare naţionale şi internaţionale SS7 3.4 Concurenţa pe pieţele de gros din sectorul comunicaţiilor electronice 3.4.1 Regimul interconectării 3.4.2. Regimul accesului la bucla locală 3.5 Concurenţa pe pieţele cu amănuntul din sectorul comunicaţiilor electronice 3.6 Concurenţa în sectorul serviciilor poştale 3.7 Serviciul universal în domeniul comunicaţiilor electronice 3.8 Serviciul universal în domeniul serviciilor poştale 3.9 Medierea şi soluţionarea litigiilor 3.9.1 Litigiile între furnizori 3.9.2 Litigiile între utilizatori şi furnizori 3.10 Supraveghere şi control, sancţiuni 3.11 Comunicare 3.11.1 Transparenţa în relaţia cu industria şi utilizatorii 3.11.2 Comunicarea cu industria şi utilizatorii 3.11.3 Relaţia cu mass-media 3

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement