Page 34

1.

Răpsig

Bocsig

Arad

2.

Galiciuica

Galiciuica

Dolj

3.

Piscu Nou

Seaca de Câmp

Dolj

4.

Olari

Parscoveni

Olt

5.

Şopârliţa

Şopârliţa

Olt

6.

Giorocuţa

Supur

Satu Mare

7.

Udupu

Tătărăştii de Sus

Teleorman

8.

Sfinţesti

Sfinţesti

Teleorman

9.

Mănăileşti

Frânceşti

Vâlcea

Tabelul 3.10 Societatea Naţională de Radiocomunicaţii va instala nouă telecentre în următoarele localităţi: Nr.

Localitate

Comună

Judeţ

1.

Păpăuţi

Zagon

Covasna

2.

Brezoaia

Brezoaele

Dâmboviţa

3.

Jolotca

Ditrău

Harghita

4.

Odeşti

Băseşti

Maramureş

5.

Ursa

Garcov

Olt

6.

Făgetu

Plopiş

Sălaj

7.

Călineşti

Şerbăuţi

Suceava

8.

Ficătar

Racoviţa

Timiş

9.

Grindu

Grindu

Tulcea

În luna decembrie 2005, ANRC a organizat o nouă licitaţie pentru instalarea de telecentre în alte 70 de localităţi cu acces redus la serviciile de comunicaţii electronice şi ale căror primării şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la instalarea de telecentre. Licitaţiile pentru instalarea de telecentre vor continua pe parcursul anilor următori. Subvenţionarea abonamentului pentru telefonia fixă Pentru a asigura accesul categoriilor defavorizate ale populaţiei (familii care, datorită veniturilor reduse, necesită o protecţie suplimentară) la serviciile oferite prin reţeaua publică de telefonie la un punct fix, ANRC a desemnat din oficiu, prin decizii individuale, 17 furnizori de serviciu universal care au acordat subvenţii şi facilităţi aplicabile în caz de neplată a facturii telefonice, în baza Deciziei preşedintelui ANRC nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Subvenţiile au fost alocate acelor familii care au avut un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic de 310 RON. În urma unei campanii de informare, 500.482 de familii cu veniturile sub acest prag au beneficiat de subvenţie, a cărei valoare individuală s-a ridicat la 15,74 RON. Subvenţia a fost acordată de către companiile desemnate furnizori de serviciu universal abonaţilor proprii care au depus cereri în acest sens, prin deducerea din factură a valorii sumei reprezentând subvenţia. Tabelul 3.11 Furnizorii de serviciu universal care au acordat subvenţii şi facilităţi aplicabile în caz de

33

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement