Page 3

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii - ANRC - este instituţia al cărei rol este de a pune în aplicare politica naţională în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale. ANRC a fost înfiinţată în scopul de a proteja drepturile şi interesele utilizatorilor de servicii şi reţele de comunicaţii electronice şi de servicii poştale, în ceea ce priveşte transparenţa furnizorilor faţă de utilizatori relativ la tarife şi condiţiile de utilizare a serviciilor, dar şi în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal şi a asigurării condiţiilor de exercitare a dreptului la serviciul universal al tuturor cetăţenilor României. ANRC promovează concurenţa în toate sectoarele pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi ia măsuri de stimulare a investiţiilor şi inovaţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale. ANRC administrează resursele de numerotaţie şi asigură integritatea şi securitatea reţelelor publice de comunicaţii.

2

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement