Page 13

aspectele semnalate cel mai frecvent de furnizori, ANRC a iniţiat în anul 2005 două proiecte legislative pentru a soluţiona chestiunea modului de calcul al tarifului de monitorizare şi problema accesului partajat la infrastructurile de comunicaţii. 3.2.1. Legea nr.239/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor În anul 2005, la iniţiativa ANRC şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologie Informaţiei (MCTI), a fost adoptată Legea nr.239/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor (Legea nr.239/2005), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 26 iulie 2005. Legea nr.239/2005 modifică, începând cu anul 2006, modul de calcul al tarifului de monitorizare datorat ANRC de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii poştale şi oferă posibilitatea stabilirii tarifului de monitorizare anual în funcţie de veniturile rezultate exclusiv din activităţile de furnizare de servicii şi reţele de comunicaţii electronice ori de servicii poştale. Anterior adoptării acestei legi, potrivit dispoziţiilor art.47-48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.591/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa-cadru) şi celor ale art.51 din Ordonanţa Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.642/2002 (Ordonanţa privind serviciile poştale), tariful de monitorizare se calcula în funcţie de cifra de afaceri (ca sumă a veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii efectuate de operatorul economic în cursul unui exerciţiu financiar) a furnizorului de servicii poştale sau a furnizorului de reţele sau servicii de comunicaţii electronice. Aşadar, tariful de monitorizare anual datorat ANRC pentru activitatea de supraveghere şi control pe pieţele de comunicaţii electronice şi servicii poştale se calcula nu numai în funcţie de veniturile realizate din activităţile desfăşurate pe aceste pieţe, ci în funcţie de toate veniturile furnizorului, indiferent de activitatea din care acestea proveneau. Această situaţie a determinat apariţia a numeroase litigii între ANRC, pe de o parte, şi furnizorii de servicii poştale sau, după caz, furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, pe de altă parte, având ca obiect modul de stabilire a bazei de calcul a tarifului de monitorizare anual. Chiar dacă instanţele judecătoreşti au considerat că modul de calcul al tarifului de monitorizare a fost aplicat de ANRC în conformitate cu prevederile legale, Autoritatea a acceptat argumentele aduse de numeroşi furnizori care au susţinut că acest mod de calcul al tarifului de monitorizare este inechitabil. Pentru a modifica această situaţie, ANRC şi MCTI au propus un proiect legislativ care s-a concretizat în Legea nr.239/2005. Acest act stabileşte posibilitatea utilizării unei baze de calcul juste şi proporţionale, constituită doar din veniturile rezultate din activităţile monitorizate de ANRC. Totodată, noul mod de calcul stabileşte că plata tarifului de monitorizare se va face strict în funcţie de perioada în care există dreptul de a furniza servicii poştale sau, după caz, reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Noul mod de calcul al tarifului de monitorizare, care se aplică de la data de 1 ianuarie 12

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Raport 2005  

2005 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII Art.27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Re...

Advertisement