Page 1

Curriculum Vitae

Informaţii Personale Nume / Prenume Titlul ştiinţific

OLARIU Nicolae Profesor doctor inginer

Adresa

Str. Intrarea BITOLIA, nr.13, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon

+40 21 653 46 89, +40 245 217 683

Fax E-mail

+40 21 653 46 89, olariu@valahia.ro, olariudcem@yahoo.fr

Naţionalitate

Română

Data naşterii

17 Aprilie 1954

Sex

Mobil: +40 740 179 667

Bărbătesc

Experienţa profesională

Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii

2004- prezent (bază) Director DCEM (Departament Cercetare Energie Mediu) 1.

Coordonarea Activităţilor de Cercetare, Dezvoltare şi Transfer Tehnologic în Domeniul SRE;

2.

Cercetare în domeniul Sistemelor şi Aplicaţiilor Fotovoltaice (PV)

DCEM - Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT) 18-20 Bd. Unirii, 0200 Targoviste, Romania; www.dcem.valahia.ro

Tipul activităţii sau domeniul

Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul

Data

Cercetare şi transfer tehnologic

1993- prezent (bază) Profesor universitar Cursuri universitare la disciplinele: Bazele Informaticii, Bazele Electrotehnicii; Teoria câmpului Electromagnetic, Teoria Circuitelor, Conversia Energiei, Surse Regenerabile de Energie, Sisteme Fotovolaice UVT – Facultatea de Inginerie Electrică (FIE); 18-20 Bd. Unirii, 0200 Târgovişte, România; www.valahia.ro Universitar

2009-prezent

Page 1 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul Data Funcţia sau poziţia deţinută

Preşedinte Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SunE Reprezentarea Societăţilor Comerciale cu activităţi în Sectorul Surselor Regenerabile de Energie (SRE) şi al Eficienţei Energetice in domenii precum: 1.

Legislaţie;

2.

Promovare, Reprezentare Interese Economice;

3.

Creşterea Competitivităţii firmelor româneşti;

4.

Atestare profesională şi Certificare calitate produse şi servicii.

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SunE, Splaiul Unirii 313, sector 3, Bucureşti ONG – Organizaţie Non Guvernamentală 2008-prezent Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetare Pentru Industria Electrotehnică ICPE SA

Activităţi şi responsabilităţi principale

Participare la Definirea Programului de Cercetare-Dezvoltare Aplicativ în Domeniul Surselor Regenerabile de Energie (SRE)

Numele şi Adresa Unitaţii

Institutului de Cercetare Pentru Industria Electrotehnică ICPE SA, Splaiul Unirii 313, sect 3, Bucureşti, România; www,icpe.ro

Tipul activităţii sau domeniul Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul

Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul

Data

Societate pe Acţiuni, Cercetare-Dezvoltare, Transfer Tehnologic 2007- 2010 Preşedinte ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiilor Curate şi Eficiente în România Coordonarea Consiliului Director. Activităţi ENERO 1.

Membru al reţelei Europene OPET privind Promovarea Energiilor Curate şi eficiente

2.

Promovarea politicilor Europene în sectorul Energetic şi în principal a SRE

3.

Diseminarea Tehnologiilor din domeniul SRE şi al Eficienţei Energiei

4.

Dezvoltare de piaţă

ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiilor Curate şi eficiente în România, Feroviarilor 51, ap. 13, sect 1, Bucharest, Romania; www.enero.ro ONG – Organizaţie Non Guvernamentală

2000- prezent Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Inginerie Electrică (INCDIE ICPE-CA) 1.

Participare la elaborarea Planului de cercetare-dezvoltare

2.

Aprobarea programului anual de cercetare

INCDIE ICPE-CA ; Splaiul Unirii 313, sect 3, Bucharest, Romania; www,icpe-ca.ro Cercetare Dezvoltare 1999- 2007, 2010-prezent Membru în Consiliul Director al ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiilor Curate şi eficiente în România 1.

Promovarea politicilor Europene în sectorul Energetic şi în principal a SRE

2.

Diseminarea Tehnologiilor din domeniul SRE şi al Eficienţei Energiei

3.

Dezvoltare de piaţă

ENERO, Feroviarilor 51, ap. 13, sect 1, Bucharest, Romania; www.enero.ro ONG – Organizaţie Non Guvernamentală

1997-2004

Page 2 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


Funcţia sau poziţia deţinută

Decan al Facultăţii de Inginerie Electrică, Universitatea Valahia din Târgovişte

Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi Adresa Unitaţii

Coordonarea activităţilor educaţionale. UVT - FIE; 18-20 Bd. Unirii, 0200 Targoviste, Romania; www.valahia.ro

Tipul activităţii sau domeniul

Universitar

Data

1993-1997

Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul Data Funcţia sau poziţia deţinută Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul

Director DCEM 1.

Coordonarea Activităţilor de Cercetare, Dezvoltare şi Transfer Tehnologic în Domeniul SRE;

2.

Cercetare în domeniul Sistemelor şi Aplicaţiilor Fotovoltaice (PV)

DCEM - Universitatea Valahia din Targoviste (UVT); 18-20 Bd. Unirii, 0200 Targoviste, Romania; www.dcem.valahia.ro Cercetare 1990-1993 Adjunct şef Laborator Surse Noi de Energie - LSNE 1.

Coordonare activităţi de Cercetare-Dezvoltare;

2.

Cercetare în domeniul SRE, Proiectarea Asistată de calculator;

3.

Instruire şi formare în domeniul SRE

ICPE Bucureşti, Splaiul Unirii 313, sect 3, Bucureşti, România; www,icpe.ro Cercetare-Dezvoltare 1984-1990 Şef Colectiv Aplicaţii Fotovoltaice (PV) 1.

coordonare programe de Cercetare-Dezvoltare (CD);

2.

CD în domeniul Sistemelor PV, Proiectarea Asistată de Calculator (CAD), Electromagnetism;

3.

Instruire şi formare în domeniul SRE

ICPE – Bucureşti, Splaiul Unirii 313, sect 3, Bucureşti, România; www,icpe.ro Cercetare-Dezvoltare

Data

1979-1984

Funcţia sau poziţia deţinută

Cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi Adresa Unitaţii Tipul activităţii sau domeniul

Cercetare în domeniile SRE, CAD şi Teoria Circuitelor ICPE – Bucureşti, Splaiul Unirii 313, sect 3, Bucureşti, România; www,icpe.ro Cercetare-Dezvoltare

Educaţie şi formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale

Iunie 2007 Certificat de absolvire Seminar de formare (5 zile), intersolar 2007, Freiburg, Germania Electronică de Putere pentru Surse Regenerabile de Energie (Power Electronics for Renewable Energies)

Page 3 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale

OTTI- Germania, Formare, Seminarii, Conferinţe. www.otti.de Ianuarie- Mai 2007 Diploma Curs Post Universitar; Expert auditor Certificarea Energetică a Construcţiilor. Universitatea de Construcţii Bucureşti, România.

Februarie-Martie 2004 Formator Sisteme Fotovoltaice Sisteme Fotovoltaice SOLTRAIN Project; ALTENER Programme, ISE – Fraunhover Institut Solare Energiesysteme, Germany (Institutul Fraunhofer pentru sisteme Energetice Solare) 1990-1996 Diploma Doctor Titlul tezei “Contribuţii privind analiza circuitelor parametrice cu excitaţii aleatoare” ; Noi concepte teoretice privind analiza şi proiectarea sistemelor fotovoltaice . Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB), România

Feb.-mai 1990 Stagiu de Cercetare Sisteme fotovoltaice şi eoliene ISET Kassel, University of Kassel, Germany

1987-1988 Diplomă Post Universitară Managementul Activităţilor din Cercetare Dezvoltare; Titlul tezei: “Decizii multicriteriale fuzzy în dezvoltarea tehnologiilor SRE”

Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională

UPB, România

Data

Ian.- mai 1984

Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau

Stagiu de Formare prin Cercetare Proiectarea Asistată de Calculator, Sisteme Fotovoltaice, Electronică de Putere IMEC/ Universitatea Catolică Leuven, Belgium

1974-1979 Diplomă de inginer Titlul Tezei: “Proiectarea redresoarelor de putere din cadrul Centralelor Electric ” Facultatea de Electrotehnica, UPB, România

Page 4 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


formare profesională Data Titlul calificării obţinute Principalele subiecte/ Competenţe ocupaţionale Numele şi tipul organismului furnizor de serviciu de educaţie şi/sau formare profesională

1970-1974 Diplomă de Bacalaureat Educaţie generală; Matematică Intensivă Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, Bucureşti, România

Calităţi şi Competenţe Personale Limba Maternă

Română

Alte limbii străine Înţelegere Vorbit

Vorbit

Scris

Citit

Franceza

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Engleza

Foarte bine

Foarte bine

Foarte bine

Bine

Suficient

Bine

Suficient

Suficient

Rusă Calităţi şi Competenţe Sociale

1.

2.

3. 4. 5. 6.

Calităţi şi Competenţe Tehnice

1.

2. 3. 4. 5. 6.

membru fondator al unor organisme profesinale sau neguvernamentale: National Agency of Renewable Energies – NARE; Asociaţia oamenilor de Ştiinţă din Târgovişte; ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiilor Curate şi Eficiente în România. SunE Asociaţia Patronală Surse noi de energie. membru in diferite organisme naţionale şi internaţionale: CNR-CME : Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei; CER: Comitetul Electrotehnic Român; SIEAR: Societatea Inginerilor Electricieni şi Automatişti din România; IEEE: Societatea Internaţională a Inginerilor din domeniul Electric Platforma Tehnologică Fotovoltaică expert evaluator proiecte ale Comunităţii Europene: Program Cadru 6, Program Cadru 7, Program TEMPUS- TACIS; membru în Comitetele Ştiinţifice al unor Conferinţe Internaţionale precum 1 a şi a 2a Conferinţă Fotovoltaică Mondială, cea de a 25-a IEEE PV Specialists Conference (SUA); Iniţiator şi organizator (din 1998) a Conferinţei Naţionale de Surse Noi şi Regenerabile de Energie- CNSNRE (nouă ediţii); Organizarea şcoli de vară privind SRE. Peste 200 lucrări de specialitate reprezentând: lucrări publicate, rapoarte de cercetare, lucrări prezentate la diferite conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale. Domeniile de interes: studiul fenomenelor Electrodinamice, conversia directă sau intermediară a energiei solare în electricitate, sisteme fotovoltaice (atonome şi conectate la reţea), proiectarea asistată de calculator, utilizarea SRE în agricultură, integrarea tehnologiilor solare în clădiri, etc.; Participarea în 86 de proiecte de cercetare naţionale (59 coordonate); Participarea în 9 proiecte de cercetare internaţionale (7 coordonate); Participarea în 5 proiecte educaţionale internaţionale (2 coordonate); Cooperare internaţională în cadrul diferitelor programe: cooperare între Ţările EstEuropene, ONU-UNDP, EC-JOULE, EC-TEMPUS, EC-THERMIE, EC-PHARE, ECCOPERNICUS, EC-PC5, EC-PC7, EC-ALTENER; Am contribuit la realizarea, omologarea şi introducerea în fabricaţie a peste 15 produse (colectoare cilindro-parabolice, celule şi module fotovoltaice, sisteme de pompare fotovoltaice, surse fotovoltaice, sisteme foovoltaice pentru protecţie catodică, sisteme eoliene de mică putere, sisteme hibride, etc.)

Page 5 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


7. 8.

Autor a trei manuale Universitare; Cele mai relevante realizări în domeniul SRE:  Sisteme Fotovoltaice Combinate Termic-Electric cu concentrare ( cilindroparabolic şi lentile Fresnel liniare) in 1984- 1986;  Proiectarea Asistetă de Calculator a Sistemelor Fotovoltaice in 1985-1986;  Sisteme fotovoltaice autonome cu stocare în hidrogen in 1984-1988;  Surse Fotovoltaice pentru aplicaţii portabile sau mobile in 1986-1989;  Sisteme Solare pentru locuinţe izolate (2KWp) 1985-1989;  Centrală fotovoltaica autonomă de 10kWp in 1989-1992;  Centrală fotovoltaica conectată la reţea de 10kWp in 1989-1993;  Aplicaţii fotovoltaice autonome: “Dezvoltarea unor scheme de irigaţii pentru culturi de mare valoare, alimentate fotovoltaic special adaptate la aplicaţii autonome ”, “Concepţia, realizarea şi testarea unei camere frigorifice alimentate fotovoltaic”, “Protecţia siturilor Arheologice utilizând SRE” in 1993-1997;  Integrarea în clădiri a tehnologiilor solare in 1998-2001, prima aplicaţie de 10kWp integrată în clădiri din România: Amfiteatrul Solar din Targoviste;  Clădiri inteligente utilizând SRE in 2001-2004, Casa Inteligentă din Agigea  Complementaritatea surselor fotovoltaice şi a captatoarelor termice în arhitectura clădirilor şi asigurarea utilităţii de energie electrică şi termică in 20042007;  Producerea distribuită de energie utilizând SRE (program în derulare)  Sistem Hibrid pentru Autonomie Energetică pe bază de Modul Fotovoltaic / Pilă de Combustie in 2005-2008;  Celule fotovoltaice pe bază de filme subţiri obţinute prin tehnologii alternative pentru producere de energie curată

Siteză

3. 4.

1. Numărul anilor de experienţă în domeniu cercetării ştiiţifice

30 de ani

2.

24 de ani

Numărul anilor de pregătire didactică Numărul lucrărilor de specialitate

Peste 100 de lucrări

Numărul articolelor de specialitate

Peste 100 de articole

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile codului penal, că datele cuprinse în prezentul CV sunt corecte şi corespund realităţii. De asemenea îmi exprim disponibilitatea pe perioada desfăşurării forumurilor.

Data: 21.06.2009

Profesor universitar dr. ing. Nicolae OLARIU

Page 6 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


Anexa: Lista lucrări de cercetare (extras) Programul/Proiectul

Funcţia

1. MEC / „Aplicaţii ale sistemelor fotovoltaice izolate” 2. MEC / „Analiza interconectării cu reţeaua a surselor PV distribuite în teritoriu. Studiu de caz: Analiza interconectării cu reţeaua a centralei de 10kWp aflată în curs de realizare la Universitatea “Valahia” Târgovişte –DCEM” 3. Programul ORIZONT 2000 / „Tehnici moderne de realizare a unor sisteme de măsură şi control utilizând mediul de programare grafică Labview” 4. Programul ORIZONT 2000 / “Elaborarea unor caiete de aplicaţii privind utilizarea energiei solare active şi pasive în clădiri eficiente energetic” 5. Programul RELANSIN / “Promovarea şi diseminarea tehnologiilor solare integrate în clădiri” 6. Programul RELANSIN / “Lac electroizolant ecologic pentruimpregnarea motoarelor electrice, pe baza de răşini sintetice diluabile cu apă” 7. Programul CALIST / „Dezvoltarea sistemului de management al calităţii în învăţământul superior” 8. Programul MENER / „Cercetări privind dezvoltarea şi realizarea unor structuri arhitectonice care integrează elemente solare active şi pasive” 9. Programul MENER / „Reducerea costurilor şi a consumurilor de energie electrică la corpurile de iluminat echipate cu balasturi inductive din bandă de oţel electrotehnic laminată la rece, pentru lămpi fluorescente tubulare” 10. Programul AMTRANS / „Cercetări privind realizarea unei locuinţe care încorporează elemente de inteligenţă artificială” 11. Programul AMTRANS / “Instalaţie pilot pentru transportul în comun ecologic - electric car sharing” 12.Programul MATNANTECH / „Servicii de cercetare ştiinţifică pentru realizarea proiectului: Tehnologie pentru realizarea microinterferometrelor Fabry-Perot integrate pe substrat de siliciu” 13. Programul MATNANTECH / „Circuite de recepţie în domeniul undelor milimetrice fabricate prin microprelucrarea siliciului” 14. Programul MATNANTECH / „Tehnica avansată de caracterizare a dielectricilor utilizaţi în construcţia microtraductoarelor capacitive” 15. Program INFOSOC / „Terminal de plată electronică având ca suport cardul bancar EasyCard”

Coordonator Coordonator

Perioada: de la... până la... 1998-2000 1998-2000

Coordonator

2000 - 2002

Coordonator

2000 - 2002

Coordonator

2000-2001

Director proiect

2002-2003

Director proiect

2002-2004

Coordonator proiect

2002-2004

Coordonator

2001-2003

Director de proiect

2000 -2003

Director de proiect

2002 - 2004

Executant

2000 - 2003

Executant

2002-2004

Executant

2002 - 2003

Director de proiect

2002 - 2003

Director de proiect

2002 - 2004

Executant

2002-2004

Executant

2002-2004

Coordonator

2002-2004

Director de proiect

2002 - 2004

Coordonator ştiinţific

1998-2001

16. Program INFOSOC / „Utilizarea cărţii virtuale în procesul de elearning ” 17. Programul MATNANTECH / „Microstructuri canelare şi nanofluide pentru microsisteme de răcire, obţinute cu tehnologii plasma sau laser” 18.Programul MATNANTECH / “Microstructuri fotonice integrate pentru analize chimice şi biologice” 19. Program RELANSIN / “ Cuplaje magnetice de mare capacitate pentru acţionarea turbocompresoarelor” 20. Program INFOSOC / „Organizarea unui centru virtual de instruire şi consultanţă în domeniul cercetării - dezvoltării pentru formarea unei noi culturi de comunicare şi informare în societatea bazată pe cunoastere ” 21. Program CE – INCO-COPERNICUS / “Building Integration of Solar Technology” Page 7 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România


22. Program CE – ALTENER / “Photovoltaic Training Courses for Canditate Countries” 23. Program CEEX / “Complementaritatea surselor fotovoltaice şi a captatoarelor termice în arhitectura clădirilor şi asigurarea utilităţii de energie electrică şi climatizare” 24. Program CEEX / “Microsisteme integrate de tip RF MEMS realizate pe siliciu, galiu-arsen şi semiconductori de bandă largă pentru aplicaţii în domeniul comunicaţiilor avansate” 25. Program CEEX/ “Microstructuri de senzori şi actuatori destinate micropoziţionării şi micromanipulării - mecanice şi biologice 26. Program CEEX/ “Sistem hibrid pentru autonomie energetică pe bază de modul fotovoltaic / pilă de combustie” 27. Program CEEX/ „Sisteme mecanice noi pentru creşterea eficienţei conversiei energiei solare în energie electrică” 28. Program CEEX/ „Tehnologie pe bază de materiale nanostructurate pentru condensatori electrochimici cu strat dublu utilizabili la stocarea energiei electrice (supercondensatori)” 29. Program CEEX/ „Centrul de cercetare înalt-tehnologică privind utilizarea complexă a surselor de energie alternative” 30. Program CEEX/” Creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, distribuite. Acţiuni pentru integrarea României în reţeaua de excelenţă europeană DerLab (RoDerLab)” 31. Program CEEX/” Posibilităţi de lărgire a vizibilităţii cercetării româneşti în context european în domeniul surselor hibride de energie alternativă” 32. Program CEEX/” Integrarea cercetării româneşti în domeniul fotovoltaic în platforma tehnologică europeană “Ro-PV-Platform” 33. Program CEEX/” Strategii de dezvoltare pentru sistemele fotovoltaice de generare a energiei” 34. Program SECTORIAL/” Studiu de soluţii privind electrificarea rurală din surse regenerabile de energie în contextul dezvoltării durabile. Programul 100 de gospodării electrificate prin utilizarea SRE în România” 35. Program CEEX/” Conceperea si dezvoltarea prototipului virtual pentru platforma de testare” – Platsol PV 36. Program CEEX/” Contribuţia României la ţintele europene privind dezvoltarea surselor regenerabile de energie” - PROMES 37.Program CEEX/” Celule fotovoltaice pe baza de filme subtiri obtinute prin tehnologii alternative pentru producerea de energie curata.” - VOLTERA

Coordonator local

2002-2005

Director de proiect

2005-2007

Executant

2005-2008

Executant

2005-2008

Director de proiect

2006-2008

Director de proiect

2006-2008

Executant

2006-2008

Executant

2006-2008

Coordonator proiect

2006-2008

Director de proiect

2006-2008

Director de proiect

2006-2008

Director de proiect

2006-2008

Director de proiect

2006-2008

Executant

2007-2010

Executant

2007-2010

Director de proiect

2008-2011

Page 8 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae

Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile în România

OLARIU Nicolae  

Informa ii Personale ţ Page 1 - Curriculum vitae Prof. OLARIU Nicolae Promotor al Tehnologiilor Energetice Regenerabile î n România Profesor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you