Page 1

PIB 2009=

531.251,0

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 1.01-28.02.2009 (date provizorii)

-milioane RON Bugetul de stat

VENITURI TOTALE Venituri curente Venituri fiscale Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital

Bugetul general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale *)

Sume din Fondul Bugetul Bugetul contul unic, national asigurarilor asiguin curs de pentru somaj unic de rarilor distribuire, asigurari sociale de ramase sociale de stat sanatate nerepartizat e pana la sfarsitul anului*)

Credite externe acordate ministerelor

ImpruBugetul Bugetul Bugetul Bugetul muturi institutiilor/ac fondurilor trezo- reriei Companiei interne statului nationale de tivitatilor externe autostrazi si finantate neramDrumuri integral bursabile Nationale si/sau partial din venituri proprii *)

9.355,2

7.472,9

5.346,6

243,9

2.518,7

-229,1

3.680,7

9.410,9

6.722,9

5.346,6

242,3

2.386,1

-229,1

2.664,5

540,5

Titluri de despagubire emise de A.N.R.P. *)

Fondul Proprietatea *)

Transferuri intre bugete (se scad) *)

Total

Total buget general consolidat

Operatiuni financiare Buget general consolidat

% din PIB

Sume

117,8

1.209,8

66,7

30.323,7

-4.334,4

25.989,3

25.989,3

4,9

117,8

122,4

66,7

26.851,0

-1.401,3

25.449,6

25.449,6

4,8

8.772,7

6.282,8

15.360,3

15.360,3

15.360,3

2,9

2.554,4

2.959,6

5.514,0

5.514,0

5.514,0

1,0

304,9

1.984,3

6,6

1.990,9

1.990,9

1.990,9

0,4

Impozitul pe salarii si venit Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

292,7

2.949,9

3.242,6

3.242,6

3.242,6

0,6

277,4

3,2

280,6

280,6

280,6

0,1

Impozite si taxe pe proprietate

27,7

531,5

559,2

559,2

559,2

0,1

6.068,3

2.768,8

9.082,8

9.082,8

9.082,8

1,7

4.099,3

2.567,7

6.667,0

6.667,0

6.667,0

1,3

2.009,0

2.009,0

2.009,0

0,4

8,1

8,1

8,1

0,0

398,7

398,7

0,1

Impozitul pe profit

Impozite si taxe pe bunuri si servicii TVA Accize Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale Alte impozite si taxe fiscale Contributii de asigurari Venituri nefiscale

1.855,0 8,1

114,0

193,0

91,7

398,7 102,0

102,0

102,0

0,0

22,8

59,2

102,3

102,3

102,3

0,0

9,7

7.814,4

-51,4

7.763,0

7.763,0

1,5

3.676,3

-1.350,0

2.326,3

2.326,3

0,4

2.846,1

-2.846,1

102,0 20,4 72,9 565,3

Sume in curs de distribuire

30.04.2009

440,1

5.340,9

237,2

2.382,7

5,7

5,1

3,4

2.349,9

132,6

1.007,3

622,4 5,9

-229,1

42,4

117,8

122,4 1.083,9

8,9

83,3

Donatii Sume primite de la ue in contul platilor efectuate Operatiuni financiare Incasari din rambursarea, imprumuturilor

154,0

0,0

Subventii Venituri din capital

245,7

57,2 540,5

0,0

66,7

3,6

627,4

-86,9

57,2

57,2

0,0

540,5

540,5

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

1,8

1,6

3,9

3,9

3,9

0,0

0,4

1,8

1,6

3,9

3,9

3,9

0,0

-61,9

-61,9

-61,9

0,0

-61,9

1

テ始tocmit: Nicoleta Savu, Expert asistent


-milioane RON Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

Bugetul general centralizat al unitatilor administrativ teritoriale *)

Bugetul Bugetul Sume din Fondul asigurarilor asigucontul unic, national pentru somaj unic de rarilor in curs de sociale de distribuire, asigurari stat ramase sociale de sanatate nerepartizat e pana la sfarsitul anului*)

Credite externe acordate ministerelor

ImpruBugetul Bugetul Bugetul Bugetul muturi institutiilor/ac fondurilor trezo- reriei Companiei interne statului nationale de tivitatilor externe autostrazi si finantate neramDrumuri integral bursabile Nationale si/sau partial din venituri proprii *)

Titluri de despagubire emise de A.N.R.P. *)

Fondul Proprietatea *)

Transferuri intre bugete (se scad) *)

Total

Total buget general consolidat

Operatiuni financiare Buget general consolidat

% din PIB

Sume

13.931,7

6.253,4

6.397,4

285,8

1.897,1

26,1

3.309,5

540,5

89,718

1.388,9

195,0

2,7

34.317,7

-4.494,3

29.823,4

29.323,7

5,5

13.092,1

5.466,9

6.403,3

286,7

1.900,0

12,3

3.213,1

327,0

89,7

303,7

195,0

2,7

31.292,4

-3.781,3

27.511,1

27.511,1

5,2

2.452,1

3.105,2

21,2

14,2

20,4

0,1

2.251,0

33,9

0,8

7.899,1

7.899,1

7.899,1

1,5

Bunuri si servicii

801,8

1.163,0

62,6

6,5

1.729,1

1,2

767,7

4,7

257,7

1,8

4.879,6

-1.238,9

3.640,8

3.640,8

0,7

Dobanzi

448,4

149,3

2,1

0,0

3,0

85,0

12,1

700,0

-91,0

609,0

609,0

0,1

Subventii

1.064,0

485,1

1.549,1

1.549,1

0,3

Transferuri - Total

7.757,8

564,3

6.317,4

266,0

13.632,3

13.632,3

2,6

0,0

55,7

Cheltuieli curente Cheltuieli de personal

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.972,8

34,2

Alte transferuri

2.713,2

84,0

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile Asistenta sociala Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Cheltuieli de capital Active nefinanciare

83,4

0,2 0,0

147,4

11,0

194,1

1.549,1 243,6

195,0

131,1

0,0

11,0

28,1

243,3

62,2 2.844,3

408,7

165,3

37,4

6.317,4

209,6

147,4

4,8

0,7

30,0

195,0

0,3

568,1

15.696,6

-2.064,3

2.193,7

-1.889,3

304,4

304,4

0,1

3.079,7

-175,0

2.904,7

2.904,7

0,5

62,2

62,2

62,2

0,0

9.932,3

9.932,3

9.932,3

1,9

428,7

428,7

428,7

0,1

181,0

181,0

0,0

568,1

-387,1

577,5

756,9

0,3

13,8

96,2

213,5

1.040,1

2.698,3

-704,9

1.993,4

577,5

751,6

0,3

13,8

96,2

213,5

1.040,1

2.693,0

-704,9

1.988,1

Active financiare

5,3

-499,7

5,3

-5,3

5,3

-5,3

496,0

-494,4

1.988,1

0,4

1.988,1

0,4

1,6

0,0

1,6

0,0

Fond national de dezvoltare Operatiuni financiare Imprumuturi Rambursari de credite Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

412,0

46,5

1,2

0,4

410,8

46,1

-150,0

-4.576,4

-16,9

0,4

45,1

504,0

-8,1

1,6 0,4 -6,3

-0,9

-2,9

1.219,5 -1.050,8

-41,9

621,6

45,1

502,5

-0,2

-229,1

-26,1

371,1

1,6 -8,1

494,4

159,9

-3.834,2

-177,1

28,0

-179,0

-195,0

64,0

-3.994,0

-494,4

-177,1

499,7

-177,1

0,0

-3.334,5

-0,6

*) Estimトビi

30.04.2009

2

テ始tocmit: Nicoleta Savu, Expert asistent

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/feb_bgc2009  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/feb_bgc2009.pdf

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/feb_bgc2009  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/feb_bgc2009.pdf