Page 1

Cur r ic ul u m vitae Eu ropass Informa ţ ii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data nasterii Sex

Jan GAVRILA Str.Cibinului nr.33 ap.4 Brasov Mobil:

+40.733108083

jangavrila@yahoo.com Româna 14 Noiembrie 1958 Masculin

Locul de muncă Ministerul Apararii si Ministerul Afacerilor Externe vizat / Domeniul ocupaţ ional Experien ţ a profesională

Functia sau postul ocupat Activitati si responsabilitati principale Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de activitate

1982 – 1990 Lector Sef - Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie ”Aurel Vlaicu”- Boboc 1990 – 1991 Inspector cu securitatea zborului - Scoala Militara de Ofiţeri de Aviaţie “Aurel Vlaicu” -Boboc 1991 – 1996 Sef catedra, Institutul Militar de Ofiteri de Aviatie “Aurel Vlaicu” Boboc 1996 – 1999 Prorector Academia Fortelor Aeriene “Henri Coanda” - Brasov 1999 – 2003 Director Centrul Regional pentru Managementul Resurselor de Aparare – Brasov 2003 – 2004 Consilier al secretarului de stat si sef al Departamentului pentru Integrare Euroaltantica si Politica de Aparare 2004 – 2006 Rector Academia Tehnica Militara - Bucuresti 2006 – 2007 Seful Direcţiei Medicale - Ministerul Apararii 2007 Loctiitor al comandantului Universităţii Naţionale de Apărare – Bucuresti 2008 Subsecretar de stat Organizare Summit NATO 2008 2008-2009 Secretar General Adjunct – Ministerul Afacerilor Externe

Securitatea Nationala Managementul resurselor de aparare Mecanica Fluidelor si Aerodinamica Managementul calitatii î n domeniul tehnicii militare


Educaţ ie şi formare

Perioada Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele si tipul institutiei de î nvatamânt / furnizorului de formare Nivelul î n clasificarea nationala sau internationala

1982 - Academia Tehnica Militara Bucuresti, inginer, specializarea Avioane si Motoare 1983 - Curs de perfectionare psiho-pedagogica a pregatirii cadrelor didactice 1993 - Curs de psiho-pedagogie: “Ground instructors.Institutional Techniques course” T.D.S.U. Newton, Marea Britanie 1995 - Curs intensiv de limba engleza, Niow, Netherlands 1995 - Curs internaţional de orientare pentru ofiteri de stat major, Rijswijk, Netherlands 1996 - Doctor î n ramura stiinte tehnice, specialitatea Mecanica Fluidelor si Hidraulica, Academia Tehnica Militara Bucuresti 1998 - Seminar “Survive to Operate”, Brno, Republica Ceha 1998 - Seminar “Ground Based Air Defense Planning and Survive to Operate”, Brasov 1999 - Curs de Managementul Resurselor de Aparare – Naval Postgraduate School, Monterey, California, SUA 2001 - Seminar pentru Personal de Conducere 01-2 “Studies in Reforming defense: The Economic Challenges and opportunities” – Colegiul de Studii Internationale si de Securitate, Centrul European pentru Studii de Securitate “George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen, Germania 2003 - Masterat în domeniul Strategiei Resurselor Naţ ionale, Colegiul Industrial al Forţ elor Armate, Universitatea Naţ ional ă de Apă rare, Washington D.C., SUA 2004 - Seminar pentru Personal de Conducere 04-6 “Transatlantic Relations and the Challenges of Security Cooperation“ – Colegiul de Studii Internaţionale şi de Securitate, Centrul European Pentru Studii de Securitate “ George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen, Germania 2006 - Curs “Management Strategic Medical “ – San Antonio- SUA 2008 - 2009 Curs “Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici – Institutul Naţ ional de Administra ţ ie Mentionati separat fiecare forma de î nvatamânt si program de formare profesionala absolvite, î ncepând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 1993 - Lector Universitar 1996 - Conferentiar Universitar 1999 - Profesor Universitar 2005 - Conducător de doctorat ( Ştiinţ e Tehnice ) 2008 - Conducător de doctorat (Securitatea Na ţională) Academia Tehnica Militara Bucuresti, inginer, specializarea Avioane si Motoare Curs de perfectionare psiho-pedagogica a pregatirii cadrelor didactice Curs de psiho-pedagogie: “Ground instructors.Institutional Techniques course” T.D.S.U. Newton, Marea Britanie Curs intensiv de limba engleză, Niow, Netherlands Curs international de orientare pentru ofiţeri de stat major, Rijswijk, Netherlands Doctor în ramura Ştiinţe tehnice, specialitatea Mecanica Fluidelor şi Hidraulica, Academia Tehnică Militar ă Bucureş ti Seminar “Survive to Operate”, Brno, Republica Ceha Seminar “Ground Based Air Defense Planning and Survive to Operate”, Brasov Curs de Managementul Resurselor de Aparare – Naval Postgraduate School, Monterey, California, SUA Seminar pentru Personal de Conducere 01-2 “Studies in Reforming defense:The Economic Challenges and opportunities” – Colegiul de Studii Internaţionale şi de Securitate, Centrul European pentru Studii de Securitate “George C. Marshall”,Garmisch-Partenkirchen, Germania Masterat în domeniul Strategiei Resurselor Naţ ionale, Colegiul Industrial al Forţ elor Armate, Universitatea Naţ ională de Apărare, Washington D.C., SUA Seminar pentru Personal de Conducere 04-6 “Transatlantic Relations and the Challenges of Security Cooperation“ – Colegiul de Studii Internationale si de Securitate, Centrul European Pentru Studii de Securitate “ George C. Marshall”, Garmisch-Partenkirchen, Germania Curs “Management Strategic Medical “ – San Antonio- SUA

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*)

Limba Limba Competenţe şi aptitudini organizatorice

Grupul bilateral de lucru româno-american “Implementarea reformei î n armata României”, februarie 2000, Bucureşti, România Grupul bilateral de lucru româno-american, iunie 2000, Washington, SUA A treia conferinţă anuală a Consorţiului Academiilor PfP de Apărare şi Studii de Securitate, iunie 2000 Tallin Estonia Seminar Colegiul al Forţelor Aeriene Regale, 1997, Cranwell, Marea Britanie Seminar “Survive to Operate”, organizat de NATO – AIRCENT, Brno, Republica Cehă Seminar “Ground Based Air Defense Planning and Survive to Operate”, Academia Forţelor Aeriene, Braşov, România; organizat de NATO - AIRCENT Schimb de experienţă cu experţii forţelor aeriene din Turcia,Germania, Marea Britanie, Franţa, Polonia, Grecia, SUA şi Republica Cehă Română Engleza, Franceza

În ţ elegere Ascultare

Vorbire

Scriere

Citire

Participare la Discurs oral Exprimare scrisă conversaţie Foarte Foarte Foarte Foarte Engleza Foarte bine Engleza bine Engleza bine Engleza bine Engleza bine

Francez Foarte Francez Foarte Francez Foarte Francez Foarte Francez Foarte bine bine bine bine bine a a a a a Înfiin ţ area si acreditarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare i, Braşov Organizarea cursului Cheif Information Officer – Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apă rare , Braşov Organizarea Primei întâlniri în România a miniş trilor apă ră rii din NATO – Poiana Bra şov 2004 Organizarea Summit NATO 2008(prim adjunct al coordonatorului national) Organizarea Departamentului pentru Implementarea Programelor Schengen(sef departament/ debarcat in .ianuarie 2009)

CV_ Jan GAVRILA  
CV_ Jan GAVRILA  

Cur r ic ul u m vitae Eu ropass Locul de muncă vizat / Domeniul ocupa ional ţ Experien a ţ profesională Ministerul Apararii si Ministerul Af...

Advertisement