Page 1

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Realizari 01.01-30.04.2010 PIB 2010= 538,917.0 -milioane lei -

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Fondul

Credite

Bugetul

Fonduri

Bugetul

Bugetul

Titluri

Fondul Proprie

intre

buget

tiuni

tatea

bugete (se scad)

general

financiare

de

centralizat

asig

asig.

national

externe

institutiilor/

externe

trezoreriei

Companiei

stat

al unitatilor adm.

sociale de stat

pentru somaj

de

ministere

nerambursabile

statului

nationale de autostrazi

de despagubire A.N.R.P

teritoriale

asigurari

activitatilor finantate

sociale de

integral sau

si drumuri

sanatate

partial din

nationale

Total

Transferuri

Total

consolidat

Opera-

Buget general consolidat

Sume

% din PIB

venituri proprii

18,853.0

16,717.7

14,596.5

483.6

4,732.5

6,964.0

Venituri curente

17,917.6

14,194.7

11,027.1

477.3

4,493.2

4,763.1

Venituri fiscale

15,906.2

12,824.1

6,003.0

Impozitul pe profit Impozitul pe salarii si venit Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

VENITURI TOTALE

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital

275.7

75.1

53,695.6

-3,379.9

10,960.7

10,960.7

2.0

4,633.4

13.3

4,646.7

4,646.7

4,646.7

0.9

1,052.1

4,938.9

5,990.9

5,990.9

5,990.9

1.1

317.6

5.5

323.1

323.1

323.1

0.1

4,275.2 12.7

18.4

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

272.4

476.3

0.0

531.4

0.0

1,966.4

1,966.4

1,966.4

0.4

16,005.7

16,005.7

16,005.7

3.0

10,510.3

10,510.3

10,510.3

2.0

248.5

4,523.7

4,523.7

4,523.7

0.8

0.4

31.5

31.5

31.5

0.0

191.6

940.3

940.3

940.3

0.2

168.3

168.3

168.3

0.0

440.5

0.0

168.3 14.4

55.2

123.7 1,887.7

1,370.5 1,815.2

Subventii

Incasari din rambursarea, imprumuturilor Sume incasate in contul unic, la bugetul de stat

472.0

10,960.7

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii

Operatiuni financiare

9.8

4,957.7

Accize

Donatii Sume de la UE in contul platilor efectuate*) si prefinantari

52,607.4

5.4

5,351.8

Venituri din capital

52,607.4

9.3

5,158.5

Venituri nefiscale

-13,494.8

29,261.7

TVA

Alte impozite si taxe fiscale

66,102.3

50,315.8

1,964.7

Contributii de asigurari

75.1

29,261.7

5,846.5

Impozitul pe comertul exterior (taxe vamale)

2,427.3

50,315.8

1.6

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

472.0

29,261.7

9,718.8

Impozite si taxe pe proprietate

780.5

26.9

11,010.5

410.6

4,490.4

16.6

66.7

2.8

3,569.5

239.4

79.4

90.9

160.6

7.0

16,042.3

4,224.7

472.0

2,124.1

160.6

160.6

0.0

-404.2

15,638.1

15,638.1

2.9

8,391.6

-2,975.7

5,416.0

5,416.0

1.0

2,104.6

9,852.7

-9,852.7

156.8

156.5

0.0

1,042.4

-0.3 -261.9

156.5

47.0

780.5

780.5

0.1

275.7

50.5

214.9

780.5 26.3

75.1

707.4

412.2

1.3

1,147.2

1,147.2

1,147.2

0.2

4.4

1.4

4.9

10.7

10.7

10.7

0.0

4.4

1.4

4.9

10.7

10.7

10.7

0.0

196.8

196.8

196.8

0.0

196.8

Page 1

BGC aprilie sc.xls


PIB 2010= 538,917.0 -milioane lei -

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Fondul

Credite

Bugetul

Fonduri

Bugetul

Bugetul

Titluri

Fondul Proprie

intre

buget

tiuni

tatea

bugete (se scad)

general

financiare

de

centralizat

asig

asig.

national

externe

institutiilor/

externe

trezoreriei

Companiei

stat

al unitatilor adm.

sociale de stat

pentru somaj

de

ministere

nerambursabile

statului

nationale de autostrazi

de despagubire A.N.R.P

teritoriale

asigurari

activitatilor finantate

sociale de

integral sau

si drumuri

sanatate

partial din

nationale

Total

Transferuri

Total

consolidat

Opera-

Buget general consolidat

Sume

% din PIB

venituri proprii

-0.1

-0.2

6,315.3

CHELTUIELI TOTALE Cheltuieli curente Cheltuieli de personal

33,946.3

14,729.8

14,216.3

1,550.5

4,955.6

59.9

6,315.4

780.5

358.3

2,503.2

111.3

39.5

79,566.7

-13,514.9

66,051.8 -1,323.1

64,728.7

12.0

32,450.4

12,758.9

14,227.3

1,552.8

4,958.3

22.4

6,129.6

780.3

358.3

534.1

111.3

39.5

73,923.3

-13,457.1

60,466.2

60,466.2

11.2

5,732.8

6,056.2

42.2

29.5

39.0

4,003.1

2.0

2.3

15,978.4

Bunuri si servicii

1,115.2

3,263.4

134.9

28.1

4,571.0

1,598.4

Dobanzi

1,679.0

260.4

31.0

13.9

6.2

7.5

Subventii

2,125.9

863.6

20,860.2

2,315.4

14,019.2

1,480.2

7,551.9

172.0

0.0

440.8

Alte transferuri

4,651.7

413.4

0.1

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

1,541.2

261.4

5.4

Asistenta sociala

6,705.5

1,347.6

409.9

121.0

Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Cheltuieli de capital Active nefinanciare Active financiare Operatiuni financiare Imprumuturi Rambursari de credite Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

135.0

71.2 8.7

414.8

349.6

48.1

37.1

1.1

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

Transferuri - Total

780.3

14,019.2

1,021.7

15,978.4

15,978.4

3.0

11,306.5

-2,676.3

8,630.2

8,630.2

1.6

2,395.8

-318.8

2,076.9

2,076.9

0.4

2,990.6

2,990.6

0.6

2,990.6 342.1

22.4

505.0

643.3

111.3

289.3 22.4

60.5

640.7

57.0 342.1

17.7

12.3

80.5

937.2

2.6

111.3

15.6

859.5 562.2 297.3

1,858.8 1,838.2 20.6

0.0 0.0

37.5 37.5

758.7 1.1 757.6

184.2

-122.3

-72.1

-11.0

-3.5

-2.8

-15,093.3

1,987.9

380.2

-1,067.0

-223.0

1.2 1.2

184.2

-59.9

40,299.1

-9,910.1

30,389.1

30,389.1

5.6

8,453.9

-8,350.7

103.2

103.2

0.0

5,788.8

-1,465.7

4,323.1

4,323.1

0.8

1,864.9

-93.7

1,771.2

1,771.2

0.3

23,453.8

23,453.8

23,453.8

4.4

737.7

737.7

737.7

0.1

952.8

-551.9

401.0

1,866.7 1,866.7

4,796.0 4,478.1 317.9

-6.0 -6.0

4,790.0 4,472.1 317.9

12.9

102.4

-51.8

12.9

102.4

1,059.4 2.4 1,057.0

173.2 173.2

0.2 0.2

-0.3

0.0

648.7

113.7

Page 2

-51.8

-212.0

-75.9

-111.3

35.6

-13,464.4

-317.9

0.1 0.8 0.8

2.4 2.4

0.0 0.0

-212.0

0.0

-12,121.3

-2.2

-317.9

1,007.6 -1,005.2 2.4 1,005.2 -1,005.2 -212.0

20.1

401.0 4,472.1 4,472.1

-13,444.4

1,323.1

BGC aprilie sc.xls

BGC_aprilie2010  

ministere activitatilor neram- statului nationale de despa- tatea bugete general finan- adm. de stat somaj asigurari finantate bursabile aut...