Page 1

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT 1 ianuarie - 30 aprilie Realizari / Estimari cumulat 4luni 2008

% din % din PIB total

mil.lei PIB

Diferente 4 luni 2009 fata de 4 luni 2008

Realizari / Estimari cumulat 4 luni 2009

503.959,0

mil.lei

% din % din PIB total

mil.lei

(%)

531.251,0

VENITURI TOTALE

56.957,1

11,3

100,0

53.220,3

10,0

100,0

-3.736,9

-6,6%

Venituri curente

54.255,5

10,8

95,3

52.093,4

9,8

97,9

-2.162,1

-4,0%

Venituri fiscale

32.386,2

6,4

56,9

31.543,4

5,9

59,3

-842,8

-2,6%

11.720,1 5.715,6 5.587,1

2,3 1,1 1,1

20,6 10,0 9,8

12.267,3 5.313,4 6.459,6

2,3 1,0 1,2

23,0 10,0 12,1

547,2 -402,3 872,5

4,7% -7,0% 15,6%

417,3 1.610,1

0,1 0,3

0,7 2,8

494,3 1.760,4

0,1 0,3

0,9 3,3

77,0 150,3

18,4% 9,3%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri din capital Impozitul pe profit Impozitul pe salarii si venit Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Impozite si taxe pe proprietate Impozite si taxe pe bunuri si servicii TVA Accize Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale (taxe vamale) Alte impozite si taxe fiscale Contributii de asigurari *) Venituri nefiscale Venituri din capital Donatii

18.537,3

3,7

32,5

17.134,5

3,2

32,2

-1.402,7

-7,6%

13.500,4

2,7

23,7

11.581,2

2,2

21,8

-1.919,2

-14,2%

4.066,6

0,8

7,1

4.595,5

0,9

8,6

529,0

13,0%

27,9

0,0

0,0

18,3

0,0

0,0

-9,6

-34,4%

942,4

0,2

1,7

939,4

0,2

1,8

-2,9

-0,3%

329,9

0,1

0,6

202,2

0,0

0,4

-127,7

-38,7% -5,2%

188,9

0,0

0,3

179,0

0,0

0,3

-9,9

16.115,6

3,2

28,3

16.227,7

3,1

30,5

112,1

0,7%

5.753,7

1,1

10,1

4.322,3

0,8

8,1

-1.431,4

-24,9%

412,6

0,1

0,7

155,6

0,0

0,3

-257,0

-62,3%

1.114,7

0,2

2,0

1.038,9

0,2

2,0

-75,8

-6,8%

10,3 1.164,0

0,0 0,2

0,0 2,0

26,7 6,6 -101,0

0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 -0,2

26,7 -3,7 -1.264,9

-36,2%

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate Operatiuni financiare Sume incasate in contul unic (bugetul de stat) CHELTUIELI TOTALE

56.027,0

11,1

100,0

62.577,4

11,8

100,0

6.550,3

11,7%

Cheltuieli curente

50.702,7

10,1

90,5

58.528,9

11,0

93,5

7.826,2

15,4%

14.633,5 8.501,6

2,9 1,7

26,1 15,2

17.011,2 8.471,3

3,2 1,6

27,2 13,5

2.377,7 -30,3

16,2% -0,4% 87,6%

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Dobanzi

902,4

0,2

1,6

1.693,0

0,3

2,7

790,6

2.753,4

0,5

4,9

2.901,3

0,5

4,6

147,9

5,4%

Transferuri - Total Transferuri intre unitati ale administratiei publice

23.911,8

4,7

42,7

28.197,3

5,3

45,1

4.285,5

17,9%

999,0

0,2

1,8

299,0

0,1

0,5

-700,0

-70,1%

Alte transferuri Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

5.078,5

1,0

9,1

5.265,6

1,0

8,4

187,1

3,7%

1,1

694,3

16.689,3

3,3

29,8

20.483,4

3,9

32,7

3.794,2

22,7%

1.145,1

0,2

2,0

1.455,0

0,3

2,3

310,0

27,1%

254,9

0,0

0,4

254,9

5.591,0

1,1

10,0

4.308,8

0,8

6,9

-1.282,2

5,4

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

-3,3

-272,2

-0,1

-0,5

-262,5

0,0

-0,4

9,6

930,1

0,2

1,7

-9.357,1

-1,8

Subventii

Asistenta sociala Alte cheltuieli Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila Cheltuieli de capital Operatiuni financiare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

694,3

*) contributiile de asigurari sociale includ si sumele incasate in contul unic.

1

-10.287,2

-22,9%

-3,5%

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2aprilie2009  
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2aprilie2009  

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/Anexa2aprilie2009.pdf