Page 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΥΣΣΟΣ

Κάλυμνος 01 Οκτωβρίου 2011 Aρ.Πρωτ. : 0017

Προς: Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κ. ΓΑΛΟΥΖΉ Ι. Κοινοποίηση: 1. Δήμαρχο Καλυμνίων κ. Διακομιχάλη Δ 2. Πρόεδρο του Δ.Σ. Καλύμνου κ. Γαβαλά Ν 3. Δημοτικούς Συμβούλους Καλύμνου (διά της Γραμματείας του Δήμου) 4. ΜΜΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΔ): ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κύριε Γαλουζή , Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μου με ΑΠ(ΔΗΜΟΥ): 19762/09-08-11 με την οποία σας διαβιβάστηκε η πρόταση μας για το πρόγραμμα «ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» και μετά την τελευταία τοποθέτηση σας για αυτήν, στην τηλεοπτική εκπομπή «ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ» του κ. Χαραμαντά Μ , στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΙΓΑΙΟ TV , επανέρχομαι με την παρούσα 2η επιστολή μου επισημαίνοντας ότι: 1. Αναφέρατε στην ανωτέρω τηλεοπτική εκπομπή ότι: a. «Ένα από τα θέματα που πρέπει να είναι «κοινός τόπος» όλων μας είναι μια ενιαία πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους του Δήμου μας και ειδικότερα προτείνουμε την λήψη δανείου ώστε να αποπληρωθούν τα χρέη προς τους ντόπιους Καλύμνιους προμηθευτές.» b. «Πολλά από αυτά που προτείνει ο κ. Ρούσσος θα μπορούσε να τα κάμει όταν ήταν Δήμαρχος και κάπως αργά τα θυμήθηκε τώρα.» c. «Καλό είναι που ο κ. Ρούσσος θέλει να αναλάβει ένα ρόλο στον Δήμο και να δουλέψει στο πλαίσιο αυτού του ρόλου» (μάλλον ειρωνικά όπως το εξέλαβα) d. «Εμείς εκπροσωπούμε την ελάσσονα μειοψηφία και δεν έχει νόημα να απαντήσουμε στην πρόταση του κ. Ρούσσου αν πρώτα δεν απαντήσει η Δημοτική Αρχή.» 2. Προσωπικά εκλαμβάνω την ανωτέρω τηλεοπτική αναφορά σας ως απάντηση στην πρόταση μας και με διάθεση εποικοδομητική θα προσπαθήσω ευθύς αμέσως να την αντιμετωπίσω ως τέτοια. 3. Απαντώντας λοιπόν σε όσα αναφέρατε στην ανωτέρω τηλεοπτική εκπομπή για την πρόταση μας , σημειώνω και σας ενημερώνω αντίστοιχα ότι: a. Διαπιστώνω ότι συμφωνούμε απόλυτα με το ότι πρέπει να είναι «κοινός τόπος» όλων μας , μια ενιαία πολιτική


αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους του Δήμου μας καθώς και με την εξειδικευμένη πρόταση σας να ληφθεί δάνειο ώστε να αποπληρωθούν τα χρέη προς τους ντόπιους Καλύμνιους προμηθευτές. Η συμφωνία μας αυτή προκύπτει αβίαστα δεδομένου ότι και οι δύο προτάσεις σας αντικειμενικά εμπεριέχονται και είναι συμβατές στην Έκδοση 1 του Προγράμματος «ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» που σας διαβιβάσαμε ως πρόταση. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτό και στο σημείο 3. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ και ειδικότερα στο σημείο 3.5. σας έχουμε προτείνει ως κοινό τόπο της Καλύμνου την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ». Είναι προφανές ότι το θέμα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» που προτείνετε είναι αντικειμενικά ένα σημαντικό συστατικό μέρος του θέματος «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» και με την σειρά του το θέμα «ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ» που εξειδικεύετε είναι σημαντικό συστατικό μέρος του προτεινόμενου από εσάς θέματος «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» b. Προσπερνώ την διαπίστωση σας ότι : «Πολλά από αυτά που προτείνει ο κ. Ρούσσος θα μπορούσε να τα κάμει όταν ήταν Δήμαρχος και κάπως αργά τα θυμήθηκε τώρα» σημειώνοντας απλώς ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται κάτι καλό , πάντοτε ισχύει το ότι θα μπορούσε ίσως να γίνει αυτό το καλό σε κάποια προηγούμενη χρονική στιγμή. Το σημαντικό όμως είναι ότι μπορεί να γίνει από τώρα και στο εξής αυτό το καλό που για διάφορους λόγους δεν είχε γίνει πριν. Συνεπώς θεωρώ ότι δεν έχει παραγωγικό νόημα παρόντος και μέλλοντος , καμιά περεταίρω συζήτηση επί του σημείου αυτού και ελπίζω να συμφωνήσετε σε αυτή την άποψη μας. c. Για την παρατήρηση σας ότι «καλό είναι που ο κ. Ρούσσος θέλει να αναλάβει ένα ρόλο στον Δήμο και να δουλέψει στο πλαίσιο αυτού του ρόλου» είτε την εννοείτε είτε την κάματε ειρωνικά (εγώ έτσι το εξέλαβα) σας διευκρινίζω ότι : Δεν έχω καμιά φιλοδοξία να προσφέρω την γραμματειακή υποστήριξη και να έχω εγώ την ένια του προγράμματος που σας προτείνω. Μακάρι αυτά τα δύο καθήκοντα να δεχτείτε να τα αναλάβετε είτε εσείς είτε ο κ. Διακομιχάλης. Απλώς θεώρησα ότι ο κ. Διακομιχάλης εκ της θέσεως του δεν έχει τον χρόνο για να τα αναλάβει άρα μένουμε εσείς και εγώ και δεδομένου ότι είμαι ο προτείνων και με ενδιαφέρει να πετύχει η πρόταση μου , προσφέρθηκα ευγενικά να αναλάβω τις ευθύνες αυτές. Συνεπώς αναμένω οποιαδήποτε πρόταση σας για το ποιος από τους τρεις μας πρέπει να αναλάβει αυτές τις ευθύνες και εγώ θα την δεχτώ.


d. Για την θέση σας ότι : «Εμείς εκπροσωπούμε την ελάσσονα μειοψηφία και δεν έχει νόημα να απαντήσουμε στην πρόταση του κ. Ρούσσου αν πρώτα δεν απαντήσει η Δημοτική Αρχή.» επιτρέψετε μου να σημειώσω την άποψη μας ότι τίποτα δεν εμποδίζει να προχωρήσει μια συζήτηση μεταξύ μας προσδοκώντας και οι δύο ότι κάποια στιγμή θα συμμετάσχει στην συζήτηση αυτή και η Δημοτική Αρχή. Αντίθετα μια πρόοδος στις μεταξύ μας συζητήσεις για την εξεύρεση κοινών τόπων της Καλύμνου θα τροποποιούσε με καταλυτικό τρόπο και δημιουργικά τις αντικειμενικές πολιτικές συνθήκες στην Κάλυμνο και θα διευκόλυνε την συμμετοχή και της Δημοτικής Αρχής. Ήδη μετά την προφορική – τηλεοπτική απάντηση σας , μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς ότι μας δίνεται πλέον η ευκαιρία να προσδιορίσουμε ως κοινούς τόπους της Καλύμνου τόσο την εκπόνηση μιας ενιαίας πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους του Δήμου μας όσο και το ειδικότερο θέμα αυτής της πολιτικής που είναι η λήψη δανείου ώστε να αποπληρωθούν τα χρέη προς τους ντόπιους Καλύμνιους προμηθευτές , όπως προτείνατε. Είναι προφανές κατά την άποψη μου ότι μπορούμε ήδη να προχωρήσουμε από κοινού στην επεξεργασία αυτών των δύο προτάσεων και την υποβολή τους στην Δημοτική Αρχή. Την παρούσα επιστολή μας την κοινοποιούμε  στον κ. Δήμαρχο ευελπιστώντας στην ουσιαστική ανταπόκριση του τόσο σε αυτήν όσο και στην 1η επιστολή μας για το θέμα και φυσικά στο πρόγραμμα που προτείναμε.  στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γαβαλά Ν. εμμένοντας όπως και στην 1 η επιστολή μας στην άποψη ότι στην όλη διαδικασία , τόσο για λόγους δεοντολογίας όσο και για λόγους ουσίας θα πρέπει να συμμετέχει ως συζητητής και ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ.  Στους Δημοτικούς Συμβούλους τόσο για την ενημέρωση τους όσο και για την όποια δημιουργική παρέμβαση τους στους επικεφαλής των παρατάξεων τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνουν.  Στα ΜΜΕ για την ενημέρωση των συμπολιτών μας και προσδοκώντας την δημιουργική συνεισφορά τους στον δημόσιο διάλογο για το θέμα είτε με τις δικές τους απόψεις και σχόλια είτε ως μέσα έκφρασης των απόψεων όποιων συμπολιτών μας θα ήθελαν να εκφραστούν επί του θέματος δημοσίως.  Στον κάθε διαθέσιμο στο προσωπικό μας αρχείο ηλεκτρονικό παραλήπτη , τόσο για την ενημέρωση του όσο και για την όποια παρέμβαση του με οποιονδήποτε τρόπο , κλασικό ή ηλεκτρονικό προς οποιονδήποτε. Κύριε Γαλουζή , Επισημαίνω και πάλι ότι στόχος της πρότασης μας είναι η προσπάθεια συμφωνίας μας επί ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης που θα οδηγεί στην συνεχή και σταδιακή επίτευξη επιμέρους συμφωνιών με αποτελέσματα πολλαπλώς ευεργετικά για την ανάπτυξη της Καλύμνου και την αποκατάσταση της ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας στην τοπική μας


κοινωνία. Πιστεύω με σιγουριά ότι και εσείς επιθυμείτε και εύχεστε μια τέτοια εξέλιξή. Αυτό το πρόγραμμα δράσης μπορεί και ο πρέπει να το προχωρήσουμε παράλληλα με τις υπαρκτές ή μη διαφορές μας και σε μια αλληλεπιδραστική σχέση με αυτές. Η παρούσα 2η επιστολή μας είναι συμπληρωματική και διευκρινιστική της 1ης επιστολής μας και της πρότασης μας. Συνοδευτικά και ενημέρωσητεκμηρίωση-διευκόλυνση σας , σας αποστέλλω και τον Οδικό Χάρτη-1 του προτεινόμενου προγράμματος όπως έχει πλέον επικαιροποιηθεί την 01/10/11. Αναμένω την όποια απάντηση σας με όποιον τρόπο πλέον εσείς επιθυμείτε και προσδοκώντας ότι τελικά θα γίνει κατορθωτή μια τόσο αναγκαία , έστω και ελάχιστη συνεννόηση. Πιστεύοντας ότι , και θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την ελάχιστη συνεννόηση , Γιώργος Α Ρούσσος Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας τ. Δήμαρχος Καλυμνίων

ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ  
ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ  

ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ