Pneumatikaseo

GB

Ctižádostivý a sebe-motivovaný prodejce automobilů, který je schopen mluvit s potenciálními zákazníky. Vytvořte s nimi pravou zprávu a poté je prodat

Publications