Issuu on Google+


• • • • •

2 μονάδες παράγωγης υγρού 3 εργοστάσια εμφιάλωσης αερίου 8 σημεία πώλησης 180 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων σε επαρχία και νησιά

• • • • •

2 liquid production units 3 gases filling stations 8 sales stores 180 employees extended rage of sales partners


3


4


5

Linde Hellas Ltd στην Ελλάδα

Linde Hellas Ltd στην Ελλάδα Linde Hellas Ltd in Greece Η Linde Hellas LTD ιδρύθηκε το 1963 και από τότε κατέχει ενεργή παρουσία στην ελληνική αγορά ως ηγετική εταιρεία στον τομέα του αερίου. Η βασική επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι η παραγωγή, η μεταφορά και η πώληση ιατρικών και βιομηχανικών αερίων. Η Linde Hellas LTD έχει στην ιδιοκτησία της δύο εργοστάσια στην Ελλάδα, στη Σίνδο (Θεσσαλονίκη) και στη Μάνδρα (Αθήνα), ενώ διαθέτει επίσης, επτά (7) κέντρα διανομής, με στρατηγική θέση ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικά πελάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Linde Hellas LTD was founded in 1963 and since then has an active presence in the Greek market as a leader in the gas business. Its main business activity is the production, transportation and sales of medical and industrial gases. Linde Hellas LTD owns two plants in Greece: in Sindos (Thessaloniki) and in Mandra, (Athens) and also seven (7) distribution centers, strategically located to efficiently serve customers in mainland country.

Αθήνα

Athens

Βοιωτία

Viotia

1. Πειραιάς 2. Μεταμόρφωση 3. Αθήνα/Ψυχικό 1. Σχηματάρι

Μαγνησία 1. Βόλος

Θεσσαλονίκη

1. Σίνδος 2. Σταυρούπολη

1. Piraeus 2. Metamorphosis 3. Athens/ Psychiko 1. Schimatari

Magnesia 1. Volos

Thessaloniki

1. Sindos 2. Stavroupoli


Linde Hellas Ltd in Greece

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

6


7

Linde Hellas Ltd στην Ελλάδα

Το 2009 η Linde έλαβε το βραβείο EIGA Company (κατ. 3) Safety Award και το EIGA Golden Safety Award για το εργοστάσιο της Σίνδου. Το Δεκέμβριο του 2011 οι εγκαταστάσεις της Σίνδου έλαβαν το βραβείο Golden Safety Award από την EIGA, έχοντας κατακτήσει το όριο των 1.000.000 ωρών εργασίας χωρίς καμία Περίπτωση Απώλειας Χρόνου λόγω Τραυματισμού (ΠΑΧΤ). Το τελευταίο συμβάν ΠΑΧΤ στην εγκατάσταση σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2002.

In 2009 Linde was awarded the EIGA Company (cat. 3) Safety Award and the EIGA Golden Safety Award for the Sindos factory. In December 2011 Sindos site has received the Golden Safety Award from EIGA for having reached the threshold of 1.000.000 hours worked without any Lost Time Injury Case (LTIC). The site had the last LTIC in August 2002.


Linde Hellas Ltd in Greece

Αριστερή σελίδα / Left page: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Δεξιά σελίδα πάνω / Right page up: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Δεξιά σελίδα κάνω / Right page down: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

8


9

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα

1963


50 years anniversary Greece

2013

10


12

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1963

1963

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα 50 years anniversary Greece Στις 11 Οκτωβρίου του 1963, ιδρύθηκε η εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕΡΙΑ», ως θυγατρική της LINDE AG με δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής βιομηχανικών και ιατρικών αερίων με ένα εργοστάσιο παραγωγής ακετυλενίου. Το εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου και αζώτου απετέλεσε για την Ελλάδα καινοτομία, διότι, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα εργοστάσια που υπήρχαν, παρήγαγε τα προϊόντα σε υγρή και όχι σε αέρια μορφή.

On October 11th, 1963, “OLYMPOS GASES” was founded; as a subsidiary of LINDE AG active in the production of industrial and medical gases with an acetylene production plant. The oxygen and nitrogen production plant was an innovation in Greece, as contrary to all other existing plants, products were produced in liquid and not in gaseous form.


50 years anniversary Greece / 1963

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

13


14

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1974 - 1977

1974 - 1977 Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα 50 years anniversary Greece

Το 1974 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία ένα νέο συγκρότημα στην περιοχή της Ελευσίνας, με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους υγροποιημένου αερίου, όπου γινόταν η εμφιάλωση, καθώς και με ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ακετυλενίου. Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε Τμήμα Εφαρμογών Αερίου που στελεχώθηκε με ειδικευμένους επιστήμονες, εστιάζοντας σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις για τους πελάτες. Οι τελευταίες τεχνολογίες εφαρμογής αερίου συνέβαλαν στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας και την ικανοποίηση του πελάτη. Το 1977 επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, διπλασιάζοντας την παραγωγή οξυγόνου και τριπλασιάζοντας την παραγωγή αζώτου. Επίσης, ξεκίνησε την ίδια χρονιά η παραγωγή ευγενούς αερίου αργόν σε υγρή μορφή.

In 1974 the company started the operation of a new complex in Elefsina region, with large liquefied gas storage areas where filling took place, as well as a new acetylene production plant. In the same year, a Gas Applications Department was created and manned with specialized scientists focusing on more complete customer solutions. The latest gas application technologies increased production capacity, improved quality and customer In 1977 Thessaloniki facilities were extended, doubling oxygen and tripling nitrogen production. Additionally, argon in liquid form started being produced the same year.


50 years anniversary Greece / 1974 - 1977

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

15


16

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1984

1984

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα 50 years anniversary Greece Το 1984 η εταιρεία προχώρησε σε μια μεγάλη επένδυση με στόχο την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων αζώτου και αργόν, ενώ τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε και η παραγωγή του αερίου υδρογόνου στην Ελευσίνα. Η Linde Hellas γιορτάζει επίσης, 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα.

In 1984 the company proceeded with a large investment aiming to increase the quantities of nitrogen and argon produced while the production of gaseous hydrogen started in Elefsina. Linde Hellas also celebrates 25 years of success in Greece.


50 years anniversary Greece / 1984

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

17


18

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1997

1997

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα 50 years anniversary Greece Το 1997 η Linde, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες της αγοράς, προέβη σε άλλη μία επένδυση στην Ελευσίνα, αυτή τη φορά με ένα εργοστάσιο τελευταίας υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή υγρού οξυγόνου, υγρού αζώτου, υγρού αργόν, υγρού διοξειδίου του άνθρακα, ακόμη πιο υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία δημιούργησε ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο χημείας στο χώρο των εγκαταστάσεων της Ελευσίνας, προσφέροντας ποιοτικούς ελέγχους για την παραγωγή ειδικών αερίων και μειγμάτων, αλλά και για τον προσδιορισμό της καθαρότητας των αερίων.

In 1997 Linde, recognizing market needs, proceeded with another investment in Elefsina, this time a cutting-edge technology plant for the production of liquid oxygen, liquid nitrogen, liquid argon, liquid carbon dioxide of even higher quality. Further, the company created a modern, fully equipped chemical laboratory within the Elefsina facilities, offering quality control for the production of special gases and mixtures as well as for the verification of gas purity.


50 years anniversary Greece / 1997

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

19


20

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1997


50 years anniversary Greece / 1997

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

21


22

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1997


50 years anniversary Greece / 1997

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

23


24

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 1997


50 years anniversary Greece / 1997

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

25


26

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2003

2003

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα 50 years anniversary Greece Το εργοστάσιο της Μάνδρας συμπεριέλαβε εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ακετυλενίου και υδρογόνου, εργοστάσια εμφιάλωσης οξυγόνου, αζώτου και αργόν, διοξειδίου του άνθρακα, πρωτοξειδίου του αζώτου και ηλίου. Στην ίδια περιοχή λειτουργεί και το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου αερίου που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1998. Επίσης, από το 2003 λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής πέλετ CO2 (ξηρού πάγου) και εργοστάσιο εμφιάλωσης ψυκτικών μέσων

Mandra factory included production and filling plants for acetylene and hydrogen, filling plants for oxygen, nitrogen and argon, carbon dioxide, nitrous oxide and helium. At the same location there is also a new high-end production plant for liquefied gas which was inaugurated in June 1998. Additionally, a new CO2 pellet (dry ice) production plant and filling plant for refrigerants have been operated since 2003.


50 years anniversary Greece / 2003

27


28

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2003


50 years anniversary Greece / 2003

29


30

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2004 – 2010

2004 – 2010 Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα 50 years anniversary Greece

Το εργοστάσιο της Μάνδρας συμπεριέλαβε εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ακετυλενίου και υδρογόνου, εργοστάσια εμφιάλωσης οξυγόνου, αζώτου και αργόν, διοξειδίου του άνθρακα, πρωτοξειδίου του αζώτου και ηλίου. Στην ίδια περιοχή λειτουργεί και το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου αερίου που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1998. Επίσης, από το 2003 λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής πέλετ CO2 (ξηρού πάγου) και εργοστάσιο εμφιάλωσης ψυκτικών μέσων. Από το 2010 λειτουργεί καινούργιο εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης φαρμακευτικών αερίων. Ταυτόχρονα το εργαστήριο χημείας εξελίσσεται σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο παραγωγής προτύπων αερίων μειγμάτων που αφορούν σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, καθώς και σε διάφορες άλλες εφαρμογές που αφορούν στο νοσοκομειακό και περιβαλλοντικό τομέα. Στόχος του εργαστηρίου χημείας είναι η πιστοποίησή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με ISO 17025 που αφορά σε επιλεγμένες κατηγορίες μειγμάτων.

Mandra factory included production and filling plants for acetylene and hydrogen, filling plants for oxygen, nitrogen and argon, carbon dioxide, nitrous oxide and helium. At the same location there is also a new high-end production plant for liquefied gas which was inaugurated in June 1998. Additionally, a new CO2 pellet (dry ice) production plant and filling plant for refrigerants have been operated since 2003. A new pharmaceutical gas production and filling plant has been operating since 2010. At the same time, the chemical laboratory is evolving into a high-end production center for standard gas mixtures for various industries, as well as various other applications related to the hospital and environmental sectors. The aim of the chemical laboratory is to achieve ISO 17025 certification by the Hellenic Accreditation System for selected mixture classes.


50 years anniversary Greece / 2004 – 2010

31


32

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2004 – 2010


50 years anniversary Greece / 2004 – 2010

33


34

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2012-σήμερα

2012-σήμερα Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα

Το 2012, η επέκταση του εργοστασίου στη Μάνδρα αυξάνει την παραγωγική ικανότητα και επιτρέπει την εμφιάλωση GHe υψηλότερης καθαρότητας που αγγίζει το βαθμό 6.0. Επιπρόσθετα, ένας άλλος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η σημαντική μείωση απώλειας αερίων ηλίου από το 18% στο 3%. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 με την υποστήριξη της περιφερειακής ομάδας των μηχανικών και ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιανουαρίου του 2013. Ο σχεδιασμός του νέου εργοστασίου πληροί όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σταθμού εμφιάλωσης ηλίου. Η παραγωγική ικανότητα του νέου εργοστασίου αυξήθηκε κατά 30% ως προς την εμφιάλωση μη καθαρού αερίου ηλίου με 30 πόντους εμφιάλωσης, 400% ως προς την εμφιάλωση υψηλής καθαρότητας αερίου ηλίου με 20 πόντους εμφιάλωσης, 50% ως προς την εμφιάλωση υγροποιημένου ηλίου. Αντίστοιχα, μειώθηκε και ο χρόνος που απαιτείται για την εμφιάλωση. Η χωρητικότητα των συμπιεστών που χρησιμοποιούνται στην εμφιάλωση ηλίου αυξήθηκε κατά 350% καταλήγοντας στα 305 Nm3/ώρα. Η Linde Hellas είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία ενός εργοστασίου εμφιάλωσης ψυκτικών μέσων, με έδρα το Σχηματάρι. Το εργοστά-

σιο ξεκίνησε να λαμβάνει αναγνώριση το 4ο τρίμηνο του 2011, στα πλαίσια του έργου EAGER, με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που καλύπτει όλες τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την εμφιάλωση των κυλίνδρων ψυκτικών μέσων, την αποθήκευση και το χειρισμό προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα των τελικών προϊόντων και των υπηρεσιών προς τους πελάτες, αλλά και την ασφάλεια. Το έργο, που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί σε 2 φάσεις και να ολοκληρωθεί το 2ο τρίμηνο του 2013, περιλαμβάνει την αγορά και εγκατάσταση 4 δεξαμενών ψυκτικών μέσων με χωρητικότητα 30.000 lt, 4 θέσεις εμφιάλωσης για όλες τις ποιότητες των τελικών προϊόντων με κλίμακες και αυτοματισμό και 1 μονάδα ανάκτησης για υλικό υπολειμμάτων στους επιστρεφόμενους κυλίνδρους. Στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου της αγοράς στις πωλήσεις ψυκτικών μέσων, μέσω της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου εμφιάλωσης από 2 σε 5 τόνους την ημέρα. Ο χειρισμός ψυκτικών μέσων γίνεται πιο φιλικός προς το περιβάλλον με τη νέα εγκατάσταση, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια με όλες τις εργασίες που γίνονται από πλευράς πολιτικών μηχανικών για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων και την υιοθέτηση των αλλαγών.


50 years anniversary Greece / 2012- Current

2012- Current 50 years anniversary Greece

In 2012, an expansion of the plant in Mandra increases the capacity and enables filling GHe of higher purity reaching grade of 6.0. Furthermore, another target to meet was to significantly reduce He gas losses from 18% to 3%. The project was initiated in June 2012 with support from the regional engineering team and was completed end of Jan 2013. The design of the new Plant meets all the requirements of a modern He filling station. The new plant capacity is increased by 30% in regards of impure gas He filling with 30 filling points, 400% in regards of high purity gas He filling with 20 filling points, 50% in regards of liquid He filling in dewars – the filling time was reduced respectively -. Capacity of the compressors used for He filling was increased by 350% resulting in 305 Nm3/ h. Linde Hellas operates a refrigerants filling Plant, located in Schimatari. The Plant started being reorganized in Q4 2011, in the context of EAGER project, by implementing a Quality Assurance

System covering all the processes related to refrigerants cylinders filling, storing and handling in order to reinforce quality of final products, services to customers and Safety. The project, planned to be executed in 2 phases and completion is expected by Q2 2013,consists of purchase and installation of 4 refrigerants tanks with 30.000 lt capacities, 4 filling positions for all qualities of final products with scales and automation, 1 recovery unit for residual material in returned cylinders. The aim is to increase the market share in refrigerants sales, by increasing the capacity of the filling plant from 2t per day to 5t per day. Handling of refrigerants becomes very friendly to the environment with the new installation, while safety is reinforced with all the civil works in supporting facilities and lay out change.

35


36

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2012-σήμερα


50 years anniversary Greece / 2012- Current

37


38

Επέτειος 50 χρόνων στην Ελλάδα / 2012-σήμερα


Linde Hellas ΕΠΕ Θέση Τρύπιο Λιθάρι, 19600 Μάνδρα Αττικής Τ: +30.211.10.45.500 | F: +30.210.98.89.099 E: info@gr.linde-gas.com, www.linde.gr


Protasi4