Page 1

Convocatòria juvenil MACU 2010

Bases 2010 Busquem material audiovisual, realitzat per joves de 14 a 25 anys, sobre cultura urbana. Per a participar és molt senzill: 1 2. La durada de l'audiovisual ha de ser, mínim d'1 minut i màxim de 15 minuts. 3. S'accepten audiovisuals produïts en qualsevol gènere: animació, documental, curts, vídeo clips, etc., i format digital: càmera de fotos, mòbil, càmera de vídeo, etc. 4. El realitzador i/o col·lectiu haurà d'estar format per joves d'entre 14 i 25 anys (en l'any de la convocatòria). 5. Si ell/la realitzador/a és menor de 18 anys: autorització paterna/materna o del tutor/a legal, segons el model que serà enviat al costat de la sol·licitud d'inscripció i fotocòpia del DNI o permís de 6. El material s'haurà de lliurar personalment o per correu, en format DVD-vídeo i/o una còpia en

25 de Febrer de 2010 . Personalment: MACU 2010. ATT Ana Manaia Espai Jove Boca Nord c/ Agudells, 37-45. El Carmel – Barcelona

Correu: MACU 2010. ATT Roberta de Carvalho Pensant Moviment Urbà, associació cultural c/ Martí, 132 subsol – local 08024 Barcelona

Categories i Criteris 7. L'audiovisual haurà de ser realitzat per joves d'entre 14 i 25 anys, sent 2 categories: Menors - 14 a 17 años (individual o col·lectiu) Majors - 18 a 25 años (individual o col·lectiu) 8. El material lliurat passarà per una preselecció basada en els següents criteris: Creativitat, Valorització de la Cultura Urbana i Iniciatives Juvenils. 9. No s'acceptaran en cap cas material(s) que contingui(n) qualsevol tipus de discriminació i/o violència gratuïta.

Pensant Moviment Urbà, asociación cultural +34 93 2849322 / info@pmurba.net / www.pmurba.net Barcelona - BCN

pensant moviment urbà


Premis i Jurats 10. Una vegada tancat el terme d'inscripció, se seleccionaran per a cadascuna de les categories les seleccionades participaran en la Secció Convocatòria Juvenil de MACU, optant als premis de jurat per a cadascuna de les categories (1 obra per categoria) i premi especial de públic (1 obra entre les 2 categories). 11. S'informarà els guanyadors en el mateix dia de la mostra i posteriorment es difondrà en la web (www.pmurba.net) 12. Es formarà un jurat compost d'especialistes i professionals que desenvolupen el seu treball en el camp audiovisual, de la joventut i/o de la cultura urbana. Aquests jurats s'encarregaran de decidir les obres guanyadores per a cada categoria. S'informarà de la composició del jurat en la web de Mostra. El jurat es reserva el dret d'anul·lar qualsevol dels premis. 13. Els premis del jurat i del públic, dintre de la mateixa categoria, poden recaure en una única obra. 14 15. Els veredictes del jurat, seran inapel·lables.

Autoria i Propietat de les obres 16. Els realitzadors i les realitzadores participants assumeixen l'autoria de les seves obres audiovisuals i es tinguin drets d'ús degudament acreditats. L'associació organitzadora no es fa responsable per l'ús inadequat dels drets de propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres. 17. Les obres presentades no seran retornades. La propietat intel·lectual de les obres és dels autors i autores, Pensant Moviment Urbà es reserva el dret per a l'exhibició de les obres presentades a concurs en activitats sense ànim de lucre relacionades amb difusió de la Mostra Audiovisual de Cultura Urbana (ej: Càpsula MACU) o bé la difusió dels i de les joves creadors/es que han participat. 18. L'associació es reserva el dret d'elaborar un CD, DVD o altres formats amb una selecció d'obres de la Secció Convocatòria Juvenil per a promocionar els/les joves i la mateixa mostra en mitjans de comunicació, webs, mostres i festivals audiovisuals i/o de cultura urbana.

Acceptació de les bases 19. La inscripció a la MACU 2010 (Mostra d'Audiovisual de Cultura Urbana) implica l'acceptació plena 20. L'associació organitzadora de la mostra es reserva el dret de resoldre, com crea més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases. Organitza: Pensant Moviment Urbà, asociación cultural. Col.laboran: Espai Jove Boca Nord, Barcelona Visió, Mau Mau Underground, Miniature Films. Info: www.pmurba.net / 34 93 2849322 (11h a 14h) / macu@pmurba.net US ESPEREM! Pensant Moviment Urbà, asociación cultural +34 93 2849322 / info@pmurba.net / www.pmurba.net Barcelona - BCN

pensant moviment urbà

MACU-cat1  

Personalment: MACU 2010. ATT Ana Manaia Espai Jove Boca Nord c/ Agudells, 37-45. El Carmel – Barcelona Busquem material audiovisual, realitz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you