Page 1

TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT acta de la cinquena sessió 24 d’abril de 2013

ACTA DE LA CINQUENA SESSIÓ DE LA TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT Ajuntament de Tavernes de la ValldignaPlaçaMajor, 1 - 46760 València - tel. 96 282 40 15/ fax. 96 282 20 27 participa@tavernes.es

siete arquitectura más ingenieríaPeriodistaBadía 8, entresuelo · 46010 valencia · t.: 963392160 · info@sietearquitecturamasingenieria.com


AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27 Plaça Major, 1 CP 46760 www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H REL 01-46-238.4

TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT ACTA DE LA SESSIÓ DE 24 D’ABRIL DE 2013 Caràcter: ordinari Data: 24 d’abril de 2013 Lloc: Braç Treballador Horari: 19.00h Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 24 d’ abril de 2013 a les 19.00 hores es reuneix, en primera convocatòria, la Taula de la Mobilitat, Espai públic i Trànsit amb l’assistència de les següents persones: Assistents: - Juan Tormo (Arquitecte Municipal) - Florencio Franco (Policia Local) - Paco Magraner - Juan Carlos Escudero (ciutadà) - Juan Sánchez Morcillo (Vocal de la Taula) - Concha Gómez (ACEPLAT) (Secretària de la Taula) - Francisco Javier Chordà (Valldigna Accessible) (Vocal de la taula) - Merche Cotaina (Tècnica de Foment Local) - Karina Vercher (Regidora de Participació Ciutadana) - Mª Luisa Grau (Assoc. de veïns) - Joan Baptista Ibáñez - Carme Canet (Regidora d’Urbanisme) - Enrique Chofre (President de la Taula) - Alejandra Català (equip de redacció del PMS) - Mariola Fortuño Bort (equip de redacció del PMS) S’han excusat d’assistir-hi: - Juan José Salom (Assoc. Comerciants a Tavernes) (Vocal de la Taula) - Enrique Estruch - Llum Sansaloni (Regidora d’Obres) - Jose Vicente Chordà (Valldigna Accessible)

Ordre del dia: 1 2 3 4 5

Lectura i aprovació de l’acta de la quarta sessió Lectura del llistat dels agents convocats, assistents i excusats Completar l’enregistrament de dades personals dels membres de la Taula Segon bloc de Mesures del PMS Conclusions del torn de paraula de la cinquena sessió

TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

1


AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27 Plaça Major, 1 CP 46760 www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H REL 01-46-238.4

Desenvolupament de la sessió: S’inicia la sessió presentant l’acta de la darrera reunió de la Taula, celebrada l’11 d’abril i demanant si hi ha qualssevol modificació. Davant l’acord que el contingut d’aquesta és correcte, s’aprova l’acta i se signa pel president i la secretària de la Taula. Assisteix a aquesta sessió Juan Carlos Escudero (ciutadà de Tavernes de la Valldigna), amb la intenció d’assabentar-se del funcionament i contingut de la Taula de Mobilitat, Espai públic i Trànsit i de participar com a nou membre d’aquesta. En aquesta sessió, la participació per part de la Policia Local es realitza a càrrec de Florencio Franco. Abans de començar a parlar de les mesures del Pla de Mobilitat, Karina Vercher transmet el que es va parlar durant el darrer Ple Municipal sobre el Reglament de Funcionament de la Taula de Mobilitat, en el qual va haver discrepàncies sobre la composició d’aquesta Taula. Per una banda no s’entén que hi haja representants polítics com a membres de la Taula, i per altra es qüestiona la possibilitat que siguen convidats i que puguen assistir amb veu però sense vot. Les tècniques de l’equip de redacció del Pla de Mobilitat encarregades de dinamitzar les primeres sessions de la Taula, expliquen que es va decidir així per la mancança de la figura del Fòrum de Participació Ciutadana, i es va optar per una mesura mixta de manera que a la Taula s’implicaren els polítics amb competències en la matèria de la Taula i així poder garantir la comunicació de les decisions a l’equip de govern, i que hi haguera també un compromís polític. Juan Tormo comenta que considera també convenient que hi haja Regidors a la Taula, que puguen observar el funcionament d’aquesta i el debat i puguen donar la seua opinió. Florencio Franco també ho considera convenient per tal que les propostes tiren endavant. Enrique Chofre manifesta que la implicació dels polítics és necessària perquè adquirisquen el compromís de portar endavant les decisions que es discuteixen a la Taula, i per tant, no és suficient amb acudir com a convidats, sinó que han de formar part de la Taula. Les tècniques de l’equip de redacció del Pla de Mobilitat prenen nota de les diverses posicions existents per tal d’estudiar les possibilitats viables i exposar-les perquè siguen debatudes en la propera sessió de la Taula. I així, poder discutir i votar si els regidors i regidores formen part de la Taula. MªLuisa Grau explica que avui, darrer dimecres d’abril, és el Dia Mundial contra el Soroll, i que potser per al futur, podríem tenir en compte aquestes reivindicacions i celebracions per a fer propostes d’accions des de la Taula. MªLuisa pregunta també si la Taula és un espai on denunciar actes d’agressió cap a l’espai públic, com per exemple del deixalles dels gossos i que els amos no recullen, i que embruten la vorera i de vegades també el mobiliari urbà. Les Tècniques expliquen que pot tractar-se a la Taula temes relacionats amb la qualitat i la conservació de l’espai públic, però que no seria un tema del Pla de Mobilitat concretament.

TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

2


AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27 Plaça Major, 1 CP 46760 www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H REL 01-46-238.4

Alguns membres de la Taula, diuen que les últimes campanyes de sensibilització en aquesta qüestió, i la possibilitat de ser penalitzats amb una multa, s’ha notat i no hi ha tanta brutícia, encara que no és suficient, i hi ha carrers per on és desagradable passar. Juan Sánchez pregunta quina és la missió de la Taula després de debatre les mesures. Alejandra Català explica que des de la Taula s’haurà de fer el seguiment de les mesures, de la seua aplicació i de l’evolució, mitjançant els indicadors corresponents. Comença l’exposició de les mesures proposades en el PMS per a la Mobilitat a peu. Florencio Franco pregunta si s’ha realitzat una classificació de voreres pel volum de gent que les empra, i cóm es té en compte en el Pla. Mariola Fortuño respon que s’ha treballat sobre tot als itineraris principals que connecten els espais i edificis que atreuen més mobilitat. Alejandra Català explica que la classificació s’ha fet per a tot el nucli urbà, i que s’ha realitzat atenent no al volum, sinó als fluxos més importants, als itineraris que uneixen equipaments i als amples de les voreres, atenent a la seua accessibilitat i comoditat d’ús. Carme Canet exposa que al carrer Empedrat la gent necessita protecció, i potser la vorera ajuda a sentir-se segurs. Mariola Fortuño explica que una vorera estreta impedeix el pas d’una persona que camine amb un carret o que agafe a un menor de la mà, o que es desplace amb cadira de rodes. El debat sobre la situació actual i les possibilitats de modificar-lo continua amb diversos participants. Florencio Franco insisteix que la vorera, ací, s’entén om a refugi del vianant, i que el carrer és l’única eixida a la carretera des de la zona centre. Juan Carlos Escudero explica cóm el vehicle envaeix la vorera quan ha de realitzar el gir. Francisco Javier Chordà diu que eixe carrer, si ha de ser accessible, ha de ser a més segur, i per tant no pot suportar eixe nivell de tràfic. També fa referència als carrers Empedrat, San Agustí, Verge de Sales, Barranc, etc. Florencio Franco comenta que es deurien prendre mesures perquè no tinguen eixe ús tant elevat amb cotxe. Juan Tormo conta que en un principi també s’havia plantejat el carrer Soledat per a connectar amb la carretera. El carrer Empedrat podria no ser l’única opció d’accés als residents del carrer La Barca, el carrer Soledat era un altra opció, però tenia problemes de gir. Així que es va decidir finalment que fóra el carrer Empedrat convertint-lo en un carrer de convivència, on la velocitat no superara els 20 km/h, i es va senyalitzar convenientment. Carme Canet i Juan Sánchez són de l’opinió que cal apostar pel camí de la sostenibilitat i de prioritzar la mobilitat a peu. Posen l’exemple la “peatonalització” dels carrers del centre de Gandia.

TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

3


AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27 Plaça Major, 1 CP 46760 www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H REL 01-46-238.4

Concha Gómez explica que quan es desplaça amb cotxe per acudir al nucli urbà principal, aparca en l’extraradi, perquè considera que és més ràpid moure’s per dins del poble a peu. També té aquesta costum de deixar el cotxe en l’aparcament dels afores quan va a Gandia. Es parla d’impulsar aquests bon hàbits. Juan Carlos Escudero explica que el que s’ha fet a Gandia és eliminar el tràfic del centre, programant una sèrie d’aparcaments dissuasoris. Comenta també que l’accés de l’aparcament del Passeig de Tavernes resulta un accés incòmode. Juan Tormo i Florencio Franco, expliquen que era la única manera de resoldre-ho per les direccions de circulació que eren possibles. Florencio Franco apunta que el carrer de la Barca té problemes de gir i interfereix les eixides de les cases. També hi ha problemes de gir i de pas a altres carrers com l’estretament del carrer Barranc amb Sant Josep o bé el gir de Sant Agustí amb Verge, on ja hi ha queixes al respecte. Enrique Chofre pregunta si existeixen models de secció de plataforma única on es puga aparcar. Les tècniques responen que sí hi ha casos de disseny de secció de carrer amb plataforma única i aparcament. Francisco Javier Chordà comenta que en plataforma única, en funció de l’ample que tinga el carrer, es pot dissenyar perquè tinga aparcament si té prou ample, i si no, s’ha de deixar només de pas. Això s’ha de veure en el conjunt del carrer. Paco Magraner comenta que falten semàfors en la cv-50 quan travessa el poble, hi ha trams on faria falta semàfor. Un punt perillós és la corba on se situa la Casa de Cultura. Concha Gómez planteja la possibilitat que el tram de l’Avinguda Germanies fóra d’un sentit i el carrer Colon d’altre. Els tècnics i ciutadans comenten que no és viable, estem parlant a més d’una travessera d’una carretera per la que passen vehicles pesants. Juan Tormo explica que va ser un error en el disseny de la travessera de la cv-50 pel nucli urbà no llevar espai d’aparcament. Caldria haver evitat que els vehicles aparcaren massa pròxims a les voreres, on sovint esdevenen un obstacle. Deurien haver concebut aquest vial com una via urbana, un espai de trobada, on la percepció fóra més de carrer i no de carretera. Florencio Franco comenta que un dels punts més perillosos és davant del Mercadona, és on s’han enregistrat més atropellaments, degut a que la gent no creua pel pas de vianants pel semàfor. Enrique Chofre i Florencio Franco parlen de la corba junt a la Casa de la Cultura i del problema de no poder fer més estret el vial perquè no podrien girar els camions. Fer-lo estret no serveix com a mesura per baixar la velocitat. Tampoc és viable posar un pas de vianants sense semàfor perquè no hi ha prou visibilitat i resultaria perillós. En resum, la cv-50, al seu pas pel nucli urbà principal, s’ha de recuperar com a via urbana i deixar de semblar una carretera. El seu disseny deu propiciar la trobada en voreres amples i la reducció de la velocitat dels vehicles. TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

4


AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27 Plaça Major, 1 CP 46760 www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H REL 01-46-238.4

Francisco Javier Chordà conta que quan es van fer els passos elevats no es van fer pensats per al vianant sinó per a pacificar el trànsit, llavors algunes rampes que hi havia en passos adaptats, van deixar de ser-ho perquè no es va resoldre la trobada amb el pas elevat. Francisco Javier Chordà i Juan Tormo parlen del semàfor que es va posar amb comandament a distància per a avís acústic per a persones invidents. Només existeix un semàfor amb aquest dispositiu, i no s’ha avaluat el seu funcionament. Sobre el Parc de Cantalot es parla que aquest no està acabat del tot per falta de pressupost, i a les preguntes de falta d’accessos i d’alguns accessos mal construïts, s’explica que és degut a que es van acabar els diners i es va acabar amb el pressupost que es tenia sense poder resoldre tot adequadament. Es discuteix entre l’arquitecte municipal, Juan Tormo, i el representant de Valldigna Accesible Francisco Javier Chorda Sancho per la comunicació entre l’administració i l’associació. Des de l’associació expressen el malestar de trobar mal resolta l’accessibilitat en l’espai públic i que no se’ls pregunte, i el tècnic respon que estan oberts al diàleg i que moltes vegades no hi ha temps per realitzar totes les consultes. Es parla que la Taula pot convertir-se en eixe canal que faça més flexible i dinàmica la comunicació entre la ciutadania i l’administració. Juan Sánchez pregunta per les casetes dels sequers que hi ha a l’entrada del poble, es parla que caldrien actuacions per integrar-les i millorar el paisatge, millorar la imatge de l’entrada del poble. (es comenta que aquestes estan dins d’un sector d’acuació del Pla General). Juan Sánchez també pregunta per les mesures de protecció i contenció de pedres del camí del Mur de defensa, Juan Tormo respon que ja està contemplat reforçar-lo. El darrer tema tractat ha estat la presència de vegetació en els espais públics, referit a la seua contribució a fer aquests espais més confortables, a que la convivència siga més agradable, i que a més són una font de salut. Es comenta que aquests aspectes es parlaran amb més detall en la propera sessió.

Es proposa convocar la pròxima sessió de la Taula per al dimecres 8 de maig, a les 19.00 hores, aquesta vegada a la Sala de Plens de l’Ajuntament, ja que la sala del Braç Treballador no estarà disponible. S’alça la sessió a les 21.40 hores.

Vist i plau

(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta

TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

5

5a SESSIÓ TAULA MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT - ACTA RESUM  

Acta resum de la 5a sessió de la Taula de Mobilitat, Espai públic i Trànsit, celebrada el dia 24 d'abrl de 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you