Page 1

C U R R I C U LU M V I TA E Személyes információ Cím 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. Telefon +36.1.209.0046 Fax +36.1.279.0755 Email tasz@tasz.hu Web www.tasz.hu Születési év

1994. szeptember 30.

Küldetés

A TASZ azért dolgozik, hogy bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Szakmai tapasztalat

Tevékenység Jogfejlesztés Leírás

A TASZ kezdeményezi jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását, felhívja a figyelmet az emberi jogi szempontok érvényesítésére a jogszabályok szakmai előkészítése során, észrevételeit megosztja a demokratikus pártokkal, valamint együttműködik a hazai és külföldi emberi jogi szervezetekkel.

Tevékenység

Stratégiai pereskedés és jogsegélyszolgálat

Leírás

A TASZ ingyenes jogi tanácsadást nyújt az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett állampolgárok, elsősorban betegek és drogfogyasztók számára, felvilágosítást ad adatvédelmi, továbbá precedens jellegű ügyekben, ingyenes jogi képviseletet biztosít betegek, kábítószer-fogyasztók, valamint adatvédelmi jogaikban sérelmet szenvedett személyek részére.

Tevékenység

A nyilvánosság tájékoztatása

Leírás

A TASZ a jelentősebb jogesetekről weboldalán, blogjain és a sajtón keresztül tájékoztatja a közvéleményt, tájékoztató kiadványokat készít. Tevékenységéről információkat közöl saját honlapján, a közösségi médiában, hírleveleiben, továbbá konferenciákat, vitafórumokat rendez, munkatársai előadóként részt vesznek számos hazai és külföldi rendezvényen. Évente több mint 50 sajtóközleményt ad ki és átlagosan 100 videót készít.


Eredmények

A TASZ nevét és tevékenységét évente átlagosan 80 televíziós interjúban, 110 rádióműsorban és 1400 sajtómegjelenésben említik meg. Évi mintegy 120 esetben nyújtunk személyes tanácsadást, több int 500 esetben telefonost és csak nem 250 esetben e-mailben, és évente körülbelül 70 esetben vállalunk jogi képviseletet is. 28 kihelyezett TASZPONT-ot, azaz kihelyezett jogsegélyszolgálatot üzemeltetünk Észak-Magyarország eldugott falvaiban. A TASZ aktívan jelen van a közösségi médiában, a tasz.hu weboldalon kívül 5 további oldalt és 2 blogot vezet, melyek látogatottsága összesen meghaladja az évi félmillió egyedi látogatót. Mára a TASZ a legmeghatározóbb civil szervezetté vált Magyarországon az információ- és szólásszabadság, valamint a drogpolitika terén.

Programok Név Születési év Leírás

Gondozó

Betegjogi Program 1994. Az egészségügyi törvényben szereplő betegjogokkal és a hozzájuk kapcsolódó általános betegjogi kérdésekkel foglalkozik. Kiemelten kezel egyes, az egészségügyi önrendelkezési joggal kapcsolatos kérdéseket, például a reprodukciós jogokat, az ellátás visszautasítása és a méltó halálhoz való jog kérdését (eutanázia), a pszichiátriai kezeléskor alkalmazható kényszereszközök kérdéskörét. Küzd a hajléktalanság, a szegénység rendészeti kezelése ellen is. Célja a gondnokság intézményének átalakítása, és hogy a fogyatékos emberek a társadalom integráns részeként, ne elzártan, távoli tömegintézményekben éljenek. Monitorozza a fogyatékosokat ápoló és gondozó intézetekben az emberi jogok betartását. Bence Rita, programvezető

Név HIV/AIDS Program Születési év 2000. Leírás A HIV-/AIDS-kérdés jogi vonatkozásaival, a magyarországi és az EU-s HIV-/AIDS-stratégiával, valamint a HIV-vel élők emberi jogaival foglalkozik. Folyamatosan monitorozza a magyarországi HIV-tesztelés gyakorlatát, valamint a HIV-betegek kezelését. A TASZ HIV-/AIDS-programja, illetve -programvezetője tagja számos nemzetközi szervezetnek. Gondozó Bagyinszky Ferenc, programvezető Név Politikai Szabadságjogok Program Születési év 1996. Leírás A gyülekezési és egyesülési jog, a szólás-, a sajtó- és a vallásszabadság kérdéseivel foglalkozik. Ezek a szabadságjogok a nyílt társadalom, a demokratikus politikai rendszer alapjai. A TASZ fellép a politikai szabadságjogok indokolatlan korlátaival és korlátozásaival szemben, világnézetétől függetlenül véd mindenkit, legyen annak a tere a bíróság vagy a nyilvánosság. Gondozó Hegyi Szabolcs, programvezető Név Adatvédelmi és Információszabadság Program Születési év 1994. Leírás Az információszabadság biztosítja a közhatalmi szervek és a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. A polgárok csak kellő információk birtokában tudnak részt venni a közéletben: a tájékozottság a véleménynyilvánítás és a választójog alapfeltétele. A TASZ közérdekű adatos perei hozzájárultak a bírák és a bíróságok ítélkezési gyakorlatának kialakulásához. Ugyanakkor fontos az is, hogy az állam és az üzleti szféra kizárólag a hatékony működéséhez elengedhetetlen személyes adatokat kezelhesse, és az emberek maguk határozhassák meg, hogy a róluk szóló információkat kivel osztják meg. Gondozó Hídvégi Fanny, programvezető


Név Drogpolitikai Program Születési év 1994. Leírás A kezdeti években elsősorban drogfogyasztóknak nyújtott segítséget, és a drogtilalom alternatíváit mutatta be. 1998 óta a program jogsegélyszolgálata nemcsak magánszemélyek, hanem a területen tevékenykedő szervezetek részére is elérhető: jogi tanácsadást nyújt orvosok, utcai szociális munkások, illetve tűcsereprogramokkal foglalkozó szakemberek számára is. A TASZ Médiamonitor Programja minden, kábítószerekkel kapcsolatos hazai médiamegjelenést monitoroz. 2006 óta a program magyarországi tevékenységén túl regionális és nemzetközi drogpolitikával is foglalkozik. Saját hírportált üzemeltet, aktív a közösségi médiában. Gondozó Sárosi Péter, programvezető Név „Romaprogram nem csak romáknak” Születési év 2009. Leírás A ’TASZ Romaprogram nem csak romáknak’ célja a mélyszegénységben élők, elsősorban a közöttük felülreprezentált romák jog- és érdekérvényesítésének hatékonyabbá tétele. A program - amelynek keretében Skype alapú jogsegélyszolgálatot is üzemeltetünk -, segíti a romák helyi közösséggé szerveződését, saját vezetőik, aktivistáik kiválasztását és megerősítését. A program megcélzott területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye, mivel itt található Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek közel fele, de jelen vagyunk Gyöngyöspatán és Érpatakon is. A terepen tapasztaltak alapján jogi eszközökkel lépünk fel a romák strukturális diszkriminációjával szemben. Gondozó Jovánovics Eszter, programvezető Név East East Beyond Borders Program Születési év 2008. Leírás Az East East Beyond Borders Program olyan projekteket támogat, melyek a különböző nemzetközi kezdeményezések közötti tapasztalat-, információ-, tudás- és szakértelemcserét szolgálják. A program célja, hogy olyan képzett és informált emberek nemzetközi hálózatait alakítsa ki, akik azért munkálkodnak, hogy elősegítsék a nyitott társadalom eszméjének megvalósulását. Gondozó Sós Katalin, programkoordinátor Név Filmprogram Születési év 2007. Leírás A TASZ 2007 közepén indította el video-érdekérvényesítő programját, TASZ Film néven. Azóta több száz filmet készített, legtöbbet a drogpolitika területén, de a TASZ által felvállalt egyéb témák közül is egyre többről készül videó is. A TASZ filmjei szabadon terjeszthetők és letölthetők, a Creative Commons licencfeltételei alapján. Gondozó Takács István Gábor, programvezető Külön köszönet

Dénes Balázs, elnök Baltay Levente, Pelle Andrea, Sárosi Péter, Simon Éva – ügyvivők Bordás Róbert, Desics Péter, Erdey Péter, Fazekas Tamás, Harmat Gabriella, Horváth Judit, Juhász Péter, Kardos Tamás, Kis Tibor, Paulik Mónika, Perlik Nóra, Polgár Andrea, Sánta Szabolcs Miklós, Surányi Ádám, Vajda Éva, Verdes Tamás, Vodál Anita, Zsolt Melinda

Díjak

SozialMarie Díj – 2012 – Unruhe Private Foundation (Ausztria) Az Év Pro Bono Ügyvédje – 2011 – Magyar Ügyvédi Kamara, PILnet (Magyarország) IV. Roma Dokumentumfilm Fesztivál – 2011 – Depok Alapítvány (Magyarország) Erste Award for Social Integration – 2011 – Erste Foundation (Ausztria) Kreatív Magazin Webvideó Verseny – 2011 – Kreatív Magazin (Magyarország) Fáy András Díj – 2008 – OTP Nyrt. (Magyarország) SozialMarie Díj – 2007 – Unruhe Private Foundation (Ausztria) Justitia Regnorum Fundamentum Díj – 2007 – Dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos Az Év Civil Szervezete – 2004 – NIOK Alapítvány (Magyarország)


Nemzetközi kapcsolatok Felügyelő

European Drug Policy Initiative (EDPI) Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia (SWAN)

Vezetője

AIDS Action Europe Big Brother Awards International Eurasian Harm Reduction Network European Coalition for Just and Effective Drug Policies Freedom of Information Advocates Network Global Internet Liberty Campaign International Antiprohibitionist League International Drug Policy Consortium

Résztvevője

Dare to Act! Now more than ever! Count the cost!

Nemzetközi kampányok tízezres tábor, követők, rajongók és támogatók Közösségi média Facebook-oldalak TASZ HCLU Drogriporter Drugreporter TASZ Romaprogram, nem csak romáknak Twitter TASZ HCLU Legfontosabb weboldalak HCLU website Drugreporter Oknyomozó A TASZ jelenti blog Jogtalanul blog Kompetenciák Anyanyelv magyar Egyéb nyelvek

angol, orosz, német, francia, lengyel, héber, spanyol

Szociális készségek és kompetenciák

csapatszellem, kiemelkedő kommunikációs készség, magas fokú elkötelezettség, erős és folyamatos médiajelenlét, a jogalkotás és a bírói gyakorlat hatékony alakítása, nyilvánosság mozgósítása, kampányok, tüntetések szervezése és az azokban való részvétel, filmezés, fotózás, közösségi média

Hitvallás

Joggal vagy szabad!

TASZ CV  

Bemutatkozik a TASZ