Page 1

g e l e c e ğ e g

e

l

e

c

e

ğ

e

h

a

z

ı

r

ç

ö

h a z ı r z

ü

www.eskom.com.tr

m

l

e

ç ö z ü m l e r r


HAKKIMIZDA MİSYON İçinde buludnğumuz bilgi ve iletişim çağının Avrupa ve Dünyadaki etkileri ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak bu değişime ayak uydurabilmek için merkezi idare tarafından yürürlüğe konulan yasalarla getirilen yenilikleri, kamu kurum ve kuruluşlarında eş değer bir süreç içerisinde uygulanmasını sağlamak amacı ile 1984 yılında kurulan EŞKOM A.Ş. ilerleyen zaman içerisinde sürekli kaliteli hizmet hedeflerini yükseltmiş, Genel Müdürlük bünyesine bağlı Bölge Müdürlüklerini oluşturmuş ve Türkiyede Uluslararası TSE-ISO-EN 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi’ne sahip ilk yazılım şirketidir. Faaliyet göstermekte olduğu sektörde özellikle Belediyelere anahtar teslim çözümler sunan EŞKOM A.Ş. bünyesinde üretmiş olduğu Belediye Programları ile tüm Belediye birimlerine hitap etmektedir.

VİZYON Müşterilerine bilişim entegrasyonunu ilkeli, erdemli ve topluma saygılı bir çerçevede sunarak, maliyet ve zaman kaybını azaltırken, aynı zamanda günümüz teknolojilerinden maksimum düzeyde faydalanarak müşterilerimizin de kendi hizmet sağladığı grup ya da gruplara kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak ve satış sonrasında da tüm hizmetlerimizle beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, Gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel düzeyde ülkemizin geleceği için yatvwırımı ve istihdamı arttırmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ Yazılım ve bilgisayar sektöründe müşterilerimize uluslararası kabul görmüş standartlarda en iyi hizmeti sunarak lider firma olmak, tüm çalışanlarımızla birlikte Kalite Yönetim Sistemi’nde sürekli gelişmeyi sağlamak, verdiğimiz hizmeti hızlı, güvenilir ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gerçekleştirmek.

www.eskom.com.tr


EŞKOM YAZILIMLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ •

İlgili tüm uygulamaların birbiri ile tam entegrasyonu vardır.

Veri tabanı MySQL dir.

Tüm Windows İşletim Sistemleri (Windows 98, 98SE, 98ME, 2000, 2003, XP, VİSTA, Windows7, Windows8) ile sorunsuz kullanım olanağı.

Sunucu için Bağımsız İşletim Sistemi seçeneği. (Linux, Nowel, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003-2008-2012 Server)

İnternetten program güncelleme seçeneği.

Birim, Kullanıcı ve Program düzeyinde yetkilendirme ve güvenlik seçenekleri.

Gelişmiş parametrik yapı ile mevzuat değişikliklerinin kullanıcı tarafından adapte edilebilme özelliği.

Otomatik veri yedekleme seçeneği.

Kullanıcı tanımlı raporlama seçeneği.

Kullanıcıya özgü kısa yollar oluşturabilme ( Makro Tanımlama ) özelliği.

Rapor çıktılarının istenen formatta (HTML, Excel, PDF, Word) alınabilme özelliği.

Yazıcı çıktılarının istenen yazıcıya göre (Dotmatrix, Lazer) alınabilme özelliği.

Kullanılan güçlü veritabanı sayesinde dosya–index bozulması gibi sorunlarla karşılaşılmaması.

Veri tabanı müdahale yetkisi bulunan kullanıcıların kendine özgü SQL cümlecikleri oluşturarak istenilen şekilde rapor alabilmesi.

SQL Dili sayesinde raporların çok kısa sürede (daha hızlı) hazırlanabilmesi.

İstenilen yerde F1 (Yardım) tuşu kullanılarak program yardımı alınabilmesi.

Ulusal veri tabanları ile tam ve sorunsuz entegrasyon sağlanabilmesi. (E-DEVLET, TAKBİS, TUİK, NVİ, SGK, UAVT, İLLER BANKASI)


KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS) Kentinizi Eşkom KBS İle yönetin, hizmet vatandaşın ayağına gitsin… EŞKOM Kent Bilgi Sistemi (KBS); kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması, uygun yazılım ve donanımlar kullanılıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturulup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Coğrafi Konumsal Analiz Sistemi (CKAS); belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan veren, sürekli ek gelir yaratan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir Coğrafi Bilgi (CBS) Sistemidir. Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Konumsal Analiz Sistemi günümüzde birbirlerinden bağımsız sistemler olarak kullanılmaktadır. Geliştirilmiş olduğumuz EŞKOM KBS uygulamasıyla aslında birbirlerinden farklı gözüken iki bilgi sisteminin de “Kent Bilgi Sistemi” çatısı altında toplanabileceği görülmüştür. Kent Bilgi Sistemi (KBS) ; kentin tüm haritaları, mülkiyet bilgileri, imar planları, alt yapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetime destek olacak bütün bilgileri içinde barındırır. Tüm belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayacağından, tüm birimler arasında güçlü bir koordinasyon olanağı sağlamaktadır. EŞKOM KBS’nin, belediye gelirlerini yıl bazında en az %20 oranında arttırabileceği aşikardır. EŞKOM KBS’ nin en önemli özelliklerinden birisi de elektronik belediyecilik (E-Belediye) hizmeti verebilmesidir. E-Belediye ile vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmekte, anketlere katılabilmekte, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmektedir. Özetlemek gerekirse, vatandaşlar etkin biçimde yönetime katılabilmektedirler. Sonuç olarak; bu olanaklar belediyenizin gelirlerini yukarı doğru çekerken, hizmet kalitesini arttırmakta ve vatandaşın güveni ile birlikte memnuniyet seviyesinide en üst seviyeye çıkarmaktadır.

www.eskom.com.tr


EŞKOM KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS) ANA BİLEŞENLERİ

Adres – Numarataj Bilgileri

İmar Planı Bilgileri

Altyapı Bilgileri

Tapu Mülkiyet Bilgileri (TAKBİS)

Nüfus Bilgileri (NVİ)

EŞKOM KBS Yapı Ruhsatları (TUİK) Bina Fotoğrafları

Ulusal Adres Veritabanı (UAVT)

Adrese ve Mekana Dayalı Tüm Bilgiler

Halihazır ve Diğer Sayısal Haritalar

Uydu Görüntüsü veya Hava Fotoğrafları

EŞKOM KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS) ÖZELLİKLERİ •

Adrese dayalı bir sistemdir.

Tek sicil ile çalışır adres ve bilgi tekrarı yoktur.

Taşınmaz tabanlı bir sistemdir.

Ulusal veri tabanları (UAVT, NVİ, TAKBİS, TUİK, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, İLLER BANKASI) İle tam entegre çalışır.

Tüm banka formatlarına uygunluğu vardır. Her çeşit veri bankasının verdiği bilgiye uygun olarak hazırlanır.

Tapu entegrasyonu sayesinde emlak vergisi bildirimlerinde ekstra zaman harcamadan, bildirimler kısa zamanda, hatasız bir şekilde girilir.

Sicil kaydı işlemlerinde T.C. kimlik sorgusuyla siciller NVİ’ den otomatik doldurulur. İş gücü ve zamandan tasarruf sağlanır.

Bağımsız bölümlerde ikamet eden mükelleflerin her türlü bilgisi (kimlik , sosyal güvenlik , sosyal yardım, eğitim, gelir durumu, meslek, vb) tutulur ve harita üzerinden sosyal doku analizleri yapılır.


Harita üzerinden taşınmazla ilgili her türlü bilgiye ( ana taşınmaz özellikleri, bağımsız bölüm özellikleri, mülk sahibi bilgisi, borç bilgisi, ikamet edenler bilgisi, çalışan bilgisi, beyan bilgisi, arşiv bilgisi, bina fotoğrafları vb.) ulaşabilme imkanı vardır.

Vatandaş odaklı bir sistemdir. E-Belediye uygulamaları sayesinde her türlü istek, şikayet ve öneriler takip edilir, geriye dönüşler hızlı ve kolaydır. Harita üzerinden dilek, istek ve şikayet desteği vardır.

Elektronik belge ve doküman yönetim sistemi ile entegre çalışır. Kayıt üzerinde iken kayıtla ilgili tüm belge ve dokümanlara ulaşma imkanı vardır.

(Harita üzerinden bina sorgulama) (resim 2)

3d Kent Rehberi

www.eskom.com.tr


İlgili kayıt üzerinde iken haritaya ulaşma imkanı vardır.

Belediyeye gelen istek ve şikayetlerin türlerine göre tematik haritalanması sağlanabilmektedir.

3D şehir modellemesi ile KBS portalının yayınlanması sağlanabilmektedir.

Belediye sınırları içerisinde kaç binada asansör var? Coğrafi dağılımı verilerine harita üzerinden ulaşma imkanı vardır.

Vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik dağılımlarına ait tematik haritaların hazırlanması sağlanabilmektedir.

QR Kodlarla binaların akıllandırılabilmesi sağlanmaktadır. Vatandaşlar akıllı cep telefonları ile QR kodu okutarak yersel ve mekânsal bilgilere ulaşabilmektedir.


EŞKOM BELEDİYE YÖNETİM SİSTEMİ (BYS) TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE VE

DİĞER MODÜLLER •

Meclis Encümen Kararları Modülü

Evlendirme Modülü

Zabıta Modülü

İmar Modülü

İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ

Araç Takip Modülü

Memur Maaş İşlemleri

Başkanlık Modülü

Memur Özlük İşlemleri

Adres Etiket Modülü

İşçi Maaş İşlemleri

Taşınmaz Mal Modülü

İşçi Özlük İşlemleri

Satınalma Modülü

Encümen Huzur Hakları

QR Kodla Binaları Akıllandırılması

Sözleşmeli Personel İşlemleri

Diğer Personel (Öğrenci vb.) İşlemleri

ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ •

Muhasebe ve Bütçe İşlemleri

Taşınır Mal İşlemleri

GELİRLER MODÜLÜ •

Emlak Vergisi İşlemleri

E-BELEDİYE (İnteraktif Belediyecilik) •

Borç Sorgulama ve Ödeme

SMS ile Bilgilendirme

1.

Arazi İşlemleri

E-posta ile Bilgilendirme

2.

Arsa İşlemleri

Beyan Sorgulama

3.

Bina İşlemleri

İstek-Şikayet Takip

Rayiç Değerler Sorgulama

Çevre Temizlik Vergisi İşlemleri

Sulama Birliği İşlemeleri

İlan Reklam Vergisi İşlemleri

Su Aboneliği İşlemleri

SMS BELEDİYECİLİĞİ

Kira İşlemleri

Taziye ve Bayramlaşma

Eğlence Vergisi İşlemleri

Borç Bildirme

Ulaştırma Hizmetleri İşlemleri

İnteraktif Borç Sorgulama

Genel Tahakkuk İşlemleri

Duyuru, İlan, Bilgilendirme vb.

4.

İşgal Harcı

5.

Mezbahane Geliri

6.

İnşaat Harçları vs.

ÇÖZÜM MASASI MODÜLÜ •

İstek ve Şikayet Bildirimleri

Birimler Arası Bölümlendirme

Anında Bilgilendirme

ELEKTRONİK BELGE VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ •

Elektronik Belge Yönetimi

İş Akışı ve Süreç Yönetimi

Dijital Arşiv

Dijital İmza

MOBİL UYGULAMALAR •

El Terminali Uygulamaları

Otopark Uygulaması

Su Okuma Uygulaması

Pazar İşgaliyesi

Tahakkuk-Tahsilat İşlemleri

E-Yönetim (Cep Uygulamaları)

www.eskom.com.tr

Telefonu


TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE – ANALİTİK BÜTÇE MODÜLÜ Muhasebe Kayıtlarınız EŞKOM’ la Güvence Altında… Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü 10.12.2003 tarihli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır.

Diğer modüller ile (Gelir, Personel, Satınalma, Taşınır Mal) entegre çalışır. Ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişleri otomatik hazırlanır. İller bankası ile entegre çalışır, ay sonlarında iller bankası kesintileri otomatik muhasebeleştirilir. Dönem sonu işlemleri yapılmadan istenen tarih aralığında bilanço ve diğer mali tablolar raporlanabilir. Ekonomik sınıflandırmanın her düzeyinde rapor alınabilir. Firma cari kartları, istenilen düzeyde ve hesap koduna göre raporlanabilir. Personel bütçesi tüm gerekçeleri ile birlikte program tarafından otomatik olarak hazırlanır. Sayıştay’a gönderilecek tüm raporlar çok kısa bir süre içerisinde hazırlanır. Ay sonlarında Maliye Bakanlığı’na gönderilecek raporlar çok kısa bir sürede hazırlanıp Maliye Bakanlığı’nın sistemine otomatik olarak gönderilir. Elektronik belge ve doküman yönetim sistemi ile entegre çalışır, yevmiye üzerinde iken ilgili evrakın tüm arşiv bilgilerine ulaşılabilir. Üst yöneticilere sunulması gereken analiz ve istatistiklerin hazırlanması sağlanır.


İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ EŞKOM İnsan Kaynakları Modülü ile personeli yönetmek daha kolay… Personel özlük işleri takipleri yapılır; hizmet belgeleri, nakil işlemleri, ödül-ceza işlemleri, mal bildirim bilgileri, aile bilgileri, izin-terfi işlemleri takip edilir. Bu işlemlerle ilgili tüm yasal raporlamalar yapılır. Yıllık izin bilgileri ve mazeret izinleri sistem tarafından takip edilir, varsa geçmişten kullanılmayan izinler sistem tarafından otomatik olarak takip edilir. Sağlık belgesi, vizite, diş sevki gibi işlemler sistem tarafından otomatik olarak hazırlanır. Aile ve kimlik bilgileri otomatik olarak nüfus ve vatandaşlık işlerinden güncellenir, aile ve çocuk yardımları buna göre hesaplanır. Memur maaşları, sözleşmeli personel ücretleri, işçi ücretleri, belediye başkan maaşı, encümen meclis huzur hakları, vekalet ücretleri, öğrenci ücretleri, asgari geçim indirim bordroları sistem tarafından yasalarda belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanır ve ilgili raporlar sistem tarafından otomatik oluşturulur. Maaşlarda yapılan değişiklikler (memur katsayıları, taban-tavan) gibi sabit parametreler otomatik güncelleştirilir. Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili sosyal güvenlik kurumu kesintileri otomatik olarak kuruma gönderilir. Bütçe hazırlama dönemlerinde personel giderleri dolu ve boş kadrolar olarak hazırlık bütçeleri sistem tarafından tüm gerekçeleri ile birlikte otomatik hazırlanır.

www.eskom.com.tr


İşten ayrılma ve işe giriş bildirgeleri sistem tarafından oluşturulur. İşten çıkartılan işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları, emekli olan işçilerin emekli ikramiyeleri hesaplanır. Personelde yapılan maaş ve ücret tahakkukları birim bazında otomatik olarak muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme sonrasında tahakkuklarla oynanmaması için sistem tarafından otomatik kilitlenir, böylelikle personel tahakkuk ve muhasebe kayıtları arasında olası tutarsızlıklara müsaade edilmez. Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır, personelle ilgili tüm arşiv bilgisine ulaşılabilir. Personelle ilgili tüm hakediş ve kesinti raporları aylık ve yıllık raporlanabilir.

GELİRLER MODÜLÜ Eşkom Gelirler Modülü ile gelirlerinizi kontrol altına alın, gelir kayıplarından kurtulun.... Gelirler Modülü Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerine inşa edilmiş, 213, 6183, 3505, 4734, 5393 sayılı yasalar ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre hazırlanmıştır. Belediyeye gelir kaydedilecek tüm gelir kalemlerini ve işlemlerini kapsamaktadır. Gelirler Modülü içeriği :

-Ortak Sicil ve Kimlik Bilgileri,

-Tahsilat,

-Emlak Vergisi,

-Çevre Temizlik Vergisi,

-İlan-Reklam Vergisi,

-İçme Suyu ve Abonelik İşlemleri,

-Sulama Suyu,

-Eğlence Vergisi,


-İmar Harçları,

-Harcamalara Katılım Payları,

-Haberleşme Vergisi,

-Ulaşım Gelirleri,

-Kira Gelirleri,

-Mezarlık Gelirleri,

-Yangın Sigorta Vergisi,

-Jeotermal Gelirleri,

-İşgaliye,

-Mezbaha Gelirleri,

-Pazaryeri Gelirleri,

-Para Cezaları,

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Gelirleri,

-Otopark Gelirleri,

-Elektrik Tüketim Vergisi,

-Katı Atık Gelirleri,

-Genel tahakkuk (Diğer Gelirler)

Ulusal veri tabanları ile entegrasyonu sayesinde vatandaş tarafından verilen bildirimlerin doğruluğu test edilebilmektedir. Gelirler Modülü Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerine inşa edilmiştir. Adrese dayalı çalışmaktadır. Belediye sınırları içerisinde ikamet eden mükelleflerin taşınmaz adreslerine bağlantısı sağlanır. Harita desteklidir. Kent Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden haritaya bağlanılır, ilgili kayıt girilirken harita ekranı açılır ve taşınmazın konumsal verisine (cephe durumu, cadde sokak konumu) bakılır. TUİK ruhsat verileri sayesinde bina nitelikleri ile ilgili doğruluk, UAVT adres bilgileri ile ilgili doğruluk, NVİ kimlik bilgilerinin doğruluğu, TAKBİS tapu mülkiyet bilgilerinin doğruluğu kontrol edilebilmektedir. Her türlü azaltan, artıran, satış ve terkin işlemleri otomatik yapılır. Aynı bağımsız bölüme mükerrer kayıt girilmesi engellenir. Hisse kontrolü yapılır. Bildirimlerden doğabilecek usulsüzlüklerde (geç beyan, eksik veya yanlış beyan) cezalar yasal çerçeveler içerisinde otomatik olarak uygulanır. Her türlü ön ödemeli sistemlerle entegre çalışır. Yasal çerçeveler içerisinde tüm gelirlerin taksitlendirilmesi yapılabilir. Günün de ödenmeyen taksitler otomatik olarak bozulur. Banka, e-belediye uygulamaları ile tahsilat yapılır ve tahsilat türüne göre irsaliyeler ayrı ayrı raporlanabilir. Muhasebe ile entegre çalışır. İstenilen tarih aralıklarında tahakkuk, tahsilat, artıran, azaltan işlemleri otomatik olarak muhasebeleştirilir. Çapraz kontrol sayesinde ilan reklam beyanı verip çevre beyanı vermeyen mükellefler kontrol edilir ve vergi kayıpları engellenir. Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. İstenildiğinde kayıtla ilgili arşiv bilgisine ulaşılabilir. Mükelleflerin borç ve beyan bilgileri harita üzerinden takip edilebilir.

www.eskom.com.tr


Taşınmaz tabanlı bir yazılımdır. Ruhsat bilgilerinden hareketle ana yapıda mevcut bağımsız bölümler kontrol edilerek, bildirimleri verilmemiş bağımsız bölümlerin tespiti sağlanır. Mükellefe beyana çağrı işlemleri yapılır. SMS otomasyonu ile entegre çalışır. İstenirse SMS ile borç bildirimi, ödemelerden dolayı Teşekkür Mesajları otomatik olarak gönderilir. Alacaklarla ilgili her türlü icra takip işlemleri (ödemeye çağrı, ödeme emri, hapsen tazyik, savcılık yazısı, vb.) takip edilebilir. Mobil cihazlarla entegre çalışır; online ve offline su okuma, online tahsilat işlemleri yapılabilir.

(Kent Bilgi Sistemi)

(Gelirler)


SATINALMA MODÜLÜ EŞKOM Satınalma Modülü ile alımlarınızı yapın, zamandan kazanın… 4734 Sayılı Kamu İhale kanunun 22. Maddesi “Doğrudan Temin Usulü” ile yapılacak alımların usul ve esaslarına göre hazırlanmış bir modüldür. Satınalmanın tüm aşamalarını kapsamaktadır. Her birim kendi birimine ait alımlarla ilgili talepte bulunabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmetin farklı ekonomik sınıflandırmada olması halinde aynı alım için birden fazla onay belgesi, harcama talimatı hazırlanabilir. Şablon tanımlamaları ve eski alımlardan kayıt getirme (sözleşme, şartname vb.) özelliği vardır. Zaman kaybı yaşanmadan alımlar yapılabilir. Standart Dosya Planı’na uyumludur. Her evrakın Standart Dosya Planı Kodu seçilebilir. Satınalma ile ilgili tüm belgeler sistem tarafından otomatik oluşturulur. Taşınır Mal ve Muhasebe-Bütçe Modülü ile entegre çalışır. İlgisine göre yapılan alım taşınırı ilgilendiriyorsa taşınır mal modülüne, muhasebeyi ilgilendiriyorsa direk muhasebe modülüne kayıt gönderir. Alım aşamasında bütçe tertibi seçildiğinde ödenek kontrolü otomatik olarak yapılır. Doğrudan temin alımlarında (22 d) bütçe tertibinin % 10 bütçe kontrolü yine sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. İhtiyaç duyulması halinde satınalma işlemleri elektronik imza ile yürütülebilir.

www.eskom.com.tr


TAŞINIR MAL MODÜLÜ EŞKOM Taşınır Mal Modülü ile taşınırlarınızı kontrol altına alın… Teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında veya azalışlarındaki işlemlerin kayıt altında tutulabileceği karmaşık yapıların aksine kolay ve anlaşılır bir yazılımdır. Yazılım, Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer alan Taşınır Kod Listesi (A) ve (B) bölümlerinde belirtilen detayları 31 Mart 2007 tarih 26479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Kod Listesi Genel Tebliğinde belirtilen doğrultuda ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Sisteminde kullanılan hesap planına uygun olarak çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Bu modülde harcama birimleri ve bunlara bağlı ambarlar anılan yönetmeliğin 38’nci maddesinde belirtilen kodlama sistemine göre ayrı ayrı belirlenebilmektedir. Yönetmelikte belirlenen belge ve cetveller otomatik olarak oluşturulur. Satınalma Modülü ile entegre çalışır, satın alınan malzemelerin ambar geçici alındısı ve taşınır işlem fişi otomatik oluşturulur. Ambarlar arası işlemler, yılsonu sayım işlemleri yapılır, sayım tutanakları sistem tarafından otomatik olarak hazırlanır. Taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesabını oluşturan cetveller otomatik olarak oluşturulur. Giriş ve çıkış işlemleri otomatik olarak muhasebeleştirilir. Yıl sonlarında giriş ve çıkışlar arasında tutarsızlık olmaz. Ayrıca taşıt ve demirbaşlarla ilgili amortisman hesapları yapılır ve yıl sonlarında entegrasyon vasıtasıyla amortisman hesaplarına otomatik olarak aktarma yapılır. Muhasebe işlem fişleri sistem tarafından hazırlanır. Demirbaşların girişi yapıldıktan sonra çıkış işlemleri istenirse aynı anda yapılabilir, kullanıma verilen demirbaş ve taşıtların zimmet işlemleri takip edilir. Her birim kendi giriş çıkışlarını kontrol edebilir. Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. İstenildiğinde taşınır kaydı ile ilgili her türlü belge ve dokümana ulaşılabilir.


TAŞINMAZ MAL MODÜLÜ EŞKOM Taşınmaz Mal Modülü ile nakde dönüştürülebilecek taşınmazlarınızı keşfedin… Taşınmaz Mal Modülü, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanmıştır. Kiraya verilen taşınmazların, kiralık alınan taşınmazların, tahsis verilen taşınmazların, tahsis alınan taşınmazların takibi yapılır. Taşınmaz kayıtları ile ilgili her türlü belge ve resimler arşivlenebilir. Taşınmazlar üzerinde yapılan değer arttırıcı işlemler ve yeniden değerleme tutarlarının takibi yapılır. Taşınmazlar ile ilgili amortismanların takibi yapılır. İstenildiğinde, taşınmazla ilgili tüm kayıtlara arşivleri karıştırmadan anında ulaşılabilir. Taşınmazlar ile ilgili dava durumlarının takibi yapılır. TAKBİS ile entegre çalışır. İstenilen tarih aralıklarında TAKBİS den güncelleme yapılabilir. Satılan taşınmazlarla ilgili kayıtlar tutulur. Tevhid ve ifraz işlemleri yapılır. Taşınmazla ilgili geçmiş kayıtlar görülebilir. (hangi kayıttan geldi, hangi kayda gitti gibi.) Harita ile entegre çalışır, harita üzerinden kurum taşınmazları takip edilebilir. Tahsis ve kira erken uyarı sistemi mevcuttur. Tahsis süresinin dolması veya kira kontratının süresinin dolması durumunda sistem istenilen kritere göre kullanıcıyı uyarır. Değer arttırıcı işlemlerin takibi sayesinde, kurumun mevcut taşınmazlarına geçmişten bugüne kadar yaptığı yatırım harcamalarının tamamının takip edilmesi sağlanabilmektedir. AYKOME çalışmalarının takibi, kazı ruhsatlarının çıkartılması bu çalışmaların harita üzerinden görüntülenmesi sağlanabilmektedir.

www.eskom.com.tr


DİĞER MODÜLLER Encümen – Meclis Kararları Modülü Belediye Encümen ve Meclisinin; belirlediği gündem maddelerini, aldıkları kararları kayıt altına aldıkları yazılımdır. Geniş raporlamaları vardır. Kararın konusu, tarihi, sayısı kriterlerine göre raporlama yapılabilir. Elektronik Belge ve Doküman Yönetimi ile entegre çalışır. İstenilen tarih aralığında kararla ilgili her türlü arşiv bilgisine ulaşılabilir. E-Belediye uygulamaları ile entegre çalışır üst yönetim isterse alınan kararlar vatandaşların bilgisine sunulabilir.


Evlendirme Modülü EŞKOM Evlendirme Modülü ile nikah işlemleriniz daha kolay ve daha hızlı… Yazılım kanunla belirlenmiş ve Kurum yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olan nikah başvuruları kabulü esaslarına göre hazırlanmıştır. Evlenme ve nikah işlemleri için gerekli belge ve dokümanların oluşturulması ile ilgili gerekli tüm bilgilerin giriş ekranına sahiptir. Bilgi girişi yapılan tüm bilgi ve belgelerin kanunla ve idarece belirlenmiş formatlarda raporu alınabilir. Hazırlanan ve raporlanan tüm belge ve bilgilerin kayıtları sistem dahilinde tutulur ve daha sonra istenildiğinde görülebilir. Evlenecek kadın ve erkeğin T.C. kimlik numaraları ile nüfus ve adres bilgileri otomatik olarak NVİ den transfer edilir. Kısa sürede evlendirme işlemi gerçekleştirilir. Evlilik cüzdanı sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Mernis, evlenme beyannamesi, nüfus cüzdan sureti, sağlık raporu vb. raporlar sistem tarafından otomatik olarak hazırlanır. Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi ile entegre çalışır. İstenildiğinde her türlü arşıv bilgisine ulaşılabilir.

www.eskom.com.tr


İmar Fen İşleri Uygulaması Ruhsat ve İzin Bilgilerinizi Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) veritabanına Eşkom İmar İşleri Uygulaması ile kolayca ulaştırabilirsiniz.

Belediye sınırları içerisinde yapılmakta olan bina, konut vb. yapıların inşaatındaki ruhsat işlemleri ve imarındaki yapı kullanma izinleri ile ilgili belgeler, teknik bilgiler ve ruhsat/izin gelir bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.

Zabıta Modülü EŞKOM Zabıta Modülü ile denetimlerinizi yerinde ve online olarak yürütün, iş kaybı yaşamayın… Zabıta Modülüyle kanunla belirlenmiş ve idare yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile, Hafta Tatili İzin Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi ve hazırlanacak bu belgeler için suret işlemleri ile ilgili gerekli tüm bilgilerin giriş ekranına sahiptir. Bilgi girişi yapılan tüm belgelerin kurum tarafından hazırlanmış formatta raporu alınabilmektedir. Online olarak mükellef başvuruları alınabilmekte, sistem tarafından otomatik olarak verilen başvuru numarası ile online ruhsat takibi sağlanabilmektedir. Ayrıca mükellef, başvuru aşamalarını ve ruhsat işlemlerinin hangi aşamada olduğunu takip edebilmektedir. Hazırlanan ve raporlanan tüm belge ve bilgiler sistem dahilinde tutulur, ruhsatla ilgili denetim bilgileri takip edilir. Kesilen cezalar el terminalleri üzerinden online olarak girilir. Tahakkuk ve tahsilatlar yerinde, zabıtalar sahadayken yapılır. Yazılım kanunla belirlenmiş ve idare yönetmeliklerine göre düzenlenmiş olan Tespit Tutanağı, Pazar Yerleri İşlemleri, Denetim Bilgileri, Kaçak Tutanağı, İdari Yaptırım Tutanağı, Kabahatler Kanunu Tutanağı ile ilgili, gerekli tüm bilgilerin giriş ekranına sahiptir.


Pazaryeri girişleri, ilgili pazaryerlerine pazarcıların tanımlanması, tezgah tanımları, tezgahlara ürün tanımlamaları yapılabilir. Sistem tanımlanan ürün dışında faaliyet tanımlamaya müsaade etmez. Tanımlanan kapasitenin dışına çıkıldığında gerekli uyarılar sistem tarafından verilir. Seyyar satıcılara ait bilgilerin kayıtları tutulur ve seyyar satıcılar ile ilgili işlemler tarih bazlı takip edilir. Zabıta müdürlüğünde her serviste görev listeleri hazırlanabilir ve üst yöneticiler tarafından bu görev listeleri takip edilebilir. Bir olay vuku bulduğunda geçmişe yönelik görev listelerine bakıp hangi ekibin görevde olduğu tespit edilebilir. Tutulan tutanaklarla ilgili bilgilere istenilen tarih aralığında ulaşılabilir.

Araç Takip Modülü EŞKOM Araç Takip Modülü ile belediyenize ek yük getiren araç masraflarından kurtulun… Araç filosuna sahip ve araçlarının güvenliğini, verimliliğini daha düşük işletim maliyetini hedefleyen her kuruluşun araç takip sistemlerinden önemli ölçüde yararlanması gerekmektedir. Araç Takip Sistemleri genel olarak iki temel ihtiyaç için kullanılmaktadır. Birincisi verimliliği artırmak ikincisi ise filo denetimini sağlamaktır. Yerel yönetimlerin yada diğer kurum ve kuruluşların bünyesinde çalıştırdığı taşıtların internet ortamında yada lokal ortamda takibini sağlayan EŞKOM Araç Takip Modülü ile araçlarınızın denetim ve takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Araçla ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz bu yazılım sayesinde araç sürücülerinin otokontrolü de sağlanmış olacaktır. Araçlarla ilgili her türlü takip, yedek parça, madeni yağ, akaryakıt ve işçilik takibi araç plakası bazında yapılır. Yine aynı şekil sınıflandırmalarla ilgili olarak aynı modele ait araçlar arasında kıyaslamalı istatistiksel raporlar alınabilir. Araçların haftalık, aylık, yıllık kısacası istenilen tarih aralıklarında araç maliyetleri çıkartılabilir. www.eskom.com.tr


Araçlarla ilgili iş emirleri hazırlanabilir. Rapor ve tutanaklar sisteme işlenebilir ve plaka bazında araç görev raporu çıktıları alınabilir. Araçların periyodik bakımları, sigorta bilgileri, HGS-OGS, lastik değiştirme, kaza, muayene vb. bilgileri takip edilebilir. Kiralık olarak kullanılan araçların takibi yapılabilir.

E - BELEDİYE MODÜLÜ EŞKOM E-Belediye Modülü ile 7/24 kesintisiz hizmet… E-Belediye (İnteraktif Belediyecilik) , temel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın ve onun katılımına daha açık bir yapılanmayı ifade eder. Daha açık bir ifadeyle belediyenin yerinde vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda internet üzerinden online olarak sunmasıdır. EŞKOM E-Belediye Modülünün “BELEDİYE” açısından avantajları ;

-Hizmetlerin sağlanmasında etkinlik ve verimlilik,

-Vergi adaletinin sağlanması,

-Performans ölçümü,

-Modernleşme ve reform aracı,

-Bilgiye dayalı karar verme mekanizmalarının gelişimi,

-Çevreye duyarlılık,

EŞKOM E-Belediye Modülünün “VATANDAŞ” açısından avantajları ;

-Daha kaliteli hizmet,

-Vatandaş odaklı hizmet,

-7 Gün 24 Saat hizmet,

-Hizmetlerin üretilmesine katılım imkanı,

-Daha saydam ve hesap sorulabilir yönetim,


-Bürokratik engellerin ortadan kalkması,

-Zamandan tasarruf,

EŞKOM E-Belediye hizmetler;

uygulaması

ile

sunulan

-Beyan sorgulama,

-Su okuma bilgileri sorgulama,

-Tahakkuk sorgulama,

-Borç sorgulama ve ödeme,

-Arsa, cadde, sokak rayiç değerleri sorgulama,

-Bina, inşaat maliyet değerleri sorgulama,

-Çözüm Masası ile tam entegrasyon,

-Çevre Temizlik Vergisi tarife sorgulama,

-Bina aşınma oranları sorgulama,

-Arazi değerleri sorgulama,

-Tahsilat sorgulama,

-Sicil sorgulama, -Evlenme başvuru işlemleri, -İşyeri Ruhsatı başvuru ve başvuru takibi, -İstek, şikayet, öneri başvuruları ve başvuru takibi, -Encümen, Meclis Kararları takibi,

www.eskom.com.tr


ÇÖZÜM MASASI MODÜLÜ EŞKOM Çözüm Masası Modülü İle hizmet standardınızı yakalayın… Kuruma gelen her türlü istek, şikayet ve önerilerin takip edildiği bir modüldür. Özellikleri;

-Şikayet kategorileri birimlere göre tanımlanabilir ve otomatik yönlendirme yapılabilir,

-Hizmet standartları tanımlanabilir, şikayet türüne göre süre tanımlanabilir ve performans analizleri yapılabilir,

-Çözüme kavuşturulan her türlü istek ve şikayet, istek ve şikayet sahibinin tercih ettiği iletişim aracı ile geri dönüş sağlanır,

-SMS uygulaması ile entegre çalışır, vatandaş sms ile bilgilendirilir,

-İstenilen analizler yapılabilir ve istatistiksel raporlar alınabilir,

-İhtiyaç duyulursa gelen istek ve şikayetler üst yöneticilere sms olarak iletilebilir,

-Üst yöneticiler, cep telefonlarından gelen istek ve şikayetleri takip edebilir,


SMS BELEDİYECİLİĞİ EŞKOM SMS Modülü ile vatandaşa iyi dileklerinizi iletin, vatandaş sizi yanında hissetsin… SMS Modülü, Gelirler Modülü ile eşzamanlı çalışabilme özelliğine sahiptir. Gelirler Modülü’nde hazırlanmış olan borçlular raporu aynı ekran üzerinden rapor içeriğinde geçen mükelleflere mesaj olarak gönderilebilmektedir. SMS Modülü ile yapabilecekleriniz;

-Borç bilgilendirme,

-Beyana çağrı,

-Cenazelerde taziye mesajları gönderebilme,

-Bayram ve özel günlerde kutlama mesajları gönderebilme,

-Hazır şablon tanımlama ve bilgilendirme,

-İnteraktif borç sorgulama,

www.eskom.com.tr


MOBİL UYGULAMALAR EL TERMİNALİ UYGULAMALARI EŞKOM Mobil Uygulamaları ile daha kısa zamanda daha çok iş yapın… Mobil belediyecilik, teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecinin en önemli uygulamalarından bir tanesi haline gelmiştir. Uygulama sayesinde kullanılan mobil cihazlarla zaman ve mekana bağlı kalmaksızın önemli belediyecilik faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir Yaşantımıza yeni girmeye başlayan mobil-iş sadece cep telefonu veya WAP ile sınırlı değildir. PDA veya kişisel bilişim ekipmanları, taşınabilir bilgisayarlar bu anlamda yeni işlevler üstlenmeye başlamışlardır. Teknoloji dünyasında her gün bir çok yeni mobil uygulama örneğinde görülmektedir ki; iş ve mekan kavramları hızla değişmekte ve yeni mesai kavramları ortaya çıkmaktadır. Görevlendirilen personelin topladığı bilgileri, yaptığı denetimleri, tahakkuk ve tahsilatları online olarak sisteme aktarması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Mobil uygulamaların büyük önem arz ettiği günümüzde EŞKOM A.Ş. olarak geliştirdiğimiz mobil uygulamalar ile yerel yönetimlerin işlerini daha kolay hale getirmiş bulunmaktayız.

Eşkom El Terminali Uygulamaları ile yapabilecekleriniz;

Offline ve online su okuma ve tahakkuk,

Online pazaryeri tahakkuk ve tahsilat,

Online tahsilat (tüm gelirler),

Online veri toplama,

Online işgaliye tahakkuk ve tahsilat,

Online otopark tahsilat,

Eşkom El Terminali Uygulamalarının “BELEDİYE” açısından avantajları ;

İşgücü ve zaman kaybının ortadan kaldırılması,

Gelirlerin zamanında ve yerinde toplanması,

Vatandaş memnuniyeti,

Yerinde hizmet,

Seyyar ekiplerin denetlenmesi ve performans ölçümü,

Online bilgi alışverişi,

Modern ve hızlı belediyecilik anlayışı,


E – YÖNETİM UYGULAMASI Değerli Yöneticiler EŞKOM E-Yönetim Uygulaması ile artık sormayın, sorgulayın… İletişimin her gün biraz daha yaşamımızın bir parçası haline geldiği bu günlerde, bizde EŞKOM A.Ş. olarak bu teknolojik gelişmenin uzağında kalmayarak geliştirdiğimiz E-Yönetim Uygulamasını (WEB ve Mobil olmak üzere) tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz.

E-Yönetim Uygulaması nedir? Siz değerli belediye yöneticilerinin; tahsilât, tahakkuk, muhasebe, günlük randevular ve personel durumu gibi ihtiyaç duyacağınız karar destek bilgilerine internet ulaşımınızın olduğu her yerde bilgisayarınızdan, tabletinizden veya cep telefonlarınızın kapsama alanında olduğu her yerden gerçek zamanlı olarak ulaşabilmenizi sağlayan uygulamadır. Bu yazılım sayesinde üst yöneticiler kurum içinde olmasa dahi belediye gelir ve giderlerini telefon trafiğine gerek kalmaksızın eş zamanlı olarak görebilirler ve aynı sistem aracılığı ile görev dağılımlarını ve raporlarını bu sistem üzerinden yapabilirler.

www.eskom.com.tr


ELEKTRONİK BELGE VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Elektronik belge, doküman ve süreç yönetimi alanında deneyimli, uzman kişilerin çalışmaları ile geliştirilmiş olan bu modül; üstün özellikleri, performansı, kullanım kolaylığı ve müşteri odaklı destek hizmetleri sayesinde her boyuttaki kuruluş için en doğru seçim olmayı başarmıştır. ÖZELLİKLERİ;

-% 100 ağ tabanlıdır,

-Güç ve performans açılarından rakipsizdir,

-Kullanım kolaylığı sayesinde uzun eğitimler ve pahalı danışmanlıklar gerektirmez,

-Güvenlik konusunda son derece güçlü ve kapsamlıdır,

-5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun e-imza desteği vardır,

-Hem garanti süresince, hem de sonrasında karşınıza gizli maliyetler çıkartmaz,

-Kolaylıkla özelleştirilebilir ve kurumunuzun iş yapış tarzına uyum sağlar,

-Güçlü iş akışları motoru ve dinamik form desteği vardır,

-Yüzbinlerce sayfa içerisinde dahi saniyeler içerisinde aradıklarınızı bulur,

-Ölçeklenebilir ve ihtiyaçlarınız ne kadar artarsa artsın eksiksiz performans sunar,

-Harici uygulamalar ile kolayca entegre edilebilir,

-T.C. Resmi Gazete’nin 2004/8125 sayılı resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkındaki Yönetmeliği’ne uygundur,

-T.C. Başbakanlık tarafından yayınlanmış olan 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı’na ilişkin Genelge’sine uyumludur

-TSE’nin yayınladığı TS 13298 sayılı Elektronik Belge Yönetimi Sistem kriterleri’ne uyumludur


ANA MODÜLLER VE TEMEL ALT BİLEŞENLERİ

Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi, kurumunuzda işgücü, zaman ve maliyet tasarruflarına imkan sağlayarak verimi artırır ve en hızlı yatırım geri dönüşünü mümkün kılar. Süreçlerinizin takip edilmesi ve ölçülmesi, kalitenin yükseltilmesi, bilgi ve belge güvenliğinin sağlanması gibi kurumsal açıdan hayati önem taşıyan kazanımlar sunarak geleceğe güvenle bakabilmenize olanak tanır.

İdari Avantajları ;

-Hızlı yatırım geri dönüşü,

-Süreçlerin standart hale gelmesi ve izlenebilmesi,

-Performans ölçümlerinin yapılabilmesi,

-Güçlü yetkilendirme sistemi ile tam güvenlik,

-Uzaktan erişim,

-Düşük başlangıç ve sahip olma maliyetleri,

-İşgücünden, kağıt tüketiminden ve zamandan tasarruf, www.eskom.com.tr


Genel Avantajları;

-Kurumsal hafızanın yapısal bir şekilde saklanması ve paylaşılması,

-Bilgi ve belge güvenliğinin sağlanması,

-Kalite sistemi uyumluluğu,

-Kuruma göre özelleşerek en kolay geçiş sürecini sunması,

-MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ve Outlook entegrasyonu,

-Ölçeklenebilir yapı,

-Otomatik yedekleme sistemi,


Genel Müdürlük Selanik Cad. 50 / 12-13-14 Kızılay / ANKARA Tel : 0 (312) 419 23 90 - pbx Fax : 0 (312) 417 54 82 eskom@eskom.com.tr İzmir Bölge Müdürlüğü 9 Eylül Mah. 307. Sok. No:14 Daire: 1 Gaziemir / İZMİR Tel : 0 (232) 252 30 38 Fax : 0 (232) 252 30 82 izmir@eskom.com.tr Trabzon Bölge Müdürlüğü 2 Nolu Beşirli Mah. Yavuz Selim Bulv. No: 513 TRABZON Tel : 0 (462) 229 01 72 Fax : 0 (462) 229 06 41 trabzon@eskom.com.tr Ordu Bölge Müdürlüğü Atatürk Mah. Devlet Sahil Yolu No : 709 Ünye / ORDU Tel : 0 (452) 324 38 69 Fax : 0 (452) 324 64 49 ordu@eskom.com.tr

www.eskom.com.tr

Teknoloji Geliştirme Bölgesi / CYBERPARK Cyberplaza B Blok No: BZ03 Bilent / ANKARA Tel : 0 (312) 265 03 60 Fax : 0 (312) 265 03 61 bilkent@eskom.com.tr

Eskom katalog  
Eskom katalog  

Eskom

Advertisement