Page 1

tipy pro vás

Thermo Industry, a.s.

Plísně a jejich trvalé odstranění Je všeobecně známo, že plísně a houby rostou ve vlhkém prostředí. Plísně jsou více či méně toxické, patří mezi silné alergeny a řada z nich je dokonce rakovinotvorných. S výtrusy se tyto látky dostávají do ovzduší. Povrchy stěn, které jsou porostlé houbami, představují vážné zdravotní riziko. V domech či bytech se plísně tvoří především vzhledem k nevhodnému větrání a vzniku tepelných mostů (ty způsobuje buď nedostatečná tepelná izolace, nebo špatná stavební konstrukce, a těmito místy je tak teplo daleko rychleji odváděno konstrukcí ven).

V těchto místech zdivo vlhne a ke vzniku plísní není daleko. Tepelným mostům lze snadno zabránit. Po aplikaci termoaktivní stěrky AERO-THERM se zvýší povrchová teplota vrstvy stěny o 3–5 °C, AERO-THERM vytvoří souvislou vrstvu beze spár a te­ pelných mostů, čímž zabrání vzniku plísní a v neposlední řadě po aplikaci na stropy a obvodové venkovní zdivo zajistí tepelnou pohodu při nižší teplotě vytápění. Aplikace termoaktivní stěrky není složitá, ale pro to, aby zajistila zdravé prostředí v bytech, domech nebo v průmyslových pros­ torech, je nutné podklad důkladně zbavit plísní, a to vhodnými a funkčními přípravky, které obsahují preventivní složku. Máme výborné zkušenosti s přípravky, které dovážíme ze Slovenska a jsme jedním z mála distributorů pro ČR. Jedná se o antibak­ teriální přípravky s obsahem aktivního stříbra. Přípravky s obsahem aktivního stříbra jsou čistě anorganického původu a jejich účinek je založený na třech základních princi­ pech, které se vzájemně prolínají a doplňují. Předností přípravků je netoxicita pro vyšší živočichy. Kombinace tří mechanismů je velmi účinná na jednobuněčné nebo málobuněčné organismy. Např. proti přípravku ANSILVER si nedokáží mikroorganismy vy­ budovat imunitu ani po opakované aplikaci. Z tohoto důvodu jsou produkty s obsahem aktivního stříbra výrobkem nové ge­ nerace. ANSILVER získal ocenění na veletrhu INCHEBA 98 ještě pod starým názvem BIOSTAT – cenu Modrá planeta, která je udělována jedinečným a ekologicky nezávadným produktům.

AERO-THERM = tepelná pohoda Plochy stropů, stěn a podlah, které obklopují interiér, mají značný vliv na tepelnou pohodu. Vnitřní prostor je ohříván radiátorem nebo jiným tepelným zdrojem a současně je ochlazován studený­ mi stěnami, které část tepla pohltí a odvedou pryč. V místnosti 60

www.ProfiMag.cz

s teplými stěnami, ve které je např. 22 °C, se cítíme daleko lépe než v míst­ nosti, kde je totožná teplota, ale stěny jsou chladné. V obou místnostech je stej­ ná teplota, ale rozdílná tepelná pohoda. Termoaktivní stěrka AERO-THERM vytváří tenkou po­vrchovou vrstvu, která vyniká schopnos­tí prakticky okamžité odezvy na změny vnitřního prostředí. Tepelná jímavost stěrky je mnohem menší než tepelná jímavost běžně používaných materiálů. Její povrchová teplota se blíží teplotě okolních předmětů a v praxi se to projevuje velmi krátkou dobou zátopu. Rychlý ohřev Na začátku vytápění mají povrchy stěn i předmětů stejnou teplotu jako vzduch. V okamžiku, kdy se topná tělesa nebo topné plochy (podlaha, strop) začnou zahřívat a vydávat teplo do pros­ toru, začne se nahřívat i AERO-THERM. Z povrchové vrstvy je teplo odnímáno podkladní konstrukcí, která jej začne akumulovat. Zde se uplatňuje přenos tepla vedením. Současně je teplo povrchové vrstvy sdíleno s vnitřním prostředím, především sáláním, které však probíhá rychlostí světla, tedy neporovnatelně rychleji než sdílení tepla vedením. Plochy, které jsou upraveny termoaktivní stěrkou AERO-THERM, spolupracují s topným systémem a zvyšují jeho účinnost. Určitá tepelná pohoda nastává již během zátopu, jehož doba závisí především na tepelné kapacitě vnitřních kon­ strukcí a vybavení interiéru. Nižší teplota vytápění Jakmile vnitřní konstrukce a vybavení interiéru pojmou odpovída­ jící množství tepla, nastává komfortní tepelná pohoda. Pokud je termoaktivní stěrkou AERO-THERM ošetřena významnější část plochy obklopující interiér (strop, obvodové stěny), jsou teploty radiační a teplota vzduchu prakticky shodné. Při konvekčním vytápění postačí teplota 21 °C, při sálavém vytápění pouze 19 °C. Trendem jsou nízkoteplotní topné soustavy (podlahové, stěnové, stropní), které v kombinaci s plochami ošetřenými termoaktivní stěrkou AERO-THERM umožňují dosáhnout nízkých provozních nákladů, a to nejen u nově postavených budov, ale i u stávajících, a to navíc poměrně snadno.


tipy pro vás

Rekreační chata s lehkou obvodovou konstrukcí Tloušťka necelých 100 mm, z vnější strany obklad palubkou, z vnitřní strany sololit, výplň papírová izolace. Půdorys chaty 5 x 5 m, zateplené podkroví. Před aplikací termoaktivní stěrky AERO-THERM se vnitřní teplota při příjezdu víceméně shodovala s teplotou vnější. K vytápění sloužila kamna na tuhá paliva o výkonu 4 W a k dosažení tepelné pohody bylo nutné topit i deset hodin. Po aplikaci stěrky na tři vnitřní obvodové stěny a podkroví (šikminy, štíty) postačuje topit naplno přibližně jednu hodinu a dále topit pozvolna, aby se naakumulovalo i zařízení chaty. Překvapující bylo, že při pravidelném víken­ dovém užívání neklesla během týdne vnitřní teplota pod bod mrazu, i když venku nepřetržitě mrzlo. Bonusem byla změna vnitřního prostředí v podkroví, které nešlo v zimě vytopit a v létě uchladit. Ložnice v kamenném domě Tloušťka zdiva 1100 mm, objekt bez zateplení. Uvnitř problémy s plísněmi, nábytek nevhodně umístěný na obvodové zdivo. Místnost o velikosti 3,5 x 6,5 m. V zimě teplota zdiva dosa­ hovala 12 °C při vytápění na 22 °C a nebylo možné dosáhnout tepelné pohody. Po aplikaci termoaktivní stěrky AERO-THERM na obvodové zdivo – v tomto případě na tři stěny a z poloviny místnosti v části, kde je v současné době postel, i na podlahu. Majitelé jsou velice spokojeni, dbali rad odborníků, nábytek umístili tak, aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, místnost je během 25 minut vytopena a pochvalují si tepelnou pohodu bez plísní. Temperovaný sklad v historické budově Původní maštal o půdorysu 10 x 10 m s masivními stěnami ze smíšeného zdiva a cihelným klenutým stropem (čtyři pole, sloup uprostřed) je vytápěna elektrickými přímotopy. Termoaktivní stěrka byla po dohodě s Památkovým ústavem aplikována na dvě pole. Před aplikací dokázaly čtyři přímotopy o příkonu 2 kW udržovat teplotu 10–12 °C, nyní jsou používány tři přímotopy a teplota se v zimních měsících pohybovala okolo 14 °C. Vzhle­ dem k tomu, že milimetrová vrstva stěrky AERO-THERM jen stěží dokáže podstatně změnit tepelný odpor klenby, jde o zajímavou zkušenost. Termoaktivní stěrka o ploše 50 m2 nahradila 2 kW topného výkonu.

Změnou topného režimu ke snížení spotřeby energie Termoaktivní stěrka AERO-THERM nemůže být chápána jako izolace. Princip jejího využití je jiný. Klíčem ke snížení spotřeby energie na vytápění je optimalizace topného režimu. Termoak­ tivní stěrka přináší zajímavé možnosti, jak změnit vlastnosti interiéru, zkvalitnit vnitřní prostředí a vytvořit předpoklady úsporného provozu budov.

Pro bližší pochopení potenciálu termoaktivní stěrky AERO-THERM uvádíme příklady použití.

Závěr Při aplikacích termoaktivní stěrky AERO-THERM je třeba dodržovat doporučení výrobce, která zohledňují jak zkušenosti z praktic­ kých aplikací, tak i z řady laboratorních zkoušek.

Kontakt: Thermo Industry, a.s. tel.: 734 312 152 www.odstraneniplisne.cz www.thermoindustry.com 6 | 2013 SPEKTRA

61

SPEKTRUM 6_2013  
SPEKTRUM 6_2013  

Článek v časopisu o odstranění plísní

Advertisement